Přihlásit

Písařov

Znak obce
Písařov - velký
Písařov
Části obce 2
První písemná zmínka 1278
Metry nad mořem 475
Zajímavosti SK Pašerák
Umělecké památky kostel, fara,
Web obce Pisarov
Rodáci
Dominik Vicenec
Jan Springer
Jiří Ruprich
Josef Kreuziger
Petr Amler
Pobývali zde Vyhledat osobnosti (počet: 11)

Písařov se nachází v okrese Šumperk. Patří mezi nejstarší obce na Šilpersku.

Má dvě části: Písařov a Bukovice, které se sloučily v roce 1919. V době 1. světové války byla zahájena výroba a obchod s kartáčemi a tím se obec proslavila široko daleko.V obci je památka lidové kultury – venkovská usedlost v jihozápadní části obce. Nejstarší památkou je fara (1792), kostel (1785) a varhany, které byly postaveny r. 1795. R. 1912 byl v obci založen Sokol. V roce 1921 byla obec elektrifikována. V roce 1923 byl odhalen podmník 50 padlým za 1. světové války, který zhotovil sochař Julius Pelikán a v r. 1947 přidána pamětní deska pro 7 padlých za 2. svět. války. V r. 1924 byl zde odhalen Pomník T.G.Masaryka.V obci je kaple Sbor Českých Bratří z roku 1933. V oasadě Bukovice je zvonice – jediná roubená stavba. V budově bývalé školy bylo zřízeno muzeum. V obci vzniklo v roce 2005 nezávislé sdružení SK Pašerák, které sdružuje sportovní nadšence pro běžecké lyžování a jiné sporty. V roce 1999 vyšly Písařovské pohádky.