Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 106
Ottokar Friedrich Chaloupka *29. 8. 1868 - +12. 3. 1941
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Obory působení: překladatel, spisovatel
Anotace:

Překladatel z češtiny.Užíval pseud.O.F.Stauf von der March.R.1900–190 vydával čas.Neue Bahnen /Nové dráhy/, určen pro německy mluvící obyvatele v Čechách.

Zdroj:

Slovník spisovatelů německého jazyka.Praha 1987, S.359.;Václavek, L.E.: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích.Olomouc UP 1991, S.15.;.

Oldřich Halma *10. 12. 1907 - +21. 3. 1985
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Uherské Hradiště
Místa pobytu: Brno, Přerov, Uherské Hradiště, Uherský Brod
Obory působení: dirigent, pedagog
Anotace:

Studoval gymnázium a učitelský ústav v Přerově, zasloužilý učitel, umělecký vedoucí a dirigent PSMU v letech 1972–1978.

Zdroj:

Československý hudební slovník.Sv.1.P., SHV 1963, S. 394.; Kmoníčková, E.: V roce 1985 zemřeli.Brno, SVK 1986, S.15.; Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov;.

Otakar Reiss *24. 9. 1890 - +2. 5. 1945
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Terezín
Místa pobytu: Praha, Šumperk
Obory působení: lékař, odbojář
Anotace:

Vystudoval Lékařskou fakultu KU v Praze. Byl jmenován ředitelem léčebny dětské tuberkulozy v Šumperku. V Šumperku založil i poradnu Masarykovy ligy proti tuberkuloze. Veřejně působil v Národní jednotě i v Sokole. Za války pomáhal lidem ohroženým prac. nasazením v Říši a navázal kontakt s odboj. protinacist. hnutím. V únoru 1944 byl zatčen gestapem a vězněn na Pankráci. Zemřel na tuberkulozu v Terezíně.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.3.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1995.S.93.;

Oldřich Kníř *23. 3. 1934 - +5. 11. 1987
Místo narození: Horní Moštěnice
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Hrabišín, Praha, Šumperk
Obory působení: etnograf, historik, pedagog
Anotace:

Učitel v Šumperku a Hrabišíně. Spolupracovník vlastivědného sborníku Severní Morava.

Zdroj:

Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk. 2001.

Otto Gödl *6. 3. 1878 - +14. 8. 1924
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Hranice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: lékař, vlastivědný spisovatel
Anotace:

Syn šumperského obchodníka Karla G., mladší bratr Karla G. (1866–1942). Studoval na nižším gymnáziu v Šumperku, vyšším gymnáziu v Hranicích a na Lékařské fakultě univerzity ve Vídni, kde r. 1902 promován Dr.med. Od r. 1903 působil v rodišti, kde získal velkou oblibu jako pediatr a porodník. Volný čas věnoval studiu historie, zejména rodného kraje. Řadu let byl předsedou šumperského muzejního spolku a v regionálním tisku publikoval drobné prózy a vlastivědné zajímavosti.

Zdroj:

BSSSM, seš.10 (22.) Ostrava 2007.S.27.

Oldřich Beránek *17. 2. 1912 - +13. 6. 1998
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Klenovice, Olomouc, Štěpánov
Obory působení: teolog
Anotace:

Římskokatolický duchovní. Bohosloví studoval v Olomouci. Byl ordinován v červnu 1936. Od 1946 působil v Klenovicích, od 15.8.1963 do 8.10.1985 ve Štěpánově, kdy odešel do důchodu. Poté přebýval ve Šternberku, kde také zemřel. Pohřben je v kněžském hrobě na Ústředním hřbitově v Olomouci. Bohatá publikační činnost. Zajímal se o historii farnosti a výsledky svých badání publikoval ve vlastivědném a regionálním tisku.

Zdroj:

Štěpánov 2001. Sborník. Olomouc, DANAL 2000. ;

Otto Wichterle *27. 10. 1913 - +18. 8. 1998
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Stražisko
Místa pobytu: Praha, Zlín, Žilina (SR)
Obory působení: akademik ČSAV, chemik, pedagog vysokoškolský, vědec, vynálezce
Anotace:

Přední český chemik světového významu, vynálezce silonu a pružných kontaktních čoček .Narozen v podnikatelské rodině. Jeho dědeček měl firmu na hospodářské stroje. Po absolvování klasického gymnázia se rozhodl pro studium chemie. Diplomovou práci vypracoval v roce 1935, v roce 1936 se stal doktorem technických věd. Pracoval na vysoké škole jako asistent až do uzavření vysokých škol v roce 1939.

Od roku 1940 byl zaměstnán v Baťově výzkumném ústavu ve Zlíně, kde se zabýval výzkumem polyamidů. Za druhé světové války byl vězněn nacisty. V roce 1941 připravoval ve své laboratoři vlákna polyamidu, jejich průmyslová výroba byla ale z důvodů války zahájena až za deset let. V roce 1945 se Otto Wichterle vrátil na VŠCHT, kde dokončil habilitační řízení v oboru organické chemie a začal přednášet obecnou a anorganickou chemii. Zde také zřídil katedru technologie plastických hmot a stal se jejím prvním profesorem a vedoucím. Byl nejen vynikajícím chemikem a experimentátorem, ale také skvělým učitelem. Od roku 1952 se zde začal zabývat syntézou síťovaných hydrofilních gelů, které vodou bobtnají, s cílem najít vhodný materiál pro oční implantáty.

Po válce pracoval na výzkumu a zavedení výroby polyamidů v chemických závodech v Žilině.

V letech 1952–1958 vyučoval na Vysoké škole chemicko-technologické. Poté pracoval jako ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. V roce 1961 byly na základě jeho vynálezu vyrobeny první kontaktní gelové čočky. V roce 1990 byl zvolen předsedou ČSAV a vykonával tuto funkci až do roku 1993. Byl také člen mnoha mezinárodních společností, držitelem řady zahraničních cen a čestným doktorem zahraničních univerzit. Byl jmenován čestným předsedou České akademie věd.

Zemřel v obci Stražisko na Prostějovsku.

Zdroj:

Wikipedie.cz

Poznámka:

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle DrSc., Dr.h.c.

Oktavius Šofka *5. 4. 1811 - +29. 11. 1879
Místo narození: Sedlčany
Místo úmrtí: Příčovy
Místa pobytu: Kroměříž, Libavá, Lipník nad Bečvou, Praha
Obory působení: astronom, kněz řádový
Anotace:

Narozen v obci Solopysky u Sedlčan (n.m.č. města Sedlčany). Stal se členem piaristického řádu, v němž později působil jako pedagog. Do řádu přijat v Lipníku nad Bečvou r. 1831, ordinován v Praze r. 1838. Oktavius- jméno řeholní. 1844 dosáhl doktorátu svobod. umění a filozofie na UK Praha. Působil 1831–2 v Lipníku, 1832–33 v Staré Vodě u Libavé, 1833 – 1834 v Kroměříži. Na stáří opět žil v kolejích piaristic. řádu v Lipníku 1870–72, a v Libavé 1869–1870.

Zdroj:

Svátek, Josef: Nad dílem astronoma a meterologa..ZVÚO, 1964, č.116. S.1–4.; Svátek, J.: K vědecké činnosti…ZVÚO, 1965, č.124. S.9/13.;.

Ondřej Ginter *14. 11. 1901 - +27. 12. 1983
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: entomolog
Anotace:

Autor přírodovědných knih. V letech 1939–1959 správcem muzea v Přerově.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, OK 1990.S.56.;.

'

Otakar Griese *19. 10. 1881 - +2. 10. 1932
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: redaktor
Anotace:

Autor četných článků o okultismu. Vydavatel a redaktor časopisu ISIS.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov;.

Oldřiška Jančíková *24. 7. 1896 - +18. 2. 1977
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: básnířka, národopis, učitelka
Anotace:

Autorka básně Pavlovice , která je publikována na webových stránkách obce Pavlovice. Je autorkou veršů: Zpěvy o Hané
Rodná země J.A. Komenskému.
Haná Bezručovi.

Zdroj:

Přerovské hřbitovy. In: Sborník SOKA Přerov 1997. S.104. www.pavlovice.cz

Poznámka:

Narozena ve Vlkoši. Nyní místní část Přerova.

Otakar Hanzelka *4. 2. 1921 - +2. 9. 2003
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: dirigent, ochránce přírody, sbormistr
Anotace:

Hudební vzdělání, sbormistrovská průprava HŠ Prostějov (obor klavír a zpěv, 1943), roční sbormistrovský kurz na Lidové konzervatoři Olomouc Nejvýznamější sbormistrovská praxe 1953 – 1963 DíKS Prostějov 1967 – dosud MPS Orlice Prostějov Sbormistrovské úspěchy a ocenění Cena Ferdinanda Vacha (2001) Cena Karla Hradila (1993) Zlatý odznak UČPS s granáty (1999) Další aktivity a členství: Zakládající člen Jihomoravského ObV UČPS (1969 – 2000), člen SSD AHUV (1990 – 95), účast v porotách okresních a krajských sborových soutěží Dlouholetý sbormistr mužského pěveckého sboru Orlice a druhý dirigent ženského pěveckého sboru Vlastimil. Členem Orlice se stal již jako student v roce 1939 a sbormistrem je od roku 1972. Často zasedá v odborných porotách, publikuje v kulturních rubrikách novin a časopisů a pracuje v oblastním výboru Unie českých pěveckých sborů. Unie mu v roce 1993 udělila Cenu Karla Hradila.

Zdroj:

http://www.ucps.cz/…01-heslo.php?… http://m.denik.cz/…erie/2997704?… Bartková, Hana: 100. výročí narození Otakara Hanzelky. (cv a foto)- www.prostejov.eu (4.2.2021)

Fotky:
Otakar Hubšil *21. 9. 1897 - +26. 1. 1928
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: grafik, malíř
Anotace:

Žák M. Švabinského, ilustroval dílo J. Wolkra. Dřevoryty a grafickou úpravu vytvořil pro publikaci Wolker,Jiří: Svatý Kopeček. Praha, Václav Petr 1926. Ve svých malbách poetizoval skutečnost.

Zdroj:

Marek, P.: Malíř kontemplativního ducha.Štafeta 1978, č.2,. S. 3–7.;. Ryška, Jaroslav: Hubšil Otakar- obrazy, kresby a grafika. (1962 katalog výstavy). Dolívka, Josef: Výtvarníci prostějovského regionu. Prostějov 2007. Vencl,S.: České exlibris. Historie a současnost. Praha 2000.

Ondřej Přikryl *26. 11. 1862 - +22. 12. 1936
Místo narození: Výšovice
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: lékař, politik, spisovatel, starosta města
Anotace:

Maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v roce 1881 a studoval lékařskou univerzitu v Praze, kde roku 1886 promoval. Věnoval se lékařství a působil ve sféře politické. Působil jako praktický lékař v Prostějově. V letech 1914–1919 byl starostou Prostějova a v letech 1902, 1906 a 1913 byl zvolen zemským poslancem. V letech 1920–1925 senátor za Národně demokratickou stranu Československa. Specializoval se také na kulturu oblasti Hané. Mnohé své publikace psal hanáckým nářečím (od r. 1893) a uváděl v nich vždy malý slovníček hanáckých pojmů. Psal básně a fejetony a napsal též memoárové knihy o Prostějovu.. Z díla:
Hanácky pěsničke (1900) – sbírka lidových písní
Ešče z Hané (1912)
Padesátka z Hané (1912)
Haná a Romža (1914) – pohádka
Chabašči (1915)
Z vojne (1917) – tři knihy básní s válečnou tématikou
Čase tvrči než ocel (1921)
Rozmaryn (1922)
Prostějovsky pěsničke (1927) – sbírka lidových písní
Bévávalo – humoristická vyprávění
Z těžkých dob Prostějova (1929–1930)
a Červánky Prostějova (1931) – dějiny města a kraje z historického a politického hlediska
Mhla (1933)
Pruchod do pekel (1935)
K ževoto (1935)
Před chropeňském zámkem (1936)

V letech 1920–1925senátor za Národně demokratickou stranu československa. Poezie a próza psaná hanáckým dialektem, autor memoárových prací o Prostějovu. 11 básnických sbírek.

Zdroj:

Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů.I­I.Praha, Orbis 1946.S.659–660.; Slavík, B.: Hanácké písemnictví.Olomouc 1940.; Slavík, B.: Ondřej Přikryl.Olomou­c 1932.;

Oldřich Seykora-Kostelecký *2. 3. 1857 - +14. 11. 1922
Místo narození: Kostelec nad Orlicí
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: spisovatel
Otto Čermák *21. 2. 1882 - +13. 8. 1962
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, České Budějovice, Olomouc
Obory působení: herec, pedagog
Anotace:

Profesionál. dráhu zahájil r. 1913 v Pištěkově divadle v Praze, 1919–1930 v Brně, 1930–31 v Olomouci, po válce v Č. Budějovicích, 1953–58 Divadlo J. Wolkra v Praze, 1920–34 učil na konzervatoři v Brně.

Zdroj:

ČBS.Praha Academia 1992, S.93.;.

Oldřich Cihelka *29. 1. 1881 - +11. 6. 1958
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Působil na RG v Litovli v letech 1912–1926. Ilustrátor učebnic, čítanek, časopisů, knih. Pochován na Olšanech v Praze.

Zdroj:

Poznámky prof. V.Stratila.

Oldřich Friš *7. 5. 1903 - +14. 1. 1955
Místo narození: Boskovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Berlín (Německo), Mělník, Olomouc, Prešov (SR), Strakonice, Tišnov
Obory působení: překladatel, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V r. 1922 maturoval na gymnáziu v Boskovicích, poté studoval FFUK v Praze, 1924–1925 indologii v Berlíně. Od r. 1928 učil na středních školách ve Strakonicích a v Praze a přitom vědecky pracoval. Působil v Prešově r.1930, později v Mělníku a Tišnově (1932–1945). Po návratu do Prahy působil jako indolog v Praze a též v Olomouci. V roce 1950 se vrátil na UK, kde byl v r. 1954 jmenován profesorem indologie na UK Praha. Překladatel indické poezie;

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1962, S.61.; Lexikon české literatury. 1. díl. Praha, Academia 1985. S.757.

Oldřich John *20. 4. 1907 - +2. 8. 1961
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: advokát
Anotace:

Advokát v Prostějově, manžel spisovatelky Svozilové-Johnové.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha 1970.S.86.

Poznámka:

Narozen v Chořelicích (n.m.č.Litovle).

Olga Košutová *8. 3. 1901 - +10. 2. 1989
Místo narození: Velký Týnec
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Přerov, Velký Týnec
Obory působení: spisovatelka, učitelka
Anotace:

V r. 1920 maturovala na gymnáziu v Přerově, pak působila jako učitelka na měšťanské škole v rodišti. Provdala se za důstojníka ČSA, pozdějšího arm. generála K. Klapálka /1893 – 1984/. Autorka lyrických próz a válečných vzpomínek.

Zdroj:

Lexikon české literatury.2/2­.Praha, Academia 1993, S.880.;.

Otomar Korbelář *3. 11. 1899 - +30. 11. 1976
Místo narození: Sázava
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kladno, Olomouc, Plzeň, Praha
Obory působení: herec, hudebník
Anotace:

Narozen v obci Sázava (u Kutné Hory). Po absolvování konzervatoře v Praze nastoupil na první angažmá r. 1922–24 do Českého divadla v Olomouci. Poté přešel do Městského divadla Plzeň, 1926–29 člen Českého divadla v Olomouci, od r. 1929 člen Vinohradského divadla v Praze. Rozhlasové, filmové a televiz. role. Zasl. um. 1959. Pamět. medaile II. odboje 1947. ;

Zdroj:

MČSE.3.Praha 1986, S.528.;/foto/; ČBS XX.století, 2.díl, K-P, Praha 1999., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století;

Otto Kubín *16. 5. 1895 - +5. 2. 1975
Místo narození: Nové Dvory
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Berlín (Německo), Hamburk (Německo), Kaliningrad (Rusko), Milán (Itálie), Olomouc
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Narozen v Nových Dvorech u Kutné Hory. Studoval obchodní akademii a věnoval se zpěvu.. V letech 1921–22 studoval na vysoké hudební škole v Berlíně, dva roky působil v Kaliningradu a další rok v Berlíně, kde v roce 1925 absolvoval. Pak působil v Lubeku u divadla v roce 1928–1929, v Miláně a 1930–1932 v Hamburku. V roce 1933 se vrátil do vlasti a trvale zakotvil v r. 1934 v Olomouci, kde působil do r. 1960. Na odpočinek odešel do Prahy.

Zdroj:

Přehled čs.divadel.Praha 1958.S.160.;. Československý hudební slovník.1.díl.Praha 1963. S.778.;

Osvald Polívka *24. 5. 1859 - +30. 4. 1931
Místo narození: Enns u Lince (Rakousko)
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: architekt
Anotace:

Český architekt. Studoval ČVUT u prof. Zítka v letech 1885–1889 a pak jeho asistentem. Od r. 1890 samostatný architekt. V Praze je podle jeho projektu postaven Obecní dům, Obchodní dům U Nováků ve Vodičkové ulici (1902–1903). R. 1906 účast v soutěži na radnici v Prostějově, 1912, filiálka živnostenské banky v Prostějově.

Zdroj:

Zatloukal, P.: Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku.Olomouc 1981.;.

Ota Ritz-Radlinský *16. 11. 1904 - +21. 2. 1978
Místo narození: Bedihošť
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Varšava (Polsko)
Obory působení: literární historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Univ. lektor v Praze, lektor češtiny na univ. ve Varšavě. Pod pseud. Vincek-román Besedy z Afriky.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1979, S.132.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947.; Vopravil, J.: Slovník pseudonymů…P., SPN 1973, S.1129.;.

Oldřich Spisar *18. 8. 1919 - +29. 7. 2001
Místo narození: Vyškov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Vyškov
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

První divadel. zkušenosti získal v ochotnic. spolku Haná ve Vyškově. 1938 začal stud. konzervatoř v Brně, další učitelé zpěvu M. Boučková v Olomouci. 1947–1952 angažován v Olomouci, poté v Opavě, sólistou opery ND Praha od 1. 10. 1958 – 31. 12. 1983 /důchod/. Nahrávky na gramof. deskách.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.462.;Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha 1959.S.227.;Bor.V.: Hudební rozhledy 19, 1966, S.268.;.

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5