Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Hynek Špunar *27. 6. 1888 - +26. 11. 1950
Místo narození: Pavlovice u Přerova
Místo úmrtí: Pavlovice u Přerova
Obory působení: sběratel pověstí
Anotace:

Literárně zpracovával pověsti ze svého okolí, publikoval je v Záhorské kronice, Vlastivědném slovníku severní a střední Moravy, v časopise Haná.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska SOKA Přerov. Pavlovice u Přerova. Obecní úřad 1999.;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?