Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 20
Karl Fischer *9. 4. 1901 - +2. 4. 1948
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Fulda (Německo)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: architekt
Anotace:

Aktivní v oblasti památkové péče. Architektonická pozůstalost uložena v OGVU Olomouc.

Zdroj:

Zatloukal, P. : /ZKVMO, 1984, č. 229. ;Moravské osobnosti umění a kultury REGO SVKOL;.

Gideon Klein *6. 12. 1919 - +27. 1. 1945
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Füerstengrube (Polsko)
Místa pobytu: Praha
Obory působení: hudebník
Anotace:

Studoval na konzervatoři v Přerově hru na klavír, od r.1938 v Praze na Mistrovské škole, studium na UK filosofie, muzikologie.Autor studie o Mozartových houslových kvartetech.R.1940 poz­ván ke stáži v Londýně, pro žid. původ nemohl.V prosinci 1941 do Terezína.

Zdroj:

The Jerusalem duo.Program koncertu.Olomouc VMO 1992.

Bohumil Čepelák *20. 7. 1910 - +28. 11. 1981
Místo narození: Čelechovice na Hané
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Brno, Český Těšín, Olomouc, Ostrava, Prostějov
Obory působení: historik, muzejní pracovník
Anotace:

Studoval na klas. gymnáziu v Prostějově, přivydělával si u okresních a kraj. soudů v Prostějově, Brně, Olomouci, od r. 1933 půs. v Brně, později v Ostravě do r. 1958. Od r. 1963 ředitelem muzea v Karviné se sídlem v Č. Těšíně. Externě studoval dějiny umění na UJEP Brno a r. 1939 promoval.

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.Opava, ČSAV 1983, seš.5, S.25–26.;.

František Bartoník *2. 4. 1860 - +20. 7. 1929
Místo narození: Kokory
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Hrabová, Přerov, Příbor
Obory působení: odborný publicista, učitel
Anotace:

Studoval nižší G v Přerově a učitelský ústav v Příboře. Od r.1882 učil v Hrabové, kde byl správcem školy a působil do r. 1919. Šířil osvětu, přispíval do krajinských časopisů, též do periodik pedagogických, ovocnářských a včelařských.

Zdroj:

Ficek, B. Biografický slovník širšího Ostravska.Opava 1983.S.12.;.

Antonín Bernáček *22. 5. 1914 - +5. 7. 1998
Místo narození: Frýdek-Místek
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Chlebovice, Metylovice, Olomouc, Paříž (Francie)
Obory působení: kněz, misionář, odbojář, publicista
Anotace:

Chtěl se stát misionářem v Alžíru a proto vystudoval teologii v Paříži. 1939 zaútočili Němci na Francii a přihlásil se do armády. Byl zajat a utekl do Španělska a do Anglie. Účastnil se vylodění v Normandii. Po demobilizaci vstoupil do semináře v Olomouci a dostudoval bohoslaví na UP. 1947 přijal kněžské svěcení. 1948 emigroval a vrátil se ož po revoluci v roce 1990. Od r. 1991 farářem v Metylovicích. Jako důchodce působil v Chlebovicích.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999.S.13;

Antonín Dostál *30. 3. 1863 - +28. 2. 1938
Místo narození: Citov
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Praha, Přerov, Valašské Meziříčí
Obory působení: lékař
Anotace:

Vystudoval gymnázium v Přerově a Valašském Meziříčí. Studium na univerzitě v Praze zakončil promocí 1889. 1894 přišel do Frýdku-Místku. Byl jedním ze zakladatelů Matice místecké. Podporoval rozvoj čes. školství.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.25;

'

Augustin Kuča *14. 9. 1763 - +1. 11. 1836
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Kelč, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: kněz, literát
Anotace:

Maturoval na gymnáziu v Kroměříži, na kněze vysvěcen r. 1789 v Olomouci. Poté kaplan v Kelči, od 1806 farářem v Místku. V Olomouci žákem Josefa Dobrovského. Člen Puchmajerovy družiny. Užíval pseud. Moravan.

Zdroj:

Lexikon české literaturzy.2/I­I.Praha, Academia 1993.S.1038–1039.;

Angelus Ludvík Lubojacký *6. 9. 1850 - +3. 7. 1904
Místo narození: Klimkovice
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: kněz řádový
Anotace:

Vystudoval teologii a vstoupil do řádu sv. Dominika. 1874 byl vysvěcen na kněze. Ve službách řádu působil v Olomouci, Uhrách, Praze. Podílel se na vzniku uč. ústavu pro dívky v Olomouci. Zemřel v Místku (n. Frýdek-Místek).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.83;

František Klement Šebela *17. 8. 1874 - +6. 1. 1931
Místo narození: Konice
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Kroměříž, Praha
Obory působení: žurnalista
Anotace:

Studoval gymnázium v Kroměříži, poté práva na UK Praha. Stal se novinářem, dopisovatelem několikerých listů, Moravské Orlice, Lidových novin, v r. 1907 ve Frýdku jako zpravodaj LN. Mor. Orlice, olomouc. Pozoru. Necelý rok vedl Noviny těšínské /1907–1908/. Publikoval pojednání o včelařství, právnické otázky, soudničky. Zemřel ve Skalici u Frýdku (n.m.č. Frýdku-Místku).

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.4.Opava 1981.S.127–128.;.

Josef Hájek *2. 9. 1868 - +17. 9. 1938
Místo narození: Měrovice na Hané
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Horní Bečva, Olomouc, Přerov
Obory působení: kněz, pedagog středoškolský, publicista
Anotace:

Absolvoval gymnázium v Přerově. Poté studoval teologii v Olomouci. Krátce působil v duchovní správě na Horní Bečvě. Od r. 1895 byl kaplanem ve Frýdku-Místku. Zde se také věnoval pedagogické práci na gymnáziu, kde působil 33 let. Později učil češtinu, latinu a němčinu. K 1.9.1928 odešel na odpočinek. Skládal vánoční libreta, psal drobné články o kulturní historii do jubilejních památníků a místních novin.

Zdroj:

BSSSM, č.1 (13). Ostrava 2000. S. 35–36.

Hugo Leischner *1. 2. 1877 - +5. 11. 1957
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Friedberg (Německo)
Místa pobytu: Brno, Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: chirurg, lékař, pedagog vysokoškolský, publicista odborný
Anotace:

Narozen v rodině majitele textilky Huga L. Studoval na nižším gymnáziu v Šumperku a vyšším gymnáziu v Brně. Medicínu vystudoval na univerzitě v Innsbrucku a ve Vídni. Už v době studií praktikoval v šumperské nemocnici. Po promoci r. 1902 pracoval na několika klinikách ve Vídni. V roce 1911 ustanoven docentem chirurgie na univerzitě ve Vídni a vyslán na mezinárodní chirurgické kongresy (v Berlíně, Brémách, Bonnu, Heidelbergu). V r. 1912 byl jmenován primářem chirurgické kliniky Zemské nemocnice v Brně, kde setrval až do r. 1938, kdy byl penzionován. Po 15.3.1939 byl reaktivován a pověřen vedením všech brněnských nemocnic a 1941 mu byl jako zdravotnímu radovi svěřen dohled nad chirurgickými klinikami na celé Moravě. Koncem války se z Brna odstěhoval ke své dceři do rodného Šumperka, ale 1946 odtud musel odejít do Německa.

Zdroj:

BSSSM, seš.10 (22.) Ostrava 2007.S. 45–46.

Poznámka:

Doc. Dr. med. Hugo Leischner

Robert Parma *27. 8. 1857 - +21. 2. 1934
Místo narození: Frenštát pod Radhoštěm
Místo úmrtí: Frenštát pod Radhoštěm
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: odborný spisovatel, pedagog středoškolský
Anotace:

Studoval v Olomouci, Praze, od 1886 do 1927 profesorem matičního gymnázia v Opavě.

Zdroj:

Čepelák, V.Č.: Profesor Robert Parma.VMO, 39, 1934, S.98.; Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku.Olomouc 1947.S.223., Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska, 1.díl, Opava 1972.

Josef Slavíček *3. 1. 1866 - +6. 11. 1944
Místo narození: Ludmírov
Místo úmrtí: Frenštát pod Radhoštěm
Místa pobytu: Libhošť
Obory působení: geolog
Anotace:

Narozen v obci Milkov (n.m.č. obce Ludmírov) Působil ve Valašské Bystřici a Libhošti. Zajímal se o geologii a paleontologii. Nashromážil sbírku s více než 2500 kusy hornin a fosilií. Považuje se za objevitele 14 druhů nových korálů. Jeho sbírky jsou v současnosti v muzeích v Ostravě, Vídni, Olomouci a Frenštátě pod Radhoštěm. Odmítl povýšení do šlechtického stavu.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.2.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994.S.112.; Fabián, Josef: Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí 2000. S.139.;

Jan Uhlíř *8. 12. 1881 - +21. 2. 1963
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Frenštát pod Radhoštěm
Místa pobytu: Kopřivnice, Nezamyslice, Vyškov
Obory působení: sbormistr
Anotace:

Jako poštovní zaměstnanec měl celou řadu působišť. Nejdéle působil v Kopřivnici 1928–1938. V roce 1939 odešel do Frenštátu, kde byl penzionován.

Zdroj:

ČSHS.II.Praha 1965.S.808.;

Edmund Husserl *8. 4. 1859 - +27. 4. 1938
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Freiburg im Breisgau (Německo)
Místa pobytu: Berlín (Německo), Lipsko (Německo), Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: filozof
Anotace:

Stud. G ve Vídni, poté německé v Olomouci, kde maturoval r.1876. Potom studim v Lipsku, kde se seznámil s TGM, pak v Berlíně a ve Vídni. Emeritní prof. filozofie ve Freiburgu .

Zdroj:

Edmund Husserl.Prostějov 1991.;/foto/;.

Josef Eberhard Karger *21. 9. 1901 - +7. 11. 1963
Místo narození: Ruda nad Moravou
Místo úmrtí: Freiburg im Breisgau (Německo)
Místa pobytu: Itálie, Krnov, Praha, Šumperk, Vídeň (Rakousko), Volfen (Německo)
Obory působení: grafik, malíř, textilní výtvarník
Anotace:

Narozen v Alojzově (n.m.č. Rudy nad Moravou). Syn majitele papírny. Studoval na gymnáziu v Šumperku. Od r. 1922 studoval na Akademii ve Vídni a v letech 1925–1926 na AVU v Praze. Po absolutoriu odejel na pár let do Itálie, odkud se vrátil v r. 1928. Po návratu pobýval jako svobodný umělec několik let doma a později přijal místo učitele na technické škole v Krnově. Jako realistický umělec, který se věnoval především krajinomalbě vystavoval v Šumperku, Olomouci, Brně a Ostravě. Po válce byl odsunut do Wolfenu v NDR, kde byl zaměstnán jako textilní návrhář. V r. 1956 odešel do Freiburgu, kde pracoval jako malíř a grafik na volné noze. Námětově se často vracel k rodnému kraji. V roce 1993 se v Šumperku konala souborná výstava.

Zdroj:

Toman,P.: NSČVU. I. Praha 1949. S. 466. ; Biografický slovník Slezska a severní Moravy.2.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994.S.62.;

Libor Koval *2. 4. 1930 - +28. 12. 2003
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Freiburg (Německo)
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc, Řím (Itálie)
Obory působení: básník, kněz, lingvista, překladatel
Anotace:

Ve Frýdku absolvoval reálné gymnázium. Roku 1941 vstoupil do saleziánského ústavu. Vystudoval FF UP v Olomouci, kde v roce 1955 promoval. Pracoval jako lingvista až do svého věznění v roce 1960. 1968 odešel do exilu a vystudoval v Římě Papežskou univerzitu Gregorianu. Je členem PEN klubu. V roce 1994 dostal Cenu Karla Hynka Máchy " Květy staré Koreje" (Scriptum 1994).

Zdroj:

Hanácké noviny, 1.4.1995, S.5., Literární noviny 2004, č.13. (Nekrolog).

Gertrude Maria Auguste Pitzingerová *15. 8. 1904 - +15. 9. 1997
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Frankfurt nad Mohanem
Místa pobytu: Liberec, Olomouc, Vídeň
Obory působení: pedagog vysokoškolský, zpěvačka
Anotace:

Narozena v rodině finančního úředníka. Vyrůstala v Olomouci, kde 1919–1922 navštěvovala německý učitelský ústav, 1923–1926 studovala zpěv na Hudební akademii ve Vídni u Josefa Marxe. Poté se usadila v Liberci a jako hudební pedagožka a koncertní a oratorní pěvkyně. R. 1929 zahájila svou pěveckou dráhu v Olomouci. V roce 1934 vystoupila v Salcburku, pak účinkovala v Dánsku, Norsku, Holandsku, Belgii a Itálii. R.1937 přednesla v Londýně při korunovační oslavách sólový part Beethovenovy 9. symfonie a 1938 a 1939 absolvovala dvě turné po Kanadě a Spojených státech, kde účinkovala mj v newyorské Carnegie Hall. V červenci 1945 se v Liberci provdala za dánského barytonistu Petera Duponta a spolu s ním byla odsunuta do Německa. V letech 1955–1973 působila na hudebních vŠ v Hannoveru a ve Frankfurtu.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.93–94.

Poznámka:

Provdaná Dupont

Jaroslav Raušer *15. 12. 1925 - +27. 5. 1993
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Francie
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: geograf, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Fyzický geograf a entomolog, 1950–1961 působil jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a na UP v Olomouci. V letech 1961–1990 pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně.

Zdroj:

Tomáš, Josef: Český biografický slovník XX.století.3.díl­.Paseka 1999.;

Josef Chromčík *25. 1. 1845 - +7. 4. 1910
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Fayetteville (Texas)
Místa pobytu: Lichnov
Obory působení: misionář
Anotace:

Narozen  v Řepčíně u Olomouce v rodině důstojníka rakouské armády, sloužícího v olomouckém pluku prince Eugena. Základní, všeobecné a teologické vzdělání získal v Olomouci, kde bzl 5.7.1869 vysvěcen na kněze. Kaplanem v Lichnově u Nového Jičína, odkud se na přání tamních obyvatel, kteří se v roce 1872 přestěhovali do Texasu přestěhoval v prosinci 1872 za nimi, aby zde jako první a dlouhou dobu i jediný kněz českého původu vykonával pro českou komunitu bohoslužby. 1873 byl jmenován administrátorem římskokatolické farnosti a později děkanem.1875 přis­pěl ke stavbě české školy. Stál u zrodu Katolické jednoty texaské, založené 1889, podpůrného a vzdělávacího spolku.1890–1910 působil jako duchovní ředitel. Na jeho počest postavili mu krajané pomník v r.1932.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 9. Ostrava 1997.S.49–50.

Poznámka:

Řepčín u Olomouce, nyní část města Olomouc.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?