Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 157
Lumír Dokoupil *25. 8. 1935
Místo narození: Hrabová
Místa pobytu: Hlučín, Olomouc, Ostrava
Obory působení: historik, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský, publicista odborný
Anotace:

V letech 1950–1954 studoval Pedagogické gymnázium v Ostravě a poté 1954–1958 VŠ pedagogickou v Olomouci obor český jazyk a dějepis. Od roku 1958 až do 1962 byl středoškolským učitelem na Jedenáctiletce v Hlučíně. V letech 1962–1967 externí aspiratura na FFUP v Olomouci a poté působil na FF Ostravské univerzity, katedra historie. Bohatá publikační činnost.

Zdroj:

Lexikon současných českých historiků. Praha 1999. čz.101. PNP – LA Sborník prací historických AUPO. 33–2007

Poznámka:

Narozen v Hrabové u Ostravy.

Prof. PhDr., CSc.

Ludwig van Beethoven *16. 12. 1770 - +26. 3. 1827
Místo narození: Bonn (Německo)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: skladatel
Anotace:

Udržoval srdečné styky se svým mecenášem, bratrem rakouského císaře, olomouckým arcibiskupem kardinálem Rudolfem, kterého vyučoval již jako 15 tiletého hře na klavír, hudební teorii a nauce o harmonii. Pro Rudolfovu intronizaci na kardinála (1820) zkomponoval Missu solemnis, již však dokončil až r. 1823 a pak teprve věnoval svému mecenáši.

Zdroj:

MZK (generální katalog). ; Remeš, M.: Byl Beethoven v Olomouci ? – In: ČVSMO, XLV, 1932, S.265–267. ; Dvořák, J.: Občan Ludwig van Beethoven a jeho Missa solemnis. – In: Středisko VSMO. 1987–1988, č.11, S. 141–150.;

Ludwig Winder *7. 2. 1889 - +16. 6. 1946
Místo narození: Šatov
Místo úmrtí: Baldock (Velká Británie)
Místa pobytu: Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: novinář
Anotace:

narozen na Znojemsku. Studoval obchodní akademii v Olomouci, maturoval r.1907.Levicový novinář ve Vídni, 1908 ve Slezsku, člen Českomoravského literárního kruhu. Užíval pseud.G.A.List

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.812.;

Ludwig Kriesten *11. 1. 1890 - +25. 8. 1937
Místo narození: Vápenná
Místo úmrtí: Jeseník
Místa pobytu: Innsbruck (Rakousko), Opava, Vídeň (Rakousko), Vidnava
Obory působení: pedagog středoškolský, turistický činitel
Anotace:

Narozen jako yn pošmistra. Po ukončení gymnázia ve Vidnavě studoval na univerzitě ve Vídni -latinu a francouzštinu. Studium zakončil r. 1915 a pak narukoval na vojnu. Padl do italského zajetí a vrátil se až v září 1919. V září 1921 složil v Innsbrucku zkoušku jež byla následně uznána. V letech 1921–1937 byl profesorem na Státním reálném gymnáziu v Jeseníku. Aktivně se věnoval turistické činnosti. Vykonával též funkci místopředsedy Svazu německých horských a turistických spolků v ČSR. R. 1935 vážně onemocněl, zemřel a pohřben v Jeseníku.

Zdroj:

BSSSM, seš. 5(17.) Ostrava 2004. S.91–92.

Ludvika Smrčková *24. 2. 1903 - +20. 1. 1991
Místo narození: Kročehlavy
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: výtvarnice sklářská
Anotace:

Tvůrce sklářských výrobků s olomouckými motivy, spolupráce při výstavách Flora Olomouc;nár. umělkyně.

Zdroj:

ZVSMO 1981, č.15–16, S.34–35; Králíková, M.: Olomoucké motivy v díle n.u.L.Smrčkové=ZKVMO 1979, č.198, S.1–12; Kdy-kde-co v Olomouci,1978, březen, S.16–18; Bortlová, Ivana: Ludvika Smrčková a naše město.=Stráž lidu, 1983, 10.12., S.4; =herm: Za Ludvikou Smrčkovou.=Kdy,kde, co v Olomouci, 1991, březen, S.29;;.

Ludvík Emil Václavek *28. 4. 1931
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Valtice
Obory působení: germanista
Anotace:

V roce 1950 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci, poté v roce 1955 FFUP obor německý a ruský jazyk. Po studiích působil 1 rok jako středoškolský profesor na Průmyslové škole železniční ve Valticích, odb.asistentem na katedře germanistiky a anglické filologie FFUP. 1963–1967 vedoucí katedry, 1966–1974 docent FFUP, 1967–1969 proděkan FFUP. V období let 1972–1989 měl zákaz činnosti a výkonu povolání. Působil proto v knihovně, publikoval jen v zahraničí nebo tajně. V roce

' 1989 byl rehabilitován, od roku 1990 děkan FFUP, jmenován profesorem dějin německé literatury. Zabývá se zejména literaturou konce 19. a 20. století v Německu a Rakousku, německou literaturou v českých zemích, tvorbou vzniklou v koncentračních táborech. Autor 150 vědních prací, překladatel 300 odborných textů literárních, historických aj. Zajímá se o archeologii.

Zdroj:

Žurnál UP, 1991, září, č.41.;/fot/;Kdy kde co, duben 1996, s.34., Kdo je kdo 1994–1995 v České republice. Praha 1994., S.609., Kdo je kdo v ČR, Praha 2002, s.705.;

Ludvík Bombík *26. 11. 1912 - +29. 3. 1987
Místo narození: Samotišky
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovec
Anotace:

Výborný běžec, atlet – vytrvalec, začínal v SK Olomouc r. 1933, trenér O. Dostál. Poté Sokol Olomouc 1934 – 1942. Závodil za SK Olomouc a pak Sokol Olomouc. R. 1936 Mistr republiky na 5000 m a 10 km a dvojnásobným vítězem závodu v silničním běhu na 10 km Běchovice-Praha v letech 1936 a 1939. Reprezentoval v jednom utkání r. 1936 proti Rakousku v Praze na 5000 m a doběhl druhý. Účastnil se OH r. 1936 v Berlíně, kde 17. v běhu na 10 km.

Zdroj:

Jirka, J.: Malá encyklopedie atletiky.Praha, Olympia 1990.S.53.;. Atletické listy, 39, 2007, č.6. ; Atletické listy, 39, 2007,č.22.;

Ludvík Dietrich *8. 3. 1803 - +11. 6. 1858
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Jesenec u Konice, Olomouc
Obory působení: skladatel
Anotace:

Syn rytíře a zem.advokáta, který měl v Jesenci u Konice zámeckou kapelu.Vliv kněze J.N.Schoena a hanácké lid.písně.Stud­.akad.G v Olomouci 1818–1820, lyceum r.1824, filosofii v Brně r.1821–23.Působil jako učitel hudby v Olomouci od r. 1830, od 1841 náležel k vlastenec.kruhu A.V.Šembery.Tvorba umělé písně a kytarových skladeb.Autor vlastenec.písní a písně Moravo, Moravo.

Zdroj:

Axman, Emil: Morava v české hudbě 19. století. Praha 1920, S.21–26.
Československý hudební slovník. I. Praha, SHV 1963, S. 234–235. ;.

Ludvík Durkalec *28. 12. 1927 - +16. 4. 1985
Místo narození: Křelov-Břuchotín
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: redaktor
Anotace:

Zástupce vedoucího brněnské redakce Svobodného slova.

Zdroj:

Kmoníčková, E.: V roce 1985 zemřeli.Brno, SVK 1986, S. 19..

Ludvík Holain *20. 8. 1843 - +29. 8. 1916
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: kněz, pedagog, skladatel
Anotace:

Gymnázium a teolog. fakultu absolvoval v Olomouci, vysvěcen byl r. 1869. Ustanoven studijním prefektem arcibiskupského semináře v Kroměříži, od 1874 jeho prof. matematiky a fyziky. Od 1890 farář ve Slavoníně. Skládal církev. hudbu, , vydal na 150 lid. písní moravských. Zemřel ve Slavoníně, městské části Olomouce.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.453–4.;

Poznámka:

Narozen ve Staré Bělé u Ostravy. Stará Bělá u Ostravy je nyní součástí města Ostrava.

Ludvík Jadrníček *1. 8. 1863 - +1. 1. 1954
Místo narození: Fryšták
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř akademický
Anotace:

Absolvoval studia na . AVU Vídeň v letech 1883–1888, působil jako prof. kreslení v Olomouci, v Brně od r. 1925. Maloval portréty, krajiny, kostelní obrazy. Ilustrace pro Musejník olomoucký, národopisné studie. Vystavoval v Olomouci a Holešově r. 1914. Ilustrace děl Wanklových a růz. moravských časopisů.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1970, S.78.; Toman, P.: NSČSVU I.Praha 1947, S.409.;.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1954

Ludvík Kopka *9. 2. 1905 - +6. 6. 1996
Místo narození: Bouzov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Loštice, Olomouc
Obory působení: restaurátor, řezbář
Anotace:

Vyučený stolař, umělecký řezbář, restaurátor a intarzista v Lošticích.

Zdroj:

Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk, 2001., Severní Morava, sv. 91, 2006, S. 53–55.

Poznámka:

Svojanov je součástí obce Bouzov.

Ludvík Kubala *20. 6. 1847 - +14. 4. 1905
Místo narození: Fryčovice
Místo úmrtí: Budapešť (Maďarsko)
Místa pobytu: Fryčovice, Olomouc, Pálkovice
Obory působení: poslanec, starosta obce, vynálezce
Anotace:

Vyrůstal u svého dědečka v Olomouci, kde chodil do obecné školy. Pak se sám vzdělával. V r. 1869 byl zvolen členem obecního výboru Fryčovice, t.r. založil rolnickou záložnu a vstoupil do Hospodářského spolku paskovského. Z jeho iniciativy byla v jeho rodišti postavena nová budova školy, zřízena obecní cesta středem obce a r. 1874 se stal předsedou Hospodářské jednoty pro severovýchodní Moravu. R. 1878 byl zvolen starostou obce Fryčovice. Zastánce pokrokových hospodářských metod v zemědělství. R. 1880 zvolen poslancem do moravského zemského sněmu.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.76–77;

Ludvík Kunz *26. 8. 1914 - +20. 5. 2005
Místo narození: Osičko
Místo úmrtí: Šlapanice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Valašské Meziříčí, Vizovice
Obory působení: bibliograf, etnograf, folklorista, hudebník, pedagog vysokoškolský, publicista odborný, učitel
Anotace:

Narozen v Osíčku na Kroměřížsku (region Záhoří). Studoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí. V letech 1936–1947 učitelem na Moravě a ve Slezsku. Při tom dálkově studoval FFMU v Brně, obor etnografie. V letech 1941–1946 se učil hrát na kontrabas.Od roku 1947 pracoval v Moravském muzeu v Brně, kde založil a řídil Etnografický ústav.. V devadesátých letech se účastníl regionálních konferencí na Hané " Lidový rok na Hané", kde jsem se s ním osobně potkala. Zpracovával bibliografie a publikoval v odborném tisku.Autor jedinečného soupisu českých časopiseckých článků z Valašska a Záhoří 1884–1964.

Zdroj:

Československý hudební slovník.i.díl.Praha 1963. S.791. http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?…

Poznámka:

Doc.PhDr. Ludvík Kunz, CSc.

Fotky:
Ludvík Novotný *4. 5. 1921 - +16. 1. 1992
Místo narození: Ludgéřovice
Místo úmrtí: Hranice
Místa pobytu: Hranice, Přerov
Obory působení: regionální publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Učil češtinu, dějepis, filozofii, publikoval v oblasti regionálních a kulturních dějin, zachraňoval staré tisky, obrazy a fotografie z oblasti Hranicka a Přerovska.

Zdroj:

Hranické noviny, 3.- 9.5.1996, S.3., .

Ludvík Novák *20. 12. 1888 - +4. 4. 1973
Místo narození: Velká Polom
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Kroměříž, Praha, Přerov
Obory působení: filolog, jazykovědec, pedagog středoškolský
Anotace:

Studoval FFUK Praha. Poté působil jako středoškolský profesor. Znalec laššského nářečí, zabýval se dílem Petra Bezruče.

Zdroj:

Biografický slovník severní Moravy. 1. Ostrava.

Ludvík Ochrana *14. 5. 1814 - +28. 12. 1877
Místo narození: Campagnole (Itálie)
Místo úmrtí: Stěbořice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz, národní buditel
Anotace:

Po středoškol. studiích v Opavě navštěvoval filozofické třídy v Brně a od 1834 studoval na teolog. učilišti v Olomouci. Zde byl roku 1838 vysvěcen na kněze. 1850 byl přeložen na faru do Stěbořic (na Opavsku), kde se stal farářem a kde setrval do své smrti. Velmi se přičinil o probuzení českého národního vědomí slovan. obyvatelstva. Založil několik lid. knihoven a čítáren.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.8.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997.S.76;

Ludvík Přidal *12. 8. 1886 - +10. 7. 1961
Místo narození: Loučany
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Haná, Náměšť na Hané
Obory působení: spisovatel hanácký, stavitel
Anotace:

Za 1. svět. války bojoval v ruských legiích a vrátil se do ČSR až v r. 1921. Pracoval v Olomouci jako stavitel, bydlel v Náměšti na Hané. Sbíral lidovou slovesnost z Náměště a okolí a staré hanácké zvyky, které zpracoval do 33 rozhlas. her a dramat. pásem. Byly vysílány brněnským rozhlasem. Psal pohádky, povídky, básničky, některé publikovány v čas. : Selské listy, Obzor, Moravský večerník, Litovelský kraj ad. V r. 1941 jako starosta obce byl vězněn gestapem a vrátil se r. 1942 s velmi poškozeným zdravím a měl zakázanou publikační činnost. Tu obnovil po r. 1945. Psal hry pro olomoucký rozhlas. Postavil amfiteátr v Náměšti na Hané. V r. 1935 vyšla péči VSMO tiskem rozhlas. hra o hanáckém zvyku „sépka“. Hudbu složil a hru pro rozhlas nastudoval J. Vaca. Sbírka 12 povídek ze života Hanáků, psané dialektem vydáno pod názvem Tetke a stréci meze sebó. Olomouc 1937.

Zdroj:

Ševčíková, H. : Haná v dětské literatuře., Olomouc, 1993., S. 30–31. ;.

Ludvík Pelíšek *12. 7. 1910 - +30. 7. 1953
Místo narození: Majetín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: skladatel
Anotace:

Učil se hudbě v hudební škole Žerotín, harmonii soukromě u prof. R. Kopy. Zprvu se věnoval hudbě taneční, za války se obrátil k hudbě symfonické a komorní. Reagoval na události doby. Zkomponoval velkou řadu skladeb a písní.

Zdroj:

Československý hudební slovník osob a institucí 2.M-Ž.Praha 1965.S.274;

Ludvík Svoboda *25. 11. 1895 - +20. 9. 1979
Místo narození: Hroznatín
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Hranice, Kroměříž
Obory působení: politik
Anotace:

1931–34 prof. maďarštiny na vojenské akademii v Hranicích, 1937–1938 velitel praporu v Kroměříži. Čestný občan města Kroměříže a Olomouce Prezident Československa.

Zdroj:

Kožnar, V.: Ludvík Svoboda.Praha 1975.; ČBS.Praha 1992.S.675.;; Kadlec, V.: Podivné konce našich prezidentů.Hradec Králové 1991.;.

Ludvík Žváček *23. 5. 1881 - +1. 12. 1964
Místo narození: Lukavice
Místo úmrtí: Velké Meziříčí
Místa pobytu: Zábřeh
Obory působení: kulturní pracovník, středoškolský pedagog
Anotace:

Středoškolský profesor gymnázia v Zábřehu, ředitel rolnické školy ve Velkém Meziříčí.

Zdroj:

Springer, Jan : Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974.S.22.;.

Ludvík Žáček *26. 6. 1910 - +28. 4. 1990
Místo narození: Pavlovice u Přerova
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Třebíč
Obory působení: herec, ředitel divadla
Anotace:

Zakladatel a nestor čs. školy dabingu. Za 2. svět. války ředitel Horáckého divadla v Třebíči, do 1969 Hudebního divadla v Karlíně, Praha. Z díla: Hamlet. 1962;Richard III. 1976;Dvanáct rozhněvaných mužů. 1990. ;

Zdroj:

ČBS.Praha, Academia 1992, S.834.;.

Ludvík Mazur *7. 5. 1949
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava
Obory působení: básník, dramaturg, fotograf
Anotace:

Olomoucké prostředí začal vnímat od první třídy základní školy. V roce 1971 maturoval na Střední průmyslové škole strojní. Po vojně absolvoval v letech 1976 – 1979 Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor fotografie. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu zelinářském v Holici u Olomouce. Jeho fotografie zdobí titulní stránky publikací v edici Zahradnické aktuality, které vycházely ve VÚZ od roku 1980. Jeho fotografie ilustrují i propagační publikaci Zahrada Čech (1979) a Dvacetpět let VHJ Sempra (1982). Po otevření Muzea umění na Denisově ulici v roce 1993, začal zde působit jako programový pracovník – dramaturg. Od roku 1994 studoval obor Umění a estetika na Filozofické fakultě UP formou distančního studia.. Zakončil ho disertační prací „ Julius Pelikán. Život a dílo.“ (1996), kde zmapoval sochařské dílo tvůrce nejen na Olomoucku. Je uveden v Almanachu a katalogu k 10. výročí činnosti Galerie G s názvem Decennium Olomouc, který vyšel v roce 2002. Od roku 2005 je místopředsedou Spolku pro komorní hudbu při MFO. Zajišťuje veškerou organizaci koncertů v Muzeu umění, což je vhodný prostor pro koncerty komorního rázu, mezi něž patří i vystoupení mladých a začínajících interpretů. Je také členem výboru Literárního klubu Olomouc a pomáhá při zajišťování kvalitní dokumentace jednotlivých pořadů, ať kamerou, fotoaparátem, zvukovou a další audio-mediální technikou.

Zdroj:

Ševčíková, H.: Květnová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy, 2009, květen, S.9.;

Poznámka:

Holice je částí města Olomouc.

Fotky:
Ludvík Černoch *12. 11. 1914 - +29. 9. 2000
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Rožnov pod Radhoštěm
Místa pobytu: Hradec Králové, Kostelec u Holešova, Kroměříž, Olomouc, Pitín, Praha, Strážnice
Obory působení: církevní hodnostář, filozof, kněz, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na gymnáziu ve Strážnici r. 1934. Poté vystudoval teologii v Olomouci a r. 1939 byl vysvěcen. Jeho prvním místem byl Kostelec u Holešova, kde byl kaplanem. Po roce byl jmenován prefektem na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Současně studoval filozofickou fakultu v Praze a po státních zkouškách se vrátil do Kroměříže, kde se stal profesorem na gymnáziu.

Zdroj:

Krulichová, M.: O Autorovi. In: Slovo na dobrou noc. Chvojkovo nakl. 1997. Fabián, J.: – Ševčíková , H. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravy. 1. sv. A-Fi. Valašské Athény 2009. S.65. https://www.okobeskyd.cz/?…

Fotky:
Ludmila Červinková *29. 4. 1908 - +14. 9. 1980
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava
Obory působení: operní pěvkyně, pedagog hudební
Anotace:

Sólistka a členka opery v letech 1934 – 1940 v Městském divadle Olomouc, poté do r. 1942 v Ostravě, od r. 1942 do r. 1966 v ND Praha, 1960–69 učitelka zpěvu na konzervatoři v Praze, od 1966 v důchodu. Sopranistka. Zasl. um. 1963. ;Manželka režiséra O. Stibora.

Zdroj:

BIO- ČTK, 15.3.1983.;Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha, DÚ 1959, S.89.; Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha, Academia 1988, S.68–69.; Kopecký, E.: Pěvci ND.Praha 1983.;ČBS.Praha 1992.S.99.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7