Přihlásit

Úvodní slovoOsobnosti regionálního, národního i mezinárodního významu si zaslouží trvalé pozornosti. Mnohé z nich patří nejen regionu, národu, ale přesahují svým významem i hranice. Naše webová stránka obsahuje základní biografické informace o těch, kdo se v našem regionu narodili, žili tu, studovali i tvořili, případně se jím nechali inspirovat a náš region navštěvovali. V záznamu Osobnosti jsou místa pobytu a obory profese řazeny abecedně. Každý záznam je doplněn použitou literaturou, někdy i fotografickým portrétem nebo fotografií příslušného místa, informacemi o místech regionu.

Kalendář měsíce, umístěný na pravé části stránky, je v některých dnech barevně odlišen. Při doteku na ono místo se objeví důvod upozornění. Ukáží se pozvánky na literární večery a přednášky , odkaz na nové knihy a jiné zajímavosti. Některé dny jsou ozdobeny aforismem či citátem z tvorby moravského autora.Zdraví Hana Ševčíková

Znak olomouckého kraje

Včerejší výročí

Karel Dostál
Karel Dostál-Lutinov
Dagmar Hronová
Johann Evangelist Kastner
František Eugen Mathon
František Mathon
Julius Petřivalský

Dnešní výročí

Anton z Rolsberka Butz
Alois Potěhník
František Svěrák
Jiří Flíček
Z.A. Pálka

Zítřejší výročí

Cyril a Metoděj
Arnošt Engel
Jiří Pavlica
Vlasta Riegrová
Maxmilián Vrzal