Přihlásit

Úvodní slovoOsobnosti regionálního, národního i mezinárodního významu si zaslouží trvalé pozornosti. Mnohé z nich patří nejen regionu, národu, ale přesahují svým významem i hranice. Naše webová stránka obsahuje základní biografické informace o těch, kdo se v našem regionu narodili, žili tu, studovali i tvořili, případně se jím nechali inspirovat a náš region navštěvovali. V záznamu Osobnosti jsou místa pobytu a obory profese řazeny abecedně. Každý záznam je doplněn použitou literaturou, někdy i fotografickým portrétem nebo fotografií příslušného místa, informacemi o místech regionu.

Kalendář měsíce, umístěný na pravé části stránky, je v některých dnech barevně odlišen. Při doteku na ono místo se objeví důvod upozornění. Ukáží se pozvánky na literární večery a přednášky , odkaz na nové knihy a jiné zajímavosti. Některé dny jsou ozdobeny aforismem či citátem z tvorby moravského autora.Zdraví Hana Ševčíková

Znak olomouckého kraje

Včerejší výročí

Miloš Filip
Jaroslav Hlaváč
Božena Mrštíková
Josef Páleníček
Miloslav Stibor
Antonín Vrána
Josef Šustr
Wilhelm Arbiter

Dnešní výročí

Jaroslav Böhm
Eduard Domluvil
Olga Košutová
Antonín Malenda
Arnošt Navrátil
Leopold Prečan
Josef Zukal

Zítřejší výročí

Jarmila Boguszaková
Jaroslav Popela
Zbyněk Semerák
Josef Mikula