Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 221
Karel Bouda *15. 2. 1910
Místo narození: Kyjov
Místa pobytu: Praha, Přerov
Obory působení: ilustrátor, malíř
Anotace:

Studoval UPŠ Praha v letech 1938 – 1943. Ilustroval 3 knihy pohádek. Působil v Předmostí u Přerova (n.Přerov).

Zdroj:

Toman, P.: Nový slovník čs.výtvarných umělců.I.Praha 1947.S.84.;.

Franz Hein *12. 7. 1801 - +22. 12. 1882
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: starosta města Olomouce
Anotace:

Po škole vstoupil jako úředník do služeb hraběte Seilerna a postupně se vypracoval na ředitele seilerných statků. Poté se odstěhoval do Olomouce, kde získal měšťanské právo. 1851 byl zvolen členem velkého obecního výboru a následujícího roku se stal místostarostou. Roku 1865 byl zvolen starostou města, funkci zastával pouze jeden rok. Poté se vrátil do městského zastupitelstva.

Zdroj:

Spáčil, Vladimír: V čele města Olomouce.Olomouc: Memoria, 2002.S.38–39;

Josef Polášek *27. 3. 1899 - +20. 12. 1946
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Boskovice, Přerov, Vyškov
Obory působení: architekt
Anotace:

od r. 1925 pracoval v Brně, autor projektů škol v Přerově, rodinných domů v Přerově 1931–1933, ve Vyškově 1932–1934, spořitelny v Boskovicích 1936. Autor knihy Holandské stavebnictví..

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.558.;

Josef Marcel Svoboda *16. 3. 1891 - +19. 2. 1973
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Ivanovice na Hané, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: kněz, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

V rodišti absolvoval střední školu, bohosloví v Olomouci, vysvěcen 1915, poté působil jako supl. prof. a prefekt na arcibibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od r. 1917 studoval ve Vídni filosofii, latinu a řečtinu až do r. 1918. Pak vstoupil do duchovní správy a působil v Ivanovicích, ve St. Vsi nad Ondřejnicí u Ostravy a v Přívoze od r. 1926, kde též katechetou na měšťanské škole. Literárně činný od mládí, parafráze národních písní, psal povídky, verše, překládal Goetheho, psal biografie a romány. Publikoval v časopisech Našinec, Ostravský kraj, Náš domov, Anděl strážný, Říše boží ad. Členem Družiny literární a umělecké v Olomouci od r. 1928, od r. 1929 člen výboru.

Zdroj:

Poselství.Olomouc 1938.S.356–357.;Katalog kněžstva arcidiecése olomoucké.Olomouc 1949.;Biografický slovník.3.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1995. S.114.;

Jiří Veselský *26. 7. 1933
Místo narození: Kyjov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: básník
Anotace:

Od r. 1955 stud. FFUP v Olomouci, čeština, ruština;Žije v Brně, Kyjově. Autor přes 100 básní.

Zdroj:

Černá Jana: Spisovatelé Jihomoravského kraje.Brno, KJM 1991,S.69.;;

  • jTk-: Třikrát napříč labyrintem totalitarismu­.Proglas, 1, 1990,č.7, S.109–119.;.
Jan Vojtěch *5. 8. 1879 - +19. 1. 1953
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: matematik, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Prof. čes. G v Olomouci v letech 1903–1908. Učil matematiku a fyziku. 1909 docent a 1918 Prof. české techniky v Brně, od r. 1923 prof. ČVUT Praha. Autor učebnic. Člen Královské české společnosti nauk. Spolupracoval s vydavateli naučných slovníků/Masarykův, Technický aj.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.338.; Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1962.S.314.;.

Poznámka:

Prof. PhDr. Jan Vojtěch

Vladimír Švabík *21. 5. 1920 - +2. 3. 1992
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kolín, Olomouc, Praha, Šumperk, Uherské Hradiště
Obory působení: herec
Alena Slepičková *16. 6. 1958
Místo narození: Kyjov
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: anglistka, básnířka, bohemistka, překladatelka
Anotace:

Narodila se v rodině středoškolského profesora. V letech 1959–1965 žila s rodiči v Kroměříži. Poté bydlela s rodiči v Brně a studovala gymnázium na Lerchové v letech 1973–1977. Po maturitě absolvovala studium na brněnské univerzitě, kde studovala bohemistiku a pedagogiku a v r. 1983 získala PhDr. V letech 1993 – 1998 působila na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1995 doktorandské studium na FFUP Olomouc. Píše od svých 6 let. V prosinci 199 ji vyšly verše v Literárních novinách, v únoru 2000 v brněnském KAMU.Publikovala v odborném a kulturním tisku,. Knižně debutovala básnickou sbírkou " Africké bubínky lásky" (Brno, Host 2000). Další půvabnou sbírkou je „Bleděmodré usínání“. (Brno, Větrné mlýny 2001). O tři roky později vyšla sbírka " Dokud nás sny nerozdělí, aneb Talent na živý život". ( Brno, Větrné mlýny 2004) a o pět let později sbírka " Něžná lavina" ( Brno, Čintamani 2009) s doslovem Agustina Skýpaly. Členka Obce spisovatelů.

Zdroj:

Stanovy a adresář Obce spisovatelů. (Stav k 8. 6. 2009). Praha. ; Dokumentační list ze dne 17. 8. 2009. http://www.cintamani.cz/…/recenze.htm Ukázky – na blogu Otavinka ( 1.12. a 27.12. 2009)

Poznámka:

Rozená Riedlová

Literární jméno: Alena Riedlová Slepičková.

Foto jun 17059 ze dne 24.6.2017 v O­lomouci

Fotky:
Galina Basová *30. 11. 1924
Místo narození: Kyjev (Rusko)
Místa pobytu: Bratislava (SR), Olomouc, Praha
Obory působení: choreografka, sólistka baletu, vysokoškolská pedagožka
Anotace:

Od 1941 působila v divadle Olomouc. 1945–1948 působila v Slovenském národném divadle Bratislava, od 1951 externí pedagogické působení VŠMU Praha. V roce 1955 hrála v československém filmu Červený mák Galina Basová – Oriščenková.

Zdroj:

Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha 1959..

Ivo Váňa Psota *1. 5. 1908 - +16. 2. 1952
Místo narození: Kyjev (Rusko)
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Bratislava (SR), Monte Carlo, New York (USA), Praha, Přerov
Obory působení: choreograf, režisér baletu, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Mládí prožil v Přerově, kde si jeho matka otevřela baletní školu. Později absolvoval Bergerovu baletní školu v Praze. Umělec. dráhu začal v r. 1924 v ND Praha jako sborový tanečník, v r. 1926 odešel do Brna, 1932–36 členem ruského baletu. Během několika let pak nastoupil angažmá v Monte Carlu, za války se stal režisérem baletního divadla v New Yorku. 1947 se vrátil do Brna. Učil od r. 1951 na VŠMU v Bratislavě.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska – SOKA Přerov.

Antoš Dohnal *17. 2. 1824 - +9. 7. 1863
Místo narození: Kvasice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Hradec Králové, Hukvaldy, Kroměříž, Mírov
Obory působení: básník, prozaik
Anotace:

Studoval G v Kroměříži, v 1836–40 v Hradci Král.1841–45 jako písař na Hukvaldech, 1845–8 na Mírově, od ledna 1849 v Brně v redakci Ohéralova Týdeníku.Přispíval do Lumíru a Koledy, Týdeníku a čas., které redigoval: Moravský národní list 1853–57;Moravské noviny 1858–63;aj.Povídky za jeho života knižně nevyšly.Hrálo se drama Jaroslav Šternberk aneb Porážka Mongolů u Holomouce.1859­.;Přítel Boženy Němcové.Souborně vyšlo jeho dílo r.1924 u Prom­bergra.Pamět.des­ka v Kvasicích u Kroměříže.

Zdroj:

Z díla: Hanácké povídky. Praha, ELK 1940. ;První povídky hanácké. Olomouc R. Promberger 1924. Staré hanácké povídky. Ostrava, Profil 1987.

Biografie: Dějiny české literatury. III. Praha, NČSAV 1961, S. 558. Skalička, Jiří: Proč staré hanácké povídky Antoše Dohnala?Doslov. In: Staré hanácké povídky. Ostrava Profil 1987, S. 234–249. ; Vopravil, J. :Slovník pseudonymů. . Praha, SPN 1973, S. 604. ; Spáčil, J. : Haná v díle A. Dohnala. =VVM, 1, 1946, S. 163–164. ;.

František Horák *25. 6. 1911 - +18. 2. 1983
Místo narození: Kvasice
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: knihovník, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Učitel katedry knihovnictví UK Praha.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, 1990, S.32.;

Marcel Krasický *4. 9. 1898 - +3. 11. 1968
Místo narození: Kvasice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Přerov
Obory působení: malíř
Anotace:

V r. 1929 vystavoval v Kroměříži, v roce 1931 v Olomouci. Dlouhou dobu žil a pracoval v Přerově.

Zdroj:

Páleníček, L.: Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku.Kroměříž 1940, S.48.; Literární místopis Přerovska – OA Přerov ;

Vojtěch Fetter *7. 4. 1905 - +26. 9. 1971
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: antropolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Působil v Olomouci na pedagogické fakultě UP v letech 1946/47–1958. Přednášel biologii dítěte a byl pověřen zřízením a vybudováním antropologického ústavu, který se zpočátku nazýval Ústava biologie dítěte. Pro posluchače napsal učebnici „Biologie dítěte“(Brno, SPN 1947).

Zdroj:

Šmiřák, J.: Vojtěch Fetter.In: Zakladtelé a pokračovatelé. Olomouc UP 1996.S.46–48.; Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1974.S.47.

Richard Navrátil *3. 4. 1869 - +31. 3. 1911
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Velká Bystřice
Obory působení: chemik
Anotace:

Ředitel cukrovaru ve Velké Bystřici. Otec Anny Navrátilové, spisovatelky a překladatelky užívající pseudonym Eva Jurčinová.

Zdroj:

Plachá, Z. : Eva Jurčinová. Velkobystřické noviny, 1995, č. 12, S. 3–4. ;

Jaromír Nohejl *24. 9. 1925 - +22. 3. 2004
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: dirigent
Anotace:

od r. 1956 dirigentem a uměleckým ředitelem MF v Olomouci až do r. 1987. Cena města Olomouce 1999.

Zdroj:

ČSHS II.Praha 1965.S.182.; ČBS, Praha. 1992., ČBS XX. století, 2.díl, 1999.

Zdeněk Ornest *10. 1. 1929 - +4. 11. 1990
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: herec
Anotace:

V letech 1950–1962 člen divadla v Olomouci, od r. 1963 člen Divadla S.K.Neumanna v Praze.Tragicky zahynul.

Zdroj:

Kmoníčková, E.: V roce 1990 zemřeli.Brno 1991.;.

Ivan Poldauf *15. 9. 1915 - +9. 8. 1984
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: anglista, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Působil na katedře anglic. jazyka FFUP l 1946 – 1951, 1953 – 1955 děkan fakulty společenských věd. Autor anglických slovníků..

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.339.;.

Václav Komberec *17. 2. 1875 - +19. 2. 1929
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou
Obory působení: pedagog, ředitel školy, turistický činitel
Anotace:

Profesor reálky v Lipníku nad Bečvou, kde působil pět let. V Olomouci působil od roku 1906, kde též učil na reálce. V letech 1923–1929* byl ředitelem české reálky. Předseda odboru Klubu čsl. turistů v Olomouci.

Zdroj:

Fischer,R.: Olomoucký památník. Olomouc 1938. S 143–144.

František Hanáček *16. 9. 1952
Místo narození: Kunovice
Místa pobytu: Brno, Dub nad Moravou, Karviná, Lednice, Litoměřice, Olomouc
Obory působení: kněz
Anotace:

Vyučil se zahradníkem a zkoušky dělal na Střední zahradnické škole v Brně-Bohunicích, praxi v Lednici. Poté studoval bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po vysvěcení 8 let kaplanem v Karviné, administrátorem v obci Pišť a poté Vřesina u Hlučína. Od r. 1991 farářem v kostele sv. Mořice v Olomouci, od 1993 děkanem děkanátu Olomouc, od 1999 kanovníkem. Souběžně v letech 2002–2005 působil v Dubu nad Moravou, od 2005 také v kostele na Nové Ulici v Olomouci. Je členem kněžské rady a Metropolitní kapituly Olomouc. Od r. 2007 proboštem. Je zakladatelem občanského sdružení Mořické centrum mládeže, které je zaměřeno na volno časové aktivity pro děti i dospělé. Jedenkrát týdně se zde scházejí maminky s dětmi, nebo mají zkoušku hudebníci členové Hanácké dechovky. Při chrámu sv. Mořice působí též smíšený pěvecký sbor Chorus Mauritiensis. Kanovník Hanáček publikuje články v regionálním tisku a ve Svatomořickém zpravodaji.

Zdroj:

Galerie rodáků – DL 30.09.2009. www.moric-olomouc.cz

Poznámka:

Mgr. František Hanáček

Fotky:
Rudolf Smahel *21. 7. 1916 - +15. 9. 1997
Místo narození: Kunovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Kroměříž, Litovel, Olomouc, Ostrava, Praha, Prostějov, Přerov, Valašské Meziříčí
Obory působení: umělecký fotograf
Anotace:

V roce 1941 vyučen fotografem v Prostějově, do r. 1950 pracoval ve fotoateliérech ve Valaš. Meziříčí, Přerově a Olomouci. Poté do 1957 fotoreportérem Severomoravského krasu, Moravského krasu a Čedoku Praha. Do 1966 vedoucím fotolaboratoře ČSTV KV v Ostravě. Od r. 1966 samostatný fotograf a člen SČSVU. Fotografuje od r. 1928. Od počátku se zajímal o krajinářskou fotografii, architektury a historických objektů. Bohatá publikační činnost. Z knih: Beskydy (1974); Velehrad (1991); Jeseníky (1970); Olomouc ve fotografii (1969); Flora.Olomouc (1973); Litovel (1977); Valašské muzeum v přírodě (1976); Kroměříž (1970); Olomouc ve fotografii (1970).
;Katalogy, kalendáře, reklamní fotografie. V rodinné tradici pokračuje dcera Jana S. , abs. FAMU. Laureát Ceny města Olomouce v r. 2007. Cenu převzal jeho syn.

Zdroj:

Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Olomouc 2001. Slovník osobností východní Moravy. – Valašské Athény.

Fotky:
Hubert Doležil *25. 10. 1876 - +10. 6. 1945
Místo narození: Kunčice pod Ondřejníkem
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: hudební historik, pedagog, sbormistr, skladatel
Anotace:

Syn Josefa Doležala (1848 – 1928) a bratr Metoda D. (1885–1971). Studoval SG v Olomouci 1887–1895, poté Karlovu Univerzitu v Praze, kde absolvoval r. 1900. Od r. 1902–1908 profesorem SG v Olomouci, činný v Žerotíně, II. sbormistr. Referent deníku Pozor. Mj. autor knihy Politické a kulturní dějiny Olomouce.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I., Praha 1963., S.252.; Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů. I. Praha 1982. S.89.

Metod Doležil *15. 10. 1885 - +10. 10. 1971
Místo narození: Kunčice pod Ondřejníkem
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Skrbeň
Obory působení: sbormistr, skladatel, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1896–1900 studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, v hudbě žák Josefa Nešvery, poté studoval učitelský ústav v Kroměříži do r. 1904, kde žák Ferdinanda Vacha a S. Šuly. 1904 – 1906 učitelem ve Skrbeni, poté vojenská služba v Olomouci. Pak učil na obecné škole 1907–1909. V Žerotíně činný jako II. sbormistr. Autor scénické hudby k dětským hrám V. B. Plumlovské. Od 1909 v Praze. Prof. AMU v Praze, první děkan 1946–48, prorektor 1952–58.

Zdroj:

Československý hudební slovník I.Praha 1963.S.254.;Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů.I.Praha 1982.S.90 – 91.;

Fotky:
Josef Zajíc *22. 11. 1911 - +13. 9. 1969
Místo narození: Kunčice pod Ondřejníkem
Místo úmrtí: Petrov
Místa pobytu: Olomouc, Přerov, Šumperk
Obory působení: divadelní ředitel
Anotace:

Od r. 1941 působil v Českém divadle v Olomouci jako divadelní režisér, do r. 1961 v Přerově a v letech 1961–1969 ředitele divadla v Šumperku.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, OK 1990.S.58.;Kulturní kalendář okresu Šumperk.Šumperk OVM 1994.S.14.;.

Jan Vaněk *2. 10. 1905 - +8. 2. 1984
Místo narození: Kunčice p.O.
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog vysokoškolský
Anotace:

Působil na UP od r. 1946, ved. katedry pedagogiky na přírodovědec. fakultě UP v Olomouci. Působil též v Ústřední pedagogické knihovně.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.ostrava 1973.S.351.;Iliev, J.: V roce 1984 zemřeli.Brno 1984.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9