Přihlásit

Úvodní slovoOsobnosti regionálního, národního i mezinárodního významu si zaslouží trvalé pozornosti. Mnohé z nich patří nejen regionu, národu, ale přesahují svým významem i hranice. Naše webová stránka obsahuje základní biografické informace o těch, kdo se v našem regionu narodili, žili tu, studovali i tvořili, případně se jím nechali inspirovat a náš region navštěvovali. V záznamu Osobnosti jsou místa pobytu a obory profese řazeny abecedně. Každý záznam je doplněn použitou literaturou, někdy i fotografickým portrétem nebo fotografií příslušného místa, informacemi o místech regionu.

Kalendář měsíce, umístěný na pravé části stránky, je v některých dnech barevně odlišen. Při doteku na ono místo se objeví důvod upozornění. Ukáží se pozvánky na literární večery a přednášky , odkaz na nové knihy a jiné zajímavosti. Některé dny jsou ozdobeny aforismem či citátem z tvorby moravského autora.Zdraví Hana Ševčíková

Znak olomouckého kraje

Včerejší výročí

Jaroslav Doležel
Liběna Odstrčilová
Jaroslav Svoboda
Ivan Travěnec
Jan Šindler

Dnešní výročí

Mikoláš Axmann
Josef Václav Barnet
Vít Chlup
Jiří Oeconomo
Ferdinand Schenk

Zítřejší výročí

Jan Březina
Jan Hecl
Václav Nešpor
Karel Novák
Erica Pedretti
Vznik smíšeného kodexu
Anna Šikolová
Ljubov Kvasnicová-Psotová