Přihlásit

Úvodní slovo



Osobnosti regionálního, národního i mezinárodního významu si zaslouží trvalé pozornosti. Mnohé z nich patří nejen regionu, národu, ale přesahují svým významem i hranice. Naše webová stránka obsahuje základní biografické informace o těch, kdo se v našem regionu narodili, žili tu, studovali i tvořili, případně se jím nechali inspirovat a náš region navštěvovali. V záznamu Osobnosti jsou místa pobytu a obory profese řazeny abecedně. Každý záznam je doplněn použitou literaturou, někdy i fotografickým portrétem nebo fotografií příslušného místa, informacemi o místech regionu.

Kalendář měsíce, umístěný na pravé části stránky, je v některých dnech barevně odlišen. Při doteku na ono místo se objeví důvod upozornění. Ukáží se pozvánky na literární večery a přednášky , odkaz na nové knihy a jiné zajímavosti. Některé dny jsou ozdobeny aforismem či citátem z tvorby moravského autora.



Zdraví Hana Ševčíková

Znak olomouckého kraje

Včerejší výročí

Petr Brauner
Karla Bufková
Libuše Kotršová
Boleslav Wiedermann
Zdeněk Štich

Dnešní výročí

Otomar Korbelář
Antonín Bedřich Šenk

Zítřejší výročí

Oldřich Fišer
Viglic Otomar
Dominik Vicenec
Zdeněk Rumler