Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 171
Josef Jeroným Tvrdík *15. 3. 1846 - +1. 12. 1895
Místo narození: Sychrov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: etnograf, redaktor, středoškolský pedagog
Anotace:

V r. 1867 maturoval na akad. gymnáziu v Praze. Od r. 1872 v Olomouci v redakci Moravské Orlice, od r. 1875 v Brně. 1876 – 1880 působil jako prof. na ústavu české vyšší reál. školy Matice školské v Prostějově. Od 1. 4. 1884 až do smrti redaktor Selských listů v Olomouci.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848 –1938.Olomouc 1938.S.37 – 38.;.

Jaroslav Reiniš *1. 6. 1883 - +8. 8. 1976
Místo narození: Svratouch
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Litovel, Olomouc, Praha, Zábřeh
Obory působení: divadelní ochotník, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen na Chrudimsku. Vystudoval latinu a řečtinu na univerzitě v Praze a doktorát získal již na nové univerzitě v Brně. Jako středoškolský profesor působil v letech 1906–1908 na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde učil latinu, řečtinu a češtinu. Poté působil na gymnáziu v Kroměříži, pak přešel na reálné gymnázium do Zábřehu, kde byl jmenován v r. 1930 ředitelem. Po zrušení tohoto gymnázia v důsledku okupace byl přeložen na gymnázium do Litovle. V roce 1941 byl penzionován a vrátil se do Kroměříže. V roce 1959 se přestěhoval do Opavy, kde také později zemřel.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.116; Fischer, R.: Olomoucký památník. Olomouc 1938. S. 256.;

Hana Svobodová *23. 7. 1933
Místo narození: Svratka
Místa pobytu: Amsterdam (Nizozemsko), New York (USA), Olomouc, Praha
Obory působení: překladatelka
Anotace:

Absolventka FF UP v Olomouci, doktorát a vědeckou aspiranturu dokončila na Univerzitě Karlově v Praze. Studovala též na Kolumbijské univerzitě v New Yorku se zabývala sociologií umění a kultury. Od roku 1976 žije v Amsterodamu. Překládá českou poezii do holandštiny a naopak.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy.Olomouc 1996.S.143.;

Dalibor Jedlička *23. 5. 1929
Místo narození: Svojanov
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Ostrava, Praha
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Narozen ve Svojanově na Svitavsku. Soukromě studoval zpěv u prof. Vaška v Ostravě r. 1953–1960, jako student konzervatoře přijat do sboru operety v Olomouci, kde pak v letech 1948–1950 působil jako sólista opery, poté v Opavě (1950–1957) a 1957–1960 v Ostravě, od r. 1960 sólista opery ND Praha. 1975 zasl. člen ND, 1981 zasl. umělec. Basista. Měl hlas velkého rozsahu a drsnějšího témbru. Byl výborným hercem. Hlavní role: Kecal (Prodaná nevěsta), Chrudoš (Libuše), Mumlal (Dvě vdovy), Paloucký (Hubička), Vodník (Rusalka), Marbuel (Čert a Káča), Revírník (Příhody lišky Bystroušky), Gorjančikov (Z mrtvého domu), Don Pasquale, Basilio (Lazebník sevillský), Sancho Panza (Don Quijote), Don Alfonso (Cosi fan tutte), Papageno (Kouzelná flétna), Masetto (Don Giovanni), Figaro (Figarova svatba), Rocco i Pizarro (Fidelio), Kašpar (Čarostřelec), Van Bett (Car a tesař), Morosus (Mlčenlivá žena), Boris Godunov, Komisař (Příběh opravdového člověka). Hrál v několika filmech, televizních seriálech: Juliette (1969), Pět holek na krku (1967), Antigona (1964), seriál F.L.Věk (1971), 1991 Král a uhlíř, aj.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.189–190.;.

Vítězslav Winkler *10. 9. 1930
Místo narození: Svojanov
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: hobojista, hudebník, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Hráč na hoboj I. V MFO působil od 1.2.1950 do 30.11.1960. Poté působil na JAMU v Brně jako vysokoškolský pedagog.

Zdroj:

Schindler, A. : Členové MFO. Soukr. rkp. 1998.

Oldřich Máša *27. 8. 1963
Místo narození: Svitavy
Místa pobytu: Litoměřice, Moravský Beroun, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz
Anotace:

Vysvěcen v Olomouci roku 1990. Působil v Litoměřicích 1985–90, v Opavě 1990–91, v Moravském Berouně 1991-.

Zdroj:

dokument. list/98

Adolf Paar *22. 4. 1889 - +8. 5. 1964
Místo narození: Svitavy
Místo úmrtí: Linz (Rakousko)
Místa pobytu: Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: architekt
Anotace:

Jeden z pěti synů stolaře v Lačnově u Svitav. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni a pak architekturu na AVU ve Vídni.Žil v Šumperku, kde měl ateliér a zanechal tam řadu staveb, byl autorem územnáho plánu města, který byl pokládán za nejlepší v Sudetech.

Zdroj:

BSSSM, seš. 10 (22.) Ostrava 2007. S. 54. Zatloukal, Pavel: Šumperská architektura v letech 1850–1950. In: Severní Morava, 51, 1986. S.31.

Jaroslav Dvořáček *18. 2. 1908 - +20. 8. 1980
Místo narození: Svitávka
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Boskovice, Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: karikaturista, malíř akademický, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Sasina u Boskovic (n.m.č. obce Svitávka). Abs.AVU v Praze r.1930 (V.Nechleba, J. Loukota), od r. 1948–1950 odb.as.PdF UP Olomouc, figurální kreslení a kreslení pro vědec.oboru.Výs­tavní činnost zahájil v r. 1939 ve SVU Aleš Brno.Kreslil pro brněnskou Rovnost.

Zdroj:

Výtvarníci a teoretici VVUP 1946–1986.Olomouc UP 1987.;. http://www.svitavka.com/…dvoracek.pdf

Michal B. Kříž *29. 9. 1833 - +12. 1. 1869
Místo narození: Svitávka
Místo úmrtí: Velké Meziříčí
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: redaktor, středoškolský pedagog
Anotace:

Profesor češtiny na německé reálce v Olomouci 1858–1859, od 1867 ve Velkém Meziříčí. Redaktor Moravské Orlice, redaktor a vydavatel čas. Hvězda v Olomouci.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.164–165.;.

Rudolf Pelíšek *22. 1. 1884 - +24. 1. 1964
Místo narození: Svitávka
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog, redaktor
Anotace:

V letech 1920 – 1945 působil v Olomouci jako bývalý školní inspektor, redaktor Vlastivědy střední a severní Moravy.

Zdroj:

ZVÚO, 1964, č.116, S.30.;.

Josef Moník *17. 2. 1862 - +17. 2. 1922
Místo narození: Světí
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Jevíčko, Olomouc, Prostějov
Obory působení: advokát, dramatik
Anotace:

Narozen v obci Světí poblíž Hradce Králové. Od roku 1888 působil v Prostějově, 1890 v Olomouci. O rok později si založil vlastní advokátní kancelář v Jevíčku, kde působil do roku 1899. Založil zde akciový pivovar, zasloužil se o vznik střední školy. Poté odešel do Prahy. Psal dramata a vědecká díla.

Zdroj:

Továrek: Ve znamení pera. Jevíčko 1958.S.11–12.

Jaroslav Hradil *24. 2. 1906 - +2. 5. 1945
Místo narození: Svésedlice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brodek u Přerova
Obory působení: odbojář, učitel
Anotace:

Odborný učitel měštanské školy v Brodku u Přerova. Zastřelen v Olomouci – Lazce..

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945. Brno 1947.S.30.;

'

Jan Hecl *29. 5. 1929 - +25. 2. 2000
Místo narození: Svébohov
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: flétnista, hudební pedagog
Anotace:

Působil jako člen orchestru ND v Praze. Učil externě na pražské konzervatoři.

Arnošt Valenta *25. 10. 1911 - +31. 3. 1944
Místo narození: Svébohov
Místo úmrtí: Zhořelec
Místa pobytu: Hranice, Zábřeh
Obory působení: důstojník, letec
Anotace:

V letech 1925–1933 studoval gymnázium v Zábřehu. Po maturitě nastoupil vojenskou presenční službu. Studoval na 2 leté vojenské akademii v Hranicích. Z akademie vyřazen v hodnosti poručíka a nastoupil jako velitel roty 39. pěšího pluku v Bratislavě. Současně se zapsal na studium filozofie a historie na univerzitu. Po zániku ČSR, už 19. 3. 1939 přešel polské hranice. Přidal se k L. Svobodovi, 17. 9. 1939 přešel do Sovětského svazu, kde zůstal do března 1940. Šokován poměry v internačním táborech odešel s prvním transportem do Francie. Po pádu Francie odešel do Anglie, prošel výcvikem pro radiotelegrafisty a navigátory a byl s hodností npor. přidělen k 311. čs. bombardovací peritu. V únoru 1941 posádka letounu zbloudila a omylem přistála v Německu. Zajat a vězněn v Saganu nedaleko Zhořelce. Při pokusu o útěk zastřelen. V roce 1991 byl povýšen in memoriam do hodnosti pplk. 22. 7. 1973 byla na kulturním domě ve Svébohově odhalena jako pamětní deska.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.3.Opava, Optys 1995.S.121–122.;

Jiří Bezděk *28. 2. 1907 - +16. 9. 1968
Místo narození: Svébohov
Místo úmrtí: Teplice
Místa pobytu: Jablonec nad Nisou, Litvínov, Ukrajina, Zábřeh
Obory působení: politický vězeň, učitel
Anotace:

Narozen na Zábřežsku, kde jeho rodiče vlastnili malé hospodářství. Po vychození měšťanky si už další studia nemohl dovolit. Nemohl najít zaměstnání a tak posléze se přihlásil na výzvu, jít učit na Ukrajinu a odjel tam v říjnu 1927. Bylo mu přikázáno místo učitele na české škole ve Vyšehradu v makarovském okrese. Koncem roku 1928 se zde oženil. Dne 18.6.1930 byl v Kyjevě zatčen a obviněn za „protistátní činnost českých učitelů.“ Byl odsouzen k smrti a vězněn v Charkově, v Jaroslavi a 1933 byl odtransportován na Solovecké ostrovy. V červnu 1935 mu bylo oznámeno, že trest smrti mu byl změněn na pětiletý žalář a pět let vyhnanství. Hned byl deportován na Sibiř. Tam živořil do pozdního léta 1936, kdy zcela nečekaně dostal povolení k odjezdu do vlasti. Po návratu do ČSR v září 1936 hledal způsob jak upozornit na utrpení svých druhů.K učitelskému povolání se nevrátil, protože neměl k němu vzdělání. Střídavě žil v rodišti a v Praze. K práci s mládeží se vrátil až po válce, když se uchýlil jako vychovatel do učiliště v Litvínově. Za „pomlouvání Sovětského svazu“ se dostal lednu 1952 opět do vězení a byl odsouzen na 18 let vězení ( Pankrác, Litoměřice, Mírov). Na svobodu byl propuštěn v r. 1960, už těžce nemocný. Uchýlil se do Jablonce. V březnu 1967 dostal z Kyjeva vyrozumění, že rozsudek z června 1931 byl yrušen a že byl plně rehabilitován­.Zrušení stejně bezprávného rozsudku čs. soudu z r. 1952 se už nedožil. Zemřel v Teplicích, kde byl na léčení.

Zdroj:

Filip,Z.: Případ učitele B. Severomoravský příspěvek k dějinám stalinských represí.In: Severní Morava,59, 1990.S.28–38. Filip,Z.: J.B. In: Učitelské portréty.Olomouc 1996. S.69–71. BSSSM, seš.4(16.).Ostrava 2003.S.17–19.

Mořic Stanislav Anger *12. 3. 1844 - +2. 8. 1905
Místo narození: Sušice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: dirigent
Anotace:

Kapelník divadelní společnosti Pavla Švandy. V r. 1874 působil v Olomouci. Poté působil v ND Praha od r. 1881.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha, Academia 1988, S. 10–11, /foto/;.

Emanuel Hatlák *28. 9. 1852 - +29. 6. 1897
Místo narození: Sušice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: novinář, prozaik
Anotace:

Redaktor Selských novin v Olomouci v letech 1887–1891, Moravských a Lidových novin v Brně, psal i beletrii pod pseud.E.Mánek, E.Sušický, Velebil.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.85.; Hatlák, Vlad.: Žurnalista Eman Hatlák 1873–1897.Brno 1937.S.32.; Vopravil, J.Slovník pseudonymů v české a slov. literatuře.Praha, SPN 1973.S.611.;.

Bohumil Matušík *1. 11. 1905 - +1. 1. 1988
Místo narození: Sušice
Místo úmrtí: Sušice
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: odborný publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Sušici (u Přerova) Profesor středních škol. RNDr. B. Matušík se zabýval ovocnářstvím a zaváděním nových pokrokových metod do praxe.Publikoval v odb.časopisech, přednášel, věnoval se regionálním dějinám.Je autorem studie Archivy mluví, Život a dílo J.L.Šichana a více než 100 životopisů kulturních pracovníků z okresu, uložených v SOKA Přerov v tzv.Kulturním místopisu Přerovska. Publikace z oboru meteorologie a demografie. Zemřel v Sušici (u Přerova).

Zdroj:

SOKA Přerov.

František Salzer *30. 8. 1902 - +23. 12. 1974
Místo narození: Sušice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: divadelní režisér, herec, překladatel, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1924–1930 herec, 1926–1930 režisér divadla, 1928–1930 šéf činohry divadla Olomouc. Od 1946 profesor AMU Praha, 1947–1964 režisér činohry Národní divadlo Praha. Překlady divadel. her z ruštiny a němčiny. Zasloužilý umělec /1958/, Ř. práce /1962/;

Zdroj:

Malá československá encyklopedie.Sv­.5.P., Academia 1987, S.502.; Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha, Academia 1988, S.427 až 428.;

Antonín Taul *27. 5. 1897 - +26. 1. 1972
Místo narození: Sušice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Klatovy, Olomouc, Praha
Obory působení: lékař, numismatik, vlastivědný publicista
Anotace:

Narozen v Sušici (na Šumavě). Gymnázium vystudoval v Klatovech a Lékařskou fakultu absolvoval v Praze. Po otci zdědil vztah k historii a zejména k numismatice. Shromáždil mnoho soupisů medailí, plaket, žetonů a známek olomouckých biskupů a arcibuiskupů, dále ražby olom. medailí za habsburské monarchie a také laické olom. medaile z doby první a druhé republiky. Sestavil také popis ražeb uložených v muzeí v Kroměříži a Olomouci. Jinak působil jako lékař v Olomouci, autor mnoha statí a publikací o numismatice.

Zdeněk Potužák *15. 10. 1955
Místo narození: Sušice
Místa pobytu: Litovel, Olomouc, Praha
Obory působení: bankéř, politik komunální, starosta města
Anotace:

Do školy i gymnázia už chodil v Litovli, v Praze vystudoval vysokou školu ekonomickou. Pak pracoval v Olomouci ve Státní bance československé, po roce 1990 zakládal v Litovli pobočku Komerční banky. V r.2003 mastoupil po výběrovém řízení jako vedoucí Vodohospodářské společnosti Čerlinka. Manželka Věra je ředitelkou školy v Července. Již v letech 1986–90 byl poslancem MěNV, v letech 1990–94 radním, 1998–2002 členem zastupitelstva, od r.2002 radním a roku 2010 byl zvolen třetím starostou města Litovel.

Zdroj:

Šik, Lubomír: Osobnosti Litovle. 2011. CD-R.

Adolf Drechsler *24. 3. 1837 - +16. 3. 1885
Místo narození: Supíkovice
Místo úmrtí: Opava
Obory působení: tiskař, vydavatel
Anotace:

Vyučil se tiskařem. Po roce 1860 koupil od Alfreda Trasslera tiskárnu a nakladatelství v Opavě. Vedle drobných tisků vydával a tiskl poloúřadní Troppauer Zeitung.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.28–29.

Antonín Dokoupil *7. 6. 1887 - +22. 12. 1961
Místo narození: Suchonice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Praha, Prostějov, Velká Bystřice
Obory působení: legionář, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Suchonicích (na Přerovsku). Vystudoval Gymnázium v Kroměříži (1906). Poté FF UK v Praze, obor čeština – němčina. Od r.1913 působil jako středoškolský profesor v Prostějově, v letech 1913–1923 učil Jiřího Wolkra. V letech 1917–19 byl na frontě v Itálii. V letech 1923–1941 učil v Brně. V literární tvorbě psal dramatická, prozaická a básnická díla, které nejprve publikoval časopisecky, později byly vydány knižně pod pseudonymem A. Kavoň. Od r. 1910 publikoval v Lumíru, ve Tvorbě, Literárních rozhledech a od r.1924 ve Varu. R. 1912 bylo vydáno jeho drama – Mamon. V r. 1925 uspořádal a vydal první výbor Čtení z J. Wolkra a Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky.

Zdroj:

Lexikon české literatury. Díl 1. Praha, Academia 1985, S. 574. Almanach gymnázia v Prostějově. Prostějov 1979, S. 49. Springer, J.: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1947, S. 23.; Týnecké listy, č.6/2007, S.6.;

Josef Vincourek *23. 1. 1900 - +20. 11. 1976
Místo narození: Suchdol nad Odrou
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Bratislava (SR), Brno, Kladno, Košice (SR), Olomouc, Ostrava, Prostějov
Obory působení: dirigent, hudební pedagog, skladatel
Anotace:

Vyrostl v Prostějově, kde též maturoval na gymnáziu, spolužák J. Wolkra. Poté vystudoval pražskou konzervatoř u Josefa Kličky, zpěvu se učil u E. Buriana v jeho pěvecké škole a doprovázel také bratry Buriany na jejich koncertech. Od počátku se cílevědomě věnoval klasickému hudebnímu umění. Krátce působil jako dirigent v olomouckém divadle (1920), poté dostal místo dirigenta v brněnské opeře u F. Neumanna. V roce 1924 odejel na pozvání Oskara Nedbala do Slovenského národného divadla v Bratislavě, kde mnohdy vystupoval i při premiérách. Zde se aktivně podílel na budování slovenského operního umění, které se po vzniku samostatné republiky začalo teprve rozvíjet. V letech 1924–1945 působil na Hudební akademii, kde stál při počátcích dirigentského oddělení. Pod jeho pedagogickým vedením vyrostli významní slovenští hudebníci jako Suchoň, Jurovský, Očenáš, Kardoš a další. V roce 1938 byl jmenován šéfem opery Slovenského národného divadla (do r. 1945). Slovensko se stalo jeho druhým domovem. Po 2. světové válce se vrátil do Čech, kde byl jmenován dirigentem České filharmonie, dirigentem Národního divadla a posléze zakládal zpěvohru na Kladně. V letech 1956–1958 se stal šéfem opery v Ostravě, ale ze zdravotních důvodů se vrátil zpět na Slovensko, kde byl jmenován vedoucím opery Státního divadla v Košicích. V roce 1962 odešel na zasloužený odpočinek a v roce 1970 byl jmenován zasloužilým umělcem.

Zdroj:

ČSHS II.Praha 1965.S.876.; Český biografický slovník XX. století. 3. díl. Praha. Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje. Ostrava 1987. Říčan, D.: Josef Vincourek – hudební pedagog a dirigent. In.: Poodří 2000.č.1. Vin­courek, Josef: Jen malá vzpomínka. Štafeta, 1974, č. 1.S.13–16.

Čeněk Slepánek *20. 6. 1878 - +21. 10. 1944
Místo narození: Suchdol
Místo úmrtí: Kojetín
Místa pobytu: Kojetín
Obory působení: básník, novinář, prozaik, vydavatel
Anotace:

Narozen v Suchdole na Prostějovsku. Autor básnických sbírek .Verše.Bo 1931, Polní cesta.Vyškov 1939.;Karlík Soušků.Olomouc 1930– povídka.Redigoval Moravské rozhledy.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.29.; Vybíral, Bohuš: Beletristický přínos olomouckého kraje.Olomouc 1940. S.12.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1962, S.245.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7