Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 110
Zeno Jockl *6. 5. 1877 - +25. 3. 1958
Místo narození: Frýdek-Místek
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Olomouc, Valašské Meziříčí
Obory působení: kněz, pedagog středoškolský
Anotace:

Narozen v Koloredově u Místku (n.Frýdek-Místek). Po gymnáziu ve Valašském Meziříčí vstoupil roku 1896 na bohosloví v Olomouci, kde byl roku 1900 vysvěcen na kněze a stal se prefektem v kroměřížském arcibiskupském semináři. Ředitelem ústavu malého semináře, který byl součástí Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se pro rok 1937–1940 stal Mons. Zeno Jockl, který předtím působil na Gymnáziu jako profesor matematiky a fyziky.

Zdroj:

http://www.cdct.cz/…I/pet.4.jpeg

Fotky:
Zdeněk Jaroš *18. 10. 1913 - +4. 2. 1970
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: veterinář
Anotace:

Lékař a vědecký pracovník ZOO Praha. Průvodce Ludmily Sinkulové při jejím pobytu ve válečném Německu. Vnuk Jana Adamce z Přerova.

Zdroj:

Sinkulová, Ludmila: Byla jsem někdo jiný.Praha, Mladá fronta 1983.405 s.;Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha, NK 1970, S.82.;.

Zdeněk Jirotka *7. 1. 1911 - +12. 4. 2003
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Hradec Králové, Olomouc
Obory působení: důstojník čsa, novinář, rozhlasový dramatik, spisovatel
Anotace:

Středoškolská studia ukončil na stavební průmyslové škole v Hradci Králové r. 1933. Prošel mnoha profesemi, byl také spisovatelem z povolání. Nejdřívě jako důstojník čs.armády sloužil na Slovensku a na Moravě. Na začátku 2. světové války úředníkem na ministerstvu v Praze (1940–1942). Pravidelná spolupráce s Lidovými novinami jej přivedla k novinářské profesi. Bohatá spolupráce s rozhlasem a televizí.Skutečný úspěch mu přinesl román Saturnin (1942).

Zdroj:

BSSSM, seš.5(17.)Ostrava 2004. S.80–81.

Fotky:
Zdeněk Juna *18. 7. 1897 - +23. 5. 1975
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Turnov, Železný Brod
Obory působení: malíř, pedagog středoškolský
Anotace:

Působil jako prof. na odb. sklář. škole v Želez. Brodě od r. 1925, později ředitel šperkařské školy v Turnově.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU.I.Praha 1947, S.443.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.67.;.

Wilhelm Jahn *24. 11. 1835 - +21. 4. 1900
Místo narození: Dvorce
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Amsterdam (Nizozemsko), Budapešť (Maďarsko), Olomouc, Praha, Záhřeb (Chorvatsko)
Obory působení: kapelník, ředitel opery
Anotace:

Narozen na Bruntálsku. Hudební zkušenosti získal už jako sborista olomouckého dómu. 1859–1864 byl kapelníkem ředitelem něm. divadla v Praze. 1881–1897 působil jako ředitel ve vídeňské opeře. Složil několik sborových písní.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzitav Ostravě, 1999.S.23;

Vojtěch Janoušek *13. 7. 1897 - +7. 4. 1969
Místo narození: Slatinice
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Haná, Prostějov
Obory působení: kronikář obce, pedagog, vlastivědný publicista
Anotace:

Zasloužil se o zkvalitnění kronikářské práce na Prostějovsku. Autor publikací Dějiny Prostějova, Lázně Slatinice aj.

Zdroj:

Eliáš, B.: K životnímu jubileu dr.V.Janouška.=VVM, 19, 1967, č.2, S.297–298.; Eliáš-Žáček, B.: Historik Hané.=ZVÚO, 1969, č.145, S.14–15.; Spronger, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.37.; Štolbová, J.: PhDr.Vojtěch Janoušek.Regi­onál.personál­.bibliografie­.Prostějov, OK 1982.;.

Vladimír Janout *13. 11. 1939
Místo narození: České Budějovice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Ostrava, Praha, Velká Bystřice
Obory působení: lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Od r. 1967 přednášel v Brně a v Praze. V letech 1970–81 v angličtině v kursech Světové zdravotnické organizace. Vedoucí Národní referenční laboratoře MZ ČR pro tetanus. Autor 70 vědeckých publikací, z toho 11 v zahraničním tisku. Od r. 1972 v Olomouci jako vedoucí protiepidemického odboru Okresní hygienické stanice v Olomouci, od r. 1986 dosud ředitel a hlavní hygienik Železniční hygiemické stanice ÚŽZ v Olomouci, 1990 jmenován doc. pro obor epidemiologie, 1990 přednosta ústavu prevent. lékařství LFUP, 1991 jmenován profesorem. Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. působí na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UPOL, kde externě vyučuje předmět Epidemiologie, hygiena a veřejné zdraví, je vedoucím ústavu epidemiologické ochrany veřejného zdraví na Ostravské univerzitě a zástupce přednosty ústavu preventivního lékařství LFUP. Soudní znalec. Bydlí ve Velké Bystřici.

Zdroj:

Žurnál, 1992, č.36/37, S.10.;.

Vladimír Janák *2. 3. 1927
Místo narození: Beňov - Prusy
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc, Přerov
Obory působení: psycholog
Anotace:

Narozen v Prusích u Přerova. Po absolvování Vyšší rolnické školy v Přerově r. 1948 a doplňkové maturity na gymnáziu v Brně r. 1949, studoval filozofofii a psychologii na FFMU, PhDr. 1953 z psychologie. Působil v Psychiatrické léčebně v Kroměříži 1952–1959, na Pedagogickém institutu v Olomouci od 1959 do 1963 a na PedF UP 1963–1990. Zabýval se optimalizací výukového procesum zejména logiky, logickou sémantikou a posléze sémantikou přirozeného jazyka a epistemologií. Obecná psychologie (1972), Základy formální logiky (1972). Publikuje ve sbornících AUPO.

Zdroj:

Gabriel, Jiří: Slovník českých filozofů. Brno, Masarykova univerzita 1998.S.234. (Fotografie).

Poznámka:

Nyní Beňov – Prusy.

Vladimír Jochmann *13. 9. 1923 - +11. 8. 2008
Místo narození: Lovčice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Šternberk
Obory působení: pedagog vysokoškolský, překladatel
Anotace:

V letech 1950 až 1966 učitel na řadě typů škol a kulturní pracovník (zakladatel Krajského vlastivědného muzea). Od roku 1966 pracovník Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UP kde se (stejně jako mimo Univerzitu) orientoval na vzdělávání dospělých. Z politických důvodů vyhozen z Univerzity. Po sametové revoluci povolán znovu na Univerzitu jako vedoucí Katedry sociologie a andragogiky. Stal se hlavním tvůrcem oboru andragogika v Česku i na Slovensku a zaváděl zde distanční vzdělávání. Byl řadu let členem předsednictva Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD), stal se hlavním zakladatelem a řadu let předsedou organizace distančního vzdělávání ČADUD.

Od roku 1990, kdy vznikla Vzdělávací nadace Jan Husa – 2007 byl členem správní rady a 11 let její předseda.

Zdroj:

http://www.vnjh.cz/labyrint-sveta

Poznámka:

Doc. PhDr. Vladimír Jochmann CSc.

Vladimír Jorda *25. 7. 1926 - +26. 7. 1988
Místo narození: Poprad (SR)
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Působil na katedře kožního lékařství LF UP od r. 1952. Přednosta kožní kliniky FN v Olomouci.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.321.;.

Vladimír Juráš *4. 4. 1872 - +18. 5. 1950
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Měrotín
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Rychnov nad Kněžnou, Senice na Hané
Obory působení: učitel
Anotace:

Narozen v Unčovicích (n.m.č. Litovle).

Vincenc Jahn *17. 4. 1917 - +3. 6. 2001
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Hlubočky, Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Vyučil se natěračem a celý život pracoval v závodě Moravia v Mariánském údolí. (n. m. část obce Hlubočky).Do důchodu odchází v roce 1977 a začíná malovat přírodní scenérie z blízkého okolí. Asi od roku 1981 vytvářel svéráznou technikou, při níž spojoval dřevo s betonem či sádrou. Poprvé vystavil svá díla v roce 1998 na výstavě v Galerii hlavního města Prahy.

Zdroj:

Umělci čistého srdce. Muzeum umění, Olomouc 2001, S. 41;

Poznámka:

Narozen ve Viklicích u Tovačova (n. Tovačov).

Valentin Bernard Jestřábský *1. 1. 1630 - +26. 12. 1719
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Říčany
Místa pobytu: Loštice, Olomouc, Střelice, Uherské Hradiště, Veverská Bitýška
Obory působení: kněz řádový, spisovatel
Anotace:

Studoval v jezuitské koleji v Uherském Hradišti, teologii v Olomouci, vysvěcen na kněze 1663. Jako kaplan působil 2 roky v Lošticích, 1665–67 ve Střelicích u Brna a od 1667 farářem ve Veverské Bitýšce. Psal latinsky náboženskou literaturu, pro lid psal česky. Literárně nejhodnotnější je proza Vidění rozličné sedláčka sprostného. /vyd. čes.ed. M. Kopecký r. 1973. / Pohřben ve Veverské Bitýšce.

Zdroj:

Lexikon české literatury.II/1­.Praha 1993.S.521–522.;.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1630

Fotky:
Václav Jašek *28. 9. 1942 - +26. 1. 2021
Místo narození: Samotišky
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Dolany, Olomouc, Štíty, Šumperk
Obory působení: pedagog
Anotace:

V roce 1960 absolvoval Fučíkovu pedagogickou školu v Olomouci. Po maturitě učil od r. 1960 na ZŠ Šumperk, Heroltice ZVŠ, 1963– 70 ZŠ Štíty, 1970–79 ZŠ Holečkova Olomouc, 1979–86 ZŠ Dolany, přitom dálkově studoval Pedagogickou fakultu UP, obor matematika a fyzika. Od r. 1992 ředitel Střediska informatiky a služeb škole, od r. 2000 ředitel Pedagogického centra. 1986–90 metodik OPS. Od roku 1990 publikuje v odb. tisku, oblast pedagogika.

Zdroj:

osobní sdělení 2001/HŠ. email – zpráva o úmrtí dne 10.9.2021.

Václav Jílek *20. 9. 1898 - +3. 7. 1971
Místo narození: Přeštice
Místo úmrtí: Šumperk
Obory působení: kreslíř, publicista odborný, učitel
Anotace:

Od září 1925 v Šumperku, za války ve vých. Čecách, po r. 1945 v Šumperku. Od září 1956 ved. OPS v Šumperku, až do důchodu r. 1959. Činný v Národní jednotě, Sokol, podílel se na založení spolku divadel. ochotníků Tyl. Milovník přírody, znalec jesenické květeny. Od r. 1949 člen Čs. botanické společnosti. V 50. a 60. letech publikoval odborné články v čas. Živa, Preslia, Severní Morava. Výborný kreslíř.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk. Šumperk 1990, S. 68–69. /fotografie/;.

Tomáš Jemelka *31. 12. 1951
Místo narození: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fotograf
Anotace:

Od r. 1953 v Olomouci, fotograf Památkového ústavu Olomouc a externí fotograf UP Olomouc, spolupracuje s časopisem Žurnál. Člen redakční rady KKC od 8.4.1997, od května 1997 ZIP.

Zdroj:

viz Osobní list

Stanislav Jelínek *22. 4. 1920 - +29. 8. 1943
Místo narození: Zdětín
Obory působení: letec
Anotace:

Jméno uvedeno i s fotografií na pomníku obětí z 2. svět. války ve Zdetíně.

Zdroj:

Loucký, František: Mnozí nedoletěli.Praha NV 1989..

Severin Joklík *25. 8. 1857 - +18. 3. 1915
Místo narození: Troubelice
Místo úmrtí: Kyjov
Místa pobytu: Kyjov, Olomouc, Praha
Obory působení: lékař, starosta města
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v r. 1878. Poté absolvoval LF UK v Praze, kde promoval r. 1883. V letech 1903–1915 byl starostou Kyjova, bojoval proti rakouské vládě. Hrozilo mu obvinění z velezdrady. Spáchal sebevraždu skalpelem. V Troubelicích umístěna jeho pamětní deska.

Zdroj:

Hanácké noviny, 20.4.1996, S.10.,

Rudolf Jan *9. 1. 1788 - +23. 7. 1831
Místo narození: Florencie (Itálie)
Místo úmrtí: Baden (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: arcibiskup
Anotace:

Rudolf Johannes Joseph Rainer kardinál von Habsburg Lothringen – česky Rudolf Jan je nejmladší syn císaře Leopolda II. Roku 1805 obdržel od vídeňského arcibiskupa nižší svěcení, vzápětí se stal olomouckým dómským kanovníkem a byl jmenován kapitulou koadjutorem arcibiskupa Colloreda s právem nástupnickým. Teologická studia absolvoval soukromě, na kněze byl vysvěcen ve Vídni roku 1819, hned přijal biskupské svěcení a 4.6.1819 ho jmenoval papež kardinálem. Arcibiskupská intronizace v Olomouci se konala 9.3.1820. Zavedl v Olomouci akademické bohoslužby v kapucínském kostele. Podpořil beatifikační proces Jana Sarkandera. Renovoval kostel sv. Michala. Díky němu byla zřízena alej mezi Kateřinskou a Tereziánskou branou (dnešní Smetanovy sady). Zemřel na léčebném pobytu v lázních Badenu u Vídně. Byl pohřben v kapucínské hrobce ve Vídni, jeho srdce bylo uloženo v urně do krypty olomouckého dómu.

Zdroj:

Katalog kněžstva arcidiecéze olomoucké. 1949. Olomouc 1949. S. 44. Wikipedia.cz

Poznámka:

Velký nástěnný obraz je v předsálí Mozartea v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Autorem snímku je pan Maňák.

Fotky:
Rudolf Janeček *16. 4. 1856 - +17. 2. 1911
Místo narození: Praskačka
Místo úmrtí: Prostějov
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Profesor české reálky v Prostějově.

Zdroj:

Starý, F.: Městský hřbitov v Prostějově. Prostějov, 1931, S.40.;

Rudolf Javorník *18. 9. 1827 - +30. 12. 1863
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Prostějov
Obory působení: klavírista, pedagog hudební
Anotace:

Užíval jména Raoul Javorník. Studoval gymnázium v Kroměříži v letech 1837–1840 a pedagogikum v Olomouci. Ve Vídni učil na klavír. Po vojenské službě 1848–55 věnoval se hudbě, konal koncerty na klavír v Itálii 1856, 1857, ve vlasti v Praze a v Brně, od r. 1860 se usadil v rodišti jako učitel hudby.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.580.;.

Rudolf Jedlička *22. 1. 1920 - +3. 11. 1989
Místo narození: Skalice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: muzikolog, pěvec, režisér, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Skalice (u Českých Budějovic). Zpěv studoval u F. Carpiho, T. Pattiery, R. Fierlingrové a A. Fassatiové. Operní pěvec-barytonista. Nejprve pracoval ve sboru v německých divadlech. Manžel Štěpy Petrové. V Olomouci působil v letech 1942–1943, poté účinkoval v Opeře 5. května (1945 – 46), v Ústí n. L. (1946 – 49) a v ND (1949 – 1986); Mozartovský pěvec a muzikolog. dále hostoval ve Státní opeře v Berlíně, ve Státní opeře ve Vídni aj. Spolupracoval např. s dirigenty K. Böhmem, F. Konwitschnym, W. Sawallischem aj. Měl světlý lehký hlas příjemné barvy a dobrý jevištní zjev. V Německu získal titul komorního pěvce. Vyučoval zpěv na HAMU a na pražské konzervatoři. Působil i jako režisér. Hlavní role: Budivoj (Dalibor), Francek (Maryša), Posa (Don Carlos), Escamillo (Carmen), Don Giovanni, Jochanaan (Salome), Poručík Fjodor Dolochov (Vojna a mír), Petruccio (Šebalinovo Zkrocení zlé ženy).

Zdroj:

Přehled činnosti čs.divadel .Praha 1958.S.134.;Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.;ČBS.Praha 1992.S.274.;.

Richard Jiřík *12. 9. 1859 - +16. 5. 1927
Místo narození: Grymov
Místo úmrtí: Vyškov
Místa pobytu: Brno, Londýn (Velká Británie), Olomouc, Paříž (Francie), Pavlovice u Přerova, Praha, Přerov, Třebětice, Vyškov
Obory působení: překladatel, publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval r. 1879. Poté studoval práva v Praze. Studia nedokončil a po dvou letech se vrátil na Moravu a nastoupil pedagogickou dráhu v Pavlovicích u Přerova, Třeběticích a v Přerově. Od 1895 na obchod. škole v Brně, 1904–1923 ředitel obchodní školy ve Vyškově. R. 1900 absolvoval studijní cestu do Paříže a Londýna. Literární činnost: překlady angloamerické, zejm. humoristické prózy, přeložil Shakespearovy hry a vydal je r. 1907. Autor učebnic obchod. zeměpisu, účetnictví, němčiny. Do denního a odb. tisku psal metodické nebo národohospodářské články. Přispíval do čas. Domácí hospodyně 1893. ;Lumír 1892;Moravská orlice 1900;Výr. zprávy obch. školy ve Vyškově 1906, 1909, 1912, 1914. 1916.

Zdroj:

Památník 60.výročí čes.Gymnázia v olomouci.Olomouc 1927.S.59, 191.; Lexikon české literatury.II/1­.Praha 1993.S.564.;.

Pavel Jansa *27. 5. 1942
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Vyškov
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský, prozaik
Anotace:

Od r. 1971 na LF UP v Olomouci, 1983 jmen. profesorem. Vyučoval na LF v Brně a Olomouci, externě na pedag. a filozof. fakultě v Brně a na zdravot. školách. Přednášel na lékař. akademiích v Německu, USA, Anglii. Celkem publikoval 275 vědec. prací, monografií a učeb. textů a 70 populárně maučných článků, recenzí. 1990 oceněn jeho tým v USA za publikaci o antigenech krevních skupin v nádorech. Píše detektivní romány.

Zdroj:

Žurnál UP, 1992, červen, č. 38, S. 5, foto; Pořad ČT Setkání na Panském dvoře, listopad 1993. ; Wikipedie.cz

Otto Jirsák *3. 10. 1907 - +16. 10. 1940
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Brémy (Německo)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: letec, stíhač
Anotace:

Člen Hanáckeho Aeroklubu v Olomouci, jméno uvedeno na pomníku padlých letců na olomouckém hřbitově. Sestřelen při náletu na Brémy. Pohřben v Nizozemí. Stihač v boji o Anglii.

Zdroj:

Loucký, František: Mnozí nedoletěli.Praha NV 1989..

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5