Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Josef Celerin *19. 11. 1898 - +22. 4. 1971
Místo narození: Plzeň
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pěvec
Anotace:

V olomouckém Českém divadle působil v letech 1924–1930, jako sólista opery, poté v angažmá v ND. Zasl. člen ND /1961/;

Zdroj:

Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha, DÚ 1959. Českoslo­venský hudební slovník.1.Praha, SHV 1963, S.163.; Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha, Academia 1988, S.58.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?