Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 621
Kino Central +18. 2. 2005
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Anotace:

Po devadesáti letech bude ukončena činnosti olomouckého kina Central, dříve Moskva. –

Zdroj:

Olomoucký den. č.41, 18.2.2005, S.1,8.

Ota III. +12. 5. 1160
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Zemřel údělný kníže Ota III.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 49.

Vysvěcení kláštera Hradisko *3. 2. 1078
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Po vybudování klášterního provizoria na Hradisku přivedl sem opat Jan z Břevnova první mnišskou kolonii. Uvedeneého dne byl klášter vysvěcen za účasti českého knížete Vratislava II.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 32.

Založen klášter Hradisko *3. 2. 1078
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dne 3. února 1078 byl založen klášter Hradisko olomouckým údělným knížetem Ottou Sličným a jeho manželkou Eufemií, v přítomnosti českého knížete Vratislava II. a olomouckého biskupa Jana předán svému poslání.

Zdroj:

Smejkal, B.: Poutní chrám Navštívení Pany Marie. Velehrad 1994. S.4.

Zemřel olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný *9. 7. 1087
Místo narození: Olomouc
Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 33.

Polární záře *25. 3. 1130
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Podle analisty Letopisů hradišťsko-opatovických div od věků neslýchaný bylo vidět ve vzduchu, totiž kruh nadmíru se skvoucí a jako na způsob velikého města, od třetí hodiny denní až k hodině páté, v němž také bylo vidět pět míst přeskvoucích, podobných slunečnímu lesku; jednalo se nejspíše o polární záři.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 38.

Soběslav l. v Olomouci *11. 4. 1137
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Český kníže, který vládl od roku 1125–1140. Velikonoce r. 1137 slavil v Olomouci. Zastavil se zde při návratu z Uher, kde navštívil svého švagra, uherského krále Bélu. Sjednal s ním mír mezi oběma zeměmi.

Zdroj:

Týden v historii českého státu. Celoroční seriál S 91.

Obléhání olomouckého hradu *28. 6. 1178
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Leopold Rakouský a Konrád Ota přirazili k olomouckému hradu, ale nedobyli ho a 30.6. odtáhli.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 51.

Přemysl Otakar I. v Olomouci *26. 8. 1222
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Vyplývá to z listiny vydané zde řádu johanitů.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 58.

Markrabě Přemysl v Olomouci *15. 8. 1234
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Markrabě Přemysl pobýval v Olomouci a potvrdil zde privilegia města Uničova.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 61.

Radnice v Olomouci *13. 10. 1261
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dějiny radnice se začaly psát dne 13. října 1261, kdy Přemysl Otakar II. povolil olomouckým kupcům postavit tržnici. Stavba započala až v roce 1378 povolením markrabího Jošta a pokračovala v několika periodách s přestavbami až do doby současné.

Zdroj:
  • pš-: Po stopách olomouckého času. Puls, r.5, č.93,

19.8.1995, S.4.

Udělení mílového práva Olomouci *20. 9. 1278
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Privilegiem krále Rudolfa I. ze dne 20. září 1278 bylo Olomouci uděleno mílové právo.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995.

Výstavba tří mostů v Olomouci *6. 11. 1321
Místo narození: Olomouc
Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S.88.

Václav III. převezení ostatků *8. 10. 1326
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Zbraslav
Anotace:

Královna Eliška Přemyslovna dala převézt ostatky uavražděného krále Václava III. z olomoucké katedrály sv. Václava na Zbraslav.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995.S.84, 89.

Jan Lucemburský v Olomouci *18. 2. 1327
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Jan Lucemburský zde pobýval během tažení proti Krakovu.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995.S. 90.

Mějstarší městská kniha olomoucká *7. 2. 1343
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Byla založena nejstarší městská kniha olomoucká, v prvním zápise byla jména tehdejších členů městské rady.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S.92.

Jan VIII. Očko z Vlašimi zvolen biskupem *17. 11. 1351
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Jan VIII. Očko z Vlašimi pocházel ze starého českého rodu, dosud byl proboštem kostela Všech svatých na pražském Hradě, kanovník vratislavský a rádce Karla IV. V červnu 1364 se stal prvním kardinálem českého původu. Zemřel 1380.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995.S.96.

Požár v Olomouci *5. 7. 1398
Místo narození: Olomouc
Anotace:

5. července došlo v Olomouci k velkému požáru.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města. KKC v Olomouci, 1994, květen,S.12.

Zřízení městské věznice *6. 7. 1403
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Městská věznice byla zřízena v domě v Židovské ulici ( dnešní ulice Na hradě v místech dnešní Sarkanderovy kaple).

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 118.

Evangeliář olomoucký *18. 8. 1421
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Tímto datem je určen vznik rukopisu Evangeliář olomoucký. Neobsahuje jen evangelní texty, ale i bohemikální památky.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 134.

Olomouci bylo uděleno právo k ražbě stříbrných min *21. 5. 1422
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Zikmund Lucemburský udělil Olomouci privilegium k ražbě stříbrné mince a haléřů stupně. Současně uložil purkmistrůma radám ostatních městech Brně, aby olomouckou minci bez překážek přijímali. Právo platilo jen do odvolání. Olomoucká mincovna byla činná ještě za Albrbechta Rakouského, razily se tzv. čtyřhrnné mince s orlicí a kroužky, jakož i mince s šachovanou orlicí.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 134.

Kartouzský klášter v Dolanech obsazen husity *2. 2. 1425
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Dolany
Anotace:

Kartouzský klášter v Dolanech obsadili husité pod vedením Smila z Moravan.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 136.

Přepadení kláštera Hradisko husity *2. 5. 1432 - +3. 5. 1432
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Husitská posádka z Oder pod vedením Smila z Moravan přepadla klášter Hradisko a obsadila ho, údajně zradou hednoho z mnichů.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 142.

Zbořen klášter Hradisko *22. 7. 1432
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Olomoučtí měšťané rozbořili klášter Hradisko, aby se nestal oporou husitů.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 142.

Založení oltáře v kostele Panny Marie na Předhradí *13. 7. 1433
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Vdova po měšťanu Pavlu Czeltovi, založila oltář sv. Vavřince v kapli sv Tří králů v kostele Panny Marie na Předhradí(na místě dnes stojí OK Olomouc); na dochované listině je přivěšena Czeltova pečeť.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 143.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11