Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 345
František Žváček *16. 10. 1876 - +24. 8. 1963
Místo narození: Lukavice
Místo úmrtí: Bzenec
Místa pobytu: Brno
Obory působení: agronom, pedagog středoškolský
Anotace:

Ředitel hospodářské školy v Brně.

Zdroj:

Springer, J.: Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974, S.22.;.

Karel Adamec *7. 9. 1906 - +7. 4. 1996
Místo narození: Rajnochovice
Místo úmrtí: Bystřice pod Hostýnem
Místa pobytu: Bystřice pod Hostýnem, Olomouc, Slavkov pod Hostýnem
Obory působení: učitel
Anotace:

Po ukončení školy působil jako na mnohých školách blízkého okolí, nejdéle ve Slavkově pod Hostýnem. V té době dostudoval odbornost na Palackého univerzitě v Olomouci., kde spolu s manželkou promoval. Poslední léta života působil na Základní škole T.G. Masaryka a Bratrství v Bystřice pod Hostýnem.

František Ondrúšek *4. 3. 1861 - +3. 4. 1932
Místo narození: Bystřice pod Hostýnem
Místo úmrtí: Bystřice pod Hostýnem
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: malíř akademický
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci , ale po čtyřech letech přešel na AVU v Praze. Na studijních cestách byl ve Vídni, Benátkách, Paříži, Bretani a v Mnichově, kde byl vyhledávaným portrétistou. Spolu s Dvořákem, Maroldem, Muchou, J. Uprkou a dalšími založili spolek ♥Škréta♥ a vydávali umělecký časopis. V roce 1920 se přestěhoval do rodného města a namaloval zde mj. podobizny Františka Táborského, arcibiskupa Leopolda Prečana, prezidenta T. G. Masaryka, Williama Rittera, Bohumíra Jaroňka Josefa Kaluse, olomouckého nakladatele Romualda Prombergra a Leoše Janáčka s nímž se spřátelil. V posledních letech života se věnoval národopisným studiím z Valašska a ze Slovácka a zachytil valašské typy kolem Sv. Hostýna. Příležitostně tvořil i litografie a tempery zajímavých typů z Rusavy a Kloboucka. Vytvořil 550 obrazů.

Zdroj:

OSNND. IV/2. Praha, 1937, S. 754. ;Barbořík, Josef: Vzpomínka na malíře Fr. Ondrúška. =Týdeník Kroměřížska, 1991, 4. 4. , S. 4. ;/Fotografie KK-Haná 92, příloha/;. http://otavinka.blog.cz

František Přeček *28. 10. 1863 - +28. 12. 1939
Místo narození: Šternberk
Místo úmrtí: Bystřice pod Hostýnem
Místa pobytu: Holešov, Hoštice, Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zdounky
Obory působení: malíř, restaurátor
Anotace:

Otec malíře Františka P.ml. Malíř kostelních obrazů a restaurátor fresek. V letech 1888 – 1892 působil v Přerově, poté v Kroměříži. Vyzdobil moravské kostely, V r. 1891 Hoštice, fara Zdounky, slavnostní sál olomoucké arcidiecése, zámek Holešov, Restauroval fresky v Květné zahradě a v arcibiskup ském zámku v Kroměříži.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU 1947.II, S.325.;. Páleníček,L.: Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. Kroměříž 1940.;

Jan Ryba *9. 5. 1913 - +13. 2. 1982
Místo narození: Brandýs nad Labem -Stará Boleslav
Místo úmrtí: Bystřice pod Hostýnem
Místa pobytu: Brno, Bystřice pod Hostýnem, Olomouc, Praha
Obory působení: pedagog, projektant nábytku
Anotace:

Narozen ve Staré Boleslavi ( nyní dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Vyučil se truhlářem. 1931–35 vystudoval Státní školu bytového průmyslu v Praze. Poté pracoval jako prjektant v brněnském nábytkářském závodu. 1938 podnikl prac. cestu do Francie. 1943 získal místo učitele na Odborné škole peo zpracování dřeva v Olomouci. V závěru války byl povolán na nucené práce do Německa. Po válce se vrátil učit do Olomouce, současně studoval na FF MU. V 50. letech byla odborná škola v Olomouci zrušena, odešel do Bystřice pod Hostýnem. Vydal řadu odborných publikací a učebnic.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.6.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996.S.106;

František Sušil *14. 6. 1804 - +31. 5. 1868
Místo narození: Rousínov
Místo úmrtí: Bystřice pod Hostýnem
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olbramovice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: kněz
Anotace:

Narozen v Novém Rousínově (n.Rousínov).Stud­.piaristic.G v Kroměříži, od r.1821 bohosloví v Brně, 1827 vysvěcen na kněze, kaplanoval v Olbramicích, 4 roky v Komárově u Brna. R.1837 profesorem na bohosloví v Brně.Literární činnost: nábožen.spisy původní a překlady, vydal 4 sbírky básní: Básně;Růže a trní;Sebrané básně;Nové básně.Dvacet let sbíral na Moravě a ve Slezsku národní písně, sebral 873 písní a nápěvů.Založil mor.katol.deník Hlas /1849/, Brno;vydavatel­.spolek Dědictví Cyrilometodějské, 1848. R.1865 vyz­namenán ve Vídni čestným doktorátem. Pohřben v Brně.

Zdroj:

Sušil, F.: Moravské národní písně.Praha, Vyšehrad 1951/fotografie, s.769/;Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.3.Opava, 1979, s.103.;Neruda, Jan: Podobizny.1.Praha, 1951, s.393–395.;Vychodil, P.: Z doby Sušilovy.Sbírka dopisů.Brno 1917.548 s.=sig.N 1479 ÚpD;Českos­lovenský hudební slovník.2.Praha, SHV 1965, s.647–648.;Hýsek, M.: Literární Morava v letech 1849–1885.Praha, 1911, s.59–63.;.

Fotky:
Jan Křtitel Sallaba *27. 3. 1852 - +11. 8. 1918
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Bukovany
Místa pobytu: Budapešť (Maďarsko), Olomouc, Velká Bystřice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: houslista, pedagog
Anotace:

Člen orchestru dvorní opery ve Vídni, konc.mistr.král­.opery v Budapešti v letech 1872–92, v letech 1897–1915 vyučoval na hud.šk.Žerotín v Olomouci, v dívčím ústavě Petingeu.Pohřben ve Velké Bystřici.

Zdroj:

Československý hudební slovník, II. díl. Praha, SHV 1965, S. 466;.'

Arnošt Hrabal *4. 12. 1886 - +30. 12. 1969
Místo narození: Buchlovice
Místo úmrtí: Buchlovice
Místa pobytu: Hradečná, Libina, Olomouc, Praha, Slavkov, Uherské Hradiště, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: grafik, kněz
Anotace:

Byl nejstarší z devíti dětí vesnického listonoše Karla Hrabala. Studoval na německém gymnáziu v Uherském Hradišti, kde maturoval v roce 1906. Po maturitě odešel studovat teologii do Olomouce, kde byl vysvěcen 5. 7. 1910. Poté působil v Německých Libinách (n.Libina). V letech 1911 – 1914 studoval grafiku ve Vídni a poté semestr AVU v Praze u prof. Obrovského a pak další semestr u prof. Hofbauera ve Vídni. Po r. 1918 působil v Hradečné.

Zdroj:

Maliva, J. : Soupis grafiky. 1966. ;sf-: Arnošt Hrabal. Severní Morava, 1970, seš. 19, S. 75–76. /foto/, Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk 2001.;

Fotky:
Karel Žádník *18. 7. 1847 - +26. 12. 1923
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Buchlovice
Místa pobytu: Budapešť (Maďarsko), Velehrad, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř
Anotace:

Od 1867 ve Vídni a v Pešti vydával s K. Klíčem humoristické časopisy, od 1874 pracoval na Moravě v okolí Velehradu a studoval tento kraj národopisně. Maloval lid. slovácké motivy. Pro knížete Lichtenštejna kopíroval staré mistry.

Zdroj:

Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců.Ostrava 1993.;MSN.7.Praha 1933, S.1043.;.

Arnošt Mazur *10. 9. 1907 - +20. 3. 1942
Místo narození: Opava
Místo úmrtí: Budišov nad Budišovkou
Obory působení: knihovník, učitel
Anotace:

Studoval v Opavě, působil ve Fryštátě, Rájci a Kateřinkách, zajímal se o knihovnictví, 1945 jmenován okresním knihovnickým inspektorem, 1951 pověřen vedením věd. knihovny Slezského ústavu v Opavě.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.5.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.79.

Šimon Macalík *29. 1. 1863 - +14. 6. 1948
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Budišov
Místa pobytu: Ivanovice na Hané
Obory působení: kapelník, sbormistr, skladatel
Anotace:

Sbormistr pěvec spolků Veleslavín a Libuše; Psal drobné skladby, sbory, písně.

Zdroj:

Stárek, Zdeněk: Slovník sbormistrů.II­.Praha, Div.ústav 1982, S.327; Macalík, B.: Jak jsem žil a pracoval.Praha 1938.;ČSHS.2.díl­.Praha 1965, S.18.

Zikmund Albík *1. 1. 1347 - +23. 7. 1427
Místo narození: Uničov
Místo úmrtí: Budín (Maďarsko)
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha, Vratislav (Polsko)
Obory působení: arcibiskup pražský, lékař
Anotace:

Bakalář svobodných umění, lékař Václava IV., pražský arcibiskup.Po smrti Václava IV.odešel z Prahy do Olomouce, poté do Brna, Vratislavi a na pozvání císaře Zikmunda do Budína.Lékařské spi­sy.

Zdroj:

Slavětínský, M.: Velký mistr vnitřního lékařství.=ZVSMO 1983–1984, č.19–20, S.34.;.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1347

Ludvík Kubala *20. 6. 1847 - +14. 4. 1905
Místo narození: Fryčovice
Místo úmrtí: Budapešť (Maďarsko)
Místa pobytu: Fryčovice, Olomouc, Pálkovice
Obory působení: poslanec, starosta obce, vynálezce
Anotace:

Vyrůstal u svého dědečka v Olomouci, kde chodil do obecné školy. Pak se sám vzdělával. V r. 1869 byl zvolen členem obecního výboru Fryčovice, t.r. založil rolnickou záložnu a vstoupil do Hospodářského spolku paskovského. Z jeho iniciativy byla v jeho rodišti postavena nová budova školy, zřízena obecní cesta středem obce a r. 1874 se stal předsedou Hospodářské jednoty pro severovýchodní Moravu. R. 1878 byl zvolen starostou obce Fryčovice. Zastánce pokrokových hospodářských metod v zemědělství. R. 1880 zvolen poslancem do moravského zemského sněmu.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.76–77;

František Lehár *31. 1. 1838 - +7. 2. 1898
Místo narození: Šumvald
Místo úmrtí: Budapešť (Maďarsko)
Místa pobytu: Komárno (SR), Praha, Šternberk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: kapelník, vojenský hudebník
Anotace:

Otec skladatele Franze Lehára, bratr Antonína Lehára (*1840). Vyučil se sklářem, ale brzy se věnoval hudbě. Hudebník u vojenské hudby. Působil ve Šternberku, Vídni, Praze, Komárně.

Zdroj:

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje. Ostrava 1987. S.36. Va­líček, Josef : Hudební skladatel Franz Lehár a severní Morava. SM, Šumperk, sv.19. S. 53–54. (foto domku čp.137 v Šumvaldě.) Kalendárium osobností Moravy 1996–2000. Brno-Olomouc 1995. S.42.

Vilém Zlámal *21. 6. 1803 - +11. 11. 1886
Místo narození: Mořice
Místo úmrtí: Budapešť (Maďarsko)
Místa pobytu: Kroměříž, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: vojenský lékař, vysokoškolský pedagog, zvěrolékař
Anotace:

Studoval na gymnáziu v Kroměříži, medicinu ve Vídni s doplněním studia o zvěrolékařství. Působil jako vojenský lékař a veterinář v Uhrách. Osvědčil se zejména při ochraně území před nákazou morem skotu. R. 1838 jmenován pro Uhry zemským zvěrolékařem, od r. 1843 prof. na univ. v Pešti. U jména má šlechtic. přídomek Morvai. V Mořicích na rodném domě pamětní deska, pomník v parku dnešní univerzity veter. věd v Budapešti.

Zdroj:

Masarykův slovník naučný.VII, Praha 1933, S.1002.;

František Beneš *3. 10. 1874 - +7. 3. 1958
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Břest
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz
Anotace:

Narozen v obci Drahotuše (n.m.č. města Hranice). Studoval bohosloví v Olomouci, ordinován 5.7.1898. Od 1945 působil v Břestu.

Zdroj:

Katalog kněžstva olomoucké arcidiecése 1949.Olomouc 1949.S.83..

Jindřich Mackovík *10. 7. 1876 - +12. 3. 1943
Místo narození: Brodek u Přerova
Místo úmrtí: Břest
Obory působení: odborný spisovatel
Anotace:

Narozen v Lukové u Přerova. Zemský rada.

Zdroj:

Springer, jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S..41.;.'

Poznámka:

Luková u Přerova – n. část obce Brodek u Přerova.

Oldřich Stibor *16. 3. 1901 - +10. 1. 1943 „“
Místo narození: Řepiště
Místo úmrtí: Brzeg (Polsko)
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc, Ostrava, Praha
Obory působení: dramaturg, prozaik, režisér činohry
Anotace:

V letech 1912–1921 studoval gymnázium ve Frýdku-Místku a projevoval divadelní zájmy. V rodišti organizoval ochotnická představení. Skládal písničky, kuplety, skeče. Pak studoval práva na UK v Praze. Studia nedokončil a pracoval v Karviné. Od srpna 1931 angažován jako první režisér činohry do Olomouce. Během 9 letého působení nastudoval 146 premiér. V r. 1929 mu vyšla kniha povídek „Město bez minulosti“, r. 1932 v Olomouci kniha úvah " Cesta k ochotnickému jevišti". Spolupracoval s B. Václavkem, A. Trusovem ad. V r. 1940 byl zatčen. Zemřel ve vězeňské nemocnici.

Zdroj:

Kabeláč, V. : Čtyřicet let olomoucké činohry. Olomouc, DOS 1960. ;Přichystal, A. : Oldřich Stibor. =Kdy-kde-co v Olomouci, 1977, únor. S. 1–3. ;Ševčíková, H. : Oldřich Stibor. Regionál. medailonek. Olomouc, OK 1981;Státní divadlo O. Stibora Olomouc 1920/1990. Almanach k 70. výročí. S. 47–57. ;Stýskal, Jiří: Oldřich Stibor prozaik. Středisko. 1983, č. 7, S. 36–43.;Hanácké noviny, 16. 3. 1996, S. 3. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. č.2. (14.) Ostrava 2001. S. 123–124.

Josef Matyska *23. 1. 1933 - +21. 9. 2004
Místo narození: Horní Těšice
Místo úmrtí: Bruntál
Místa pobytu: Bruntál
Obory působení: archivář, historik
Anotace:

PhDr. Josef Matyska byl ředitelem SOKA (Státní okresní archiv) Bruntál.

Zdroj:

SOkA Přerov Hoffmannová, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000.; Archivní časopis, 55, 1, 2005. ( Biografické údaje).

Wenzel Franz Olbrich *14. 6. 1846 - +10. 5. 1930
Místo narození: Zlatý Potok
Místo úmrtí: Bruntál
Místa pobytu: Bruntál, Olomouc
Obory působení: průmyslník
Vojtěch Seifert *22. 3. 1899 - +20. 3. 1967
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Bruntál
Místa pobytu: Bruntál, Liboš
Obory působení: učitel
Anotace:

Narozen v Moravské Huzové (n.místní část obce Štěpánov).

Zdroj:

Informační zpravodaj pro občany Liboše…, 9/2006, č. 23, s. .

Amaud Andreides *22. 2. 1700 - +1. 10. 1795
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Brunšvik (Německo)
Obory působení: malíř
Anotace:

Tvůrce obrazů z dějin.

Zdroj:

Politický a kulturní kalendář 1990.Olomouc, OK 1989.S.14.;.

František Pluskal-Moravičanský *29. 1. 1811 - +28. 3. 1900
Místo narození: Moravičany
Místo úmrtí: Brumov
Místa pobytu: Loštice, Olomouc
Obory působení: přírodovědec
Anotace:

Literární přídomek podle rodiště. Po maturitě na Akademickém

' gymnáziu odešel do Vídně studovat medicínu a r. 1836 dosáhl hodnosti magistra hojičství a umění porodnického, a 1837 ještě očního. 1839 – 1857 působil v Lomnici u Tišnova a zde se oženil. Zaměřil se na botanický výzkum kraje. Některé práce psal německy, česky, či souběžně v obou jazycích. 1856 zpracoval Dějiny botaniky na Moravě. 1887 vydal v Uherském Hradišti Životopisné pomněnky, kde je uvedena bibliografie jeho děl. Poté pobýval asi 15 let na Velehradě a poté v Broumově.

Zdroj:

Polák, Vladimír : Literární místopis okresu Blansko.Blansko 1985.S.113–115.;Springer, Jan : Co dalo Šumpersko literatuře.Šumperk 1974.S.17.;.

Jan Adelf *1. 1. 1520 - +25. 9. 1593
Místo narození: Heřmanův Městec
Místo úmrtí: Brtnice
Místa pobytu: Brtnice, Prostějov, Zdounky
Obory působení: básník, kněz
Anotace:

Vychován u čes. bratří v Prostějově, 1577–1583 duchovním v P. 1574–75 ve Zdounkách. Autor čtyřhlasé písně proti P. Kyrmezerovi. Autor satirických, duchovních a příležitost. básní. Též pseud. Městecký.

Zdroj:

Československý hudební slovník.1.Praha SHV 1963, S.18.; Lexikon české literatury.1.Praha 1985, S.36–37.; Vopravil, J.: Slovník pseudonymů..Praha SPN 1973, S.350.;.

Poznámka:

Z data narození je znám jen rok 1520

Arnošt Březina *2. 7. 1871 - +2. 7. 1917
Místo narození: Přestavlky
Místo úmrtí: Brodek u Přerova
Místa pobytu: Brodek u Přerova
Obory působení: učitel
Anotace:

Učitel a ředitel školy v Brodku u Přerova, literárně činný, autor článků do Selského archivu o dávné minulosti obcí na Přerovsku.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov 1982;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11