Přihlásit

Bukovany

Znak obce
Bukovany
Wikipedia.cz
První písemná zmínka 1131
Metry nad mořem 304
Zajímavosti Vodění medvěda
Umělecké památky barokní kaplička
Web obce Bukovany
Zemřeli zde
Jan Křtitel Sallaba

Obec leží v těsné blízkosti města Olomouce. Dopravní spojení je autobusová linka MHD Olomouc č.15.

V obci je pomník se sochou T. G. Masaryka u OÚ, kaplička u cesty ke Svatému Kopečku, polní kaple barokní. Udržuje se zde lidový zvyk Vodění medvěda. Obec vydávány občasník Bukovanský zpravodaj.