Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 321
Jan Sarkander *20. 5. 1995
Místo narození: Uničov
Anotace:

Plastika sv. Jana Sarkandra byla odhalena v Uničově na Kostelním náměstí. Dílo ak. soch. Miroslava Kovaříka.

Zdroj:

Uničovský zpravodaj, č.2, 27.1..2005. S.5.

Jitka Stránělová *17. 1. 1974
Místo narození: Šternberk
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: výtvarný pedagog
Anotace:

Vysokoškolské studium absolvovala na Katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. V olomouckém knihkupetcví Velehrad se konala její první výstava. Od roku 1997 působí na Slovanském gymnáziu.

Zdroj:

Slovanské gymnázium literrání.Olomouc: Slovanské gymnázium, 2000.S.388;

Spolek českých bibliofilů *23. 5. 1970
Místo narození: Olomouc
Obory působení: - olomoucká pobočka
Anotace:

Dne 23. května 1970 byla založena pobočka Spolku českých bibliofilů z podnětu básníka a překladatele Otty Františka Bablera, prof. Josefa Glivického a typografa Adolfa Vodáčka v Geislerově sále v Olomouci.

Zdroj:

Kolář, B. : Olomoučtí bibliofilové. In: Rok na Hané 1997. Olomouc, Hanácké noviny 1997, S. 9–10.

Jiří Svoboda *11. 7. 1965
Místo narození: Trnava (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Housle I. V MFO působil od 28.8.1989 do 1.9.1991.

Zdroj:

Kartotéka členů MFO.

Jan Stuna *17. 1. 1963
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: archivář, básník, kulturní pracovník, publicista, redaktor
Anotace:

V roce 1981 maturoval na gymnáziu v Hejčíně. Poté rok studoval Přírodovědeckou fakultu UP, obor numerická matematika. Pak přešel (1982–1986) na FFUP, obor teorie kultury. Diplomová práce na téma tisk. V letech 1988–1991 vychovatel pro mládež v n.p. Farmakon. 1991–1996 bankovní úředník České spořitelny a 1996–1998 odborný poradce v Pojišťovně České spořitelny v Olomouci. Od 1.4.1998 pracuje v Okresním archivu Olomouc.V letech 2007–2011 externí pracovníkem ČRo Olomouc. Rozsáhlá publikační činnost. První článek v r. 1971. Publikoval: Olomoucký večerník, Olomoucký den, Prostějovský týden, Stráž lidu, Nová svoboda, Moravské noviny ad. Spoluautor básnické sbírky " Město našeho srdce" ( Danal 2001 Olomouc) – spolu s otcem Doc. Rudolfem Stunou.

Zdroj:

Galerie rodáků a nejen jich ( 7.8.2014) Bibliografie publicistické činnosti. In: Ročenka archivu 1999–2013. Seznam publikačních článků Jana Stuny (email dne 8.9.2014) http://www.seznam.cz

Poznámka:

Mgr. Jan Stuna

Fotky:
Alena Slepičková *16. 6. 1958
Místo narození: Kyjov
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: anglistka, básnířka, bohemistka, překladatelka
Anotace:

Narodila se v rodině středoškolského profesora. V letech 1959–1965 žila s rodiči v Kroměříži. Poté bydlela s rodiči v Brně a studovala gymnázium na Lerchové v letech 1973–1977. Po maturitě absolvovala studium na brněnské univerzitě, kde studovala bohemistiku a pedagogiku a v r. 1983 získala PhDr. V letech 1993 – 1998 působila na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1995 doktorandské studium na FFUP Olomouc. Píše od svých 6 let. V prosinci 199 ji vyšly verše v Literárních novinách, v únoru 2000 v brněnském KAMU.Publikovala v odborném a kulturním tisku,. Knižně debutovala básnickou sbírkou " Africké bubínky lásky" (Brno, Host 2000). Další půvabnou sbírkou je „Bleděmodré usínání“. (Brno, Větrné mlýny 2001). O tři roky později vyšla sbírka " Dokud nás sny nerozdělí, aneb Talent na živý život". ( Brno, Větrné mlýny 2004) a o pět let později sbírka " Něžná lavina" ( Brno, Čintamani 2009) s doslovem Agustina Skýpaly. Členka Obce spisovatelů.

Zdroj:

Stanovy a adresář Obce spisovatelů. (Stav k 8. 6. 2009). Praha. ; Dokumentační list ze dne 17. 8. 2009. http://www.cintamani.cz/…/recenze.htm Ukázky – na blogu Otavinka ( 1.12. a 27.12. 2009)

Poznámka:

Rozená Riedlová

Literární jméno: Alena Riedlová Slepičková.

Foto jun 17059 ze dne 24.6.2017 v O­lomouci

Fotky:
Miroslav Strnad *9. 1. 1958
Místo narození: Jihlava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fyziolog, pedagog vysokoškolský, vědecký pracovník
Anotace:

Vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny, v r. 1998 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti přírodní vědy. V Olomouci působí od 14.5.1992 na Katedře botaniky PřF UP jako vedoucí laboratoře růstových regulátorů.

Zdroj:

Ševčíková, H. -Petřík, M. : Cena města Olomouce 1997–1998. Olomouc 1998; ;

Poznámka:

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Jiří Staněk *22. 10. 1957
Místo narození: Šumperk
Místa pobytu: Opava, Ostrava
Obory působení: ekonom, politik komunální
Anotace:

V roce 1982 absolvoval VŠB Ostrava, poté z existenčních důvodů rekvalifikace na ekonomický obor, od ledna 1990 mluvčí KC OF Opava, od r. 1990 primátor města Opavy.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991–1992.Praha 1991, S.899.;.

Jiljí Sedláček *16. 10. 1956
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Uherské Hradiště
Obory působení: malíř
Anotace:

Vystudoval UMPRUM v Uherském Hradišti a AVU v Praze. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců v olomoucké oblasti. Olomouc 1989.; Katalog výstavy Vyznání životu a míru. Praha, SČVU 1985, S. 210; 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 1980. ;

Petr Sedláček *4. 10. 1956
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Čelechovice na Hané, Němčice nad Hanou
Obory působení: lékař
Anotace:

Do r. 1993 ved. obvodní lékař v Němčicích, poté soukromý lékař v Čelechovicích.

Zdroj:

Peterka, Miloslav: Smržice., 1994., S.411.;

'

Jitka Stehlíková *6. 3. 1955
Místo narození: Jeseník
Místa pobytu: Praha, Přerov
Obory působení: básnířka, knihovnice, redaktorka
Anotace:

Roz. Světlíková. V roce 1974 maturovala na gymnáziu v Jeseníku a poté odešla na Třední pedagogickou školu do Přerova na obor učitelství pro mateřské školy, kde absolvovala v r. 1976. Poté pracovala jako knihovnice v Okresním pedagogickém středisku v Přerově. V letech 1979–1983 studovala FFUK v Praze, obor vědecké informace a knihovnictví. V letech 1984–1989 v domácnosti a od r. 1990 redaktorkou týdeníku Nové Přerovsko. Od r. 1991 působila v Praze, kde redaktorkou Sociologického časopisu. Aktivně se zabývá ochranou práv zvířat. V Přerově psala písňové texty pro vokální skupinu Entuziasté. Literárně debutovala v dětských časopisech : Ohníček, Pionýr. Příspívala též do Mladého světa, Mladé fronty, Nové Svobody, Kulturního měsíčníku, Literárního měsíčníku aj. V současnosti publikuje v revue Prostor, Veronika, Psí víno, Alternativa. Studenstské verše tiskla v Jesenickém kulturním zpravodaji. Autorka básnických sbírek: Neobydlené ostrovy (1987), Hlasité deště (1993).

Zdroj:

Málková, Iva: Literární slovník severní Moravy a Slezska. Ostrava – Olomouc 2001. S.279–280.;

Jan Sulovský *14. 2. 1955
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: básník, dramatik, dramaturg, redaktor
Anotace:

V roce 1974 absolvoval gymnázium v Hejčíně. Psal poezii (publikováno časopisecky a ve sborníku Zelené světlušky.) Po maturitě se hned na DAMU nedostal, pracoval tedy asi tři roky v olomouckém divadle a na studia do Prahy byl přijat až v roce 1977. DAMU Praha, obor dramaturgie absolvoval v roce 1982. Poté působil téměř deset let (1982–1991) v olomouckém divadle jako dramaturg a od dubna 1994 v Českém rozhlase, jako redaktor slovesného umění. Jeho básně čteny též ve Viole. Autor několika historických her z dějin Olomouce. Jeho hlavním pořadem v rozhlasu byly Toulky krajem, což je cyklus dokumentů, které mapují zajímavá místa regionu: historii, přírodní památky i významné osobnosti.V roce 2005 získal Cenu Českého rozhlasu za regionální slovesnou tvorbu a dvakrát čestné uznání v soutěži o Prix Non Pereant na téma" Média na pomoc památkám".. Kromě rozhlasové práce se věnuje i tvorbě pro divadlo. Je autorem a zároveň režisérem několika divadelních her vztahující se k historii Olomouce a význačným postavám města a Moravy. V roce 2009 získal Cenu kraje za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast divadla. Na svém kontě má zatím tyto hry: Generál Lafayette (1997), Václav III (2006), O životě a vládě Franze Josefa I. (2008), Muzikant z Janského vrchu (2009), Causa Karel Sabina (2011) a Jiřík versus Matyáš aneb olomoucké boje o český trůn (2014).

Zdroj:

Dosoudilová, Ivana: Desatero otázek a odpovědí. Kdy-kde-co v Olomouci. 2006, č. 10, s.7–10.

Poznámka:

MgA. Jan Sulovský

Fotky:
Jan Stratil *24. 6. 1953
Místo narození: Valtice
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Uherské Hradiště
Obory působení: malíř akademický, pedagog středoškolský
Anotace:

V letech 1974–1980 stud. AVU Praha, 1979 –1. cena na výstavě " Mladí vystavují", Praha. 1981–82 vyučoval na SPUŠ v Uherském Hradišti. Žije a tvoří v Olomouci. Ateliér má Na Letné.

Zdroj:
  • bk-: Směřování Jana Stratila k monumentální tvorbě.=Stráž lidu, 1987, 25.8., S.4.;
  • bk-: K naší obálce.=Kdy-kde-co v Olomouci, 1989, leden, S.7.;

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989./foto/; Pařa-: Návštěva v ateliéru.=Kdy-kde-co v Olomouci, 1989, září, S.13–15.; ZKVMO, 1983, č.223, S.9.;; Puls, 20.4.1996,S..5., .

Zdeněk Smečka *24. 6. 1952
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Zlín
Obory působení: lékař
Anotace:

V letech 1970–1976 studoval LFUP Olomouc, 1983 CSc;Působil 1987 doc. oftalmologie, od r. 1988 přednosta očního odd. nemocnice Zlín.

Zdroj:

Černý, M.: Kdo je kdo 1991.Praha, IRIS 1991, S.144.;.

Lubomíra Sonková *15. 6. 1952
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Opava
Obory působení: herečka
Anotace:

Její rodiče byli profesionálními herci. Základní vzdělání získala v Opavě odkud se pak s rodiči přestěhovala do Brna. Vystudovala dramatické oddělení konzervatoře v Brně a absolvovala v r. 1970. Poté studovala JAMU, obor herecký a muzikálový. Od r. 1974 členka činohry Státního divadla v Brně. Spolupráce s rozhlasem a televizí.

Zdroj:

Postavy brněnského jeviště.II. Brno 1989. S.353–356.;

Jan Straširipka *22. 7. 1951 - +10. 6. 1984
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: zpěvák
Anotace:

Působil v operetě v Olomouci v letech 1981–1983 a v ND Brno v sezóně 1983–1984. Jako dítě hrál ve filmu Za 5 minut sedm, režiséra Pavla Hobla, kde hrál roli Otíka v roce 1964. Hrál v inscenacích Gordický úzel (1983), role Midase;
Noc v Benátkách (1983), role Pappacoda,prodavače makaronů;
Mé štěstí má zlaté vlasy (1984), role Pepík Madla;
Polská krev (1984), role Bronislav Popiel, přítel Baraňského.

Zdroj:

Kdy, kde, co v Olomouci, 1984, srpen, S. 23.; Kmoníčková, E.: V roce 1984 zemřeli. Brno, SVK 1985. S. 38.

Zbyněk Semerák *9. 3. 1951 - +8. 7. 2003
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Olomouc, Šumperk
Obory působení: kreslíř
Anotace:

Vyučil se v oboru seřizovač textilních strojů. Namáhavou práci však pro nemoc kyčelních kloubů nemohl dlouho vykonávat a tak vystřídal několik zaměstnání. V šumperském divadle působil jako kašér a malíř kulis. Když zůstal trvale v invalidním důchodu, stala se mu výtvarná tvorba jeho životní náplní. Do roku 1991 se pravidelně účastnil přehlídek neprofesionální tvorby v Šumperku. Později samostatně vystavoval v Olomouci, Zábřehu a Šumperku ad. Jeho práce vlastní Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Zdroj:

Umělci čistého srdce. Muzeum umění, Olomouc 2001, S. 73; Severní Morava, sv.90., 2005, S.44–46.

Václav Stratil *7. 10. 1950 „“
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: malíř, výtvarník
Anotace:

V roce 1975 abs. FFUP, kat. výtvar. výchovy. Zajímá se o teorii výtvarného umění. Do r. 1978 pedagog LŠU. Zastoupen svým dílem ve sbírkách NG, a G Olomouc. Výstavy v Praze a zahraničí. Žije v Praze, Začátkem ledna 1993 navštívil Olomouc a své dílo zde prezentoval v podobě dvojvýstav „Úsměv“ v galeriích Půda a Caesar.

Zdroj:

KJK 1991/1992.II.Praha 1991.S.911.;.

  • fed-: Úsměvy Václava Stratila. In: Hanácké noviny, IV.,č.31, 8.1.1993.S.4.
Jiří Stejskal *21. 11. 1948 - +22. 11. 1988
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Uherské Hradiště
Obory působení: malíř
Anotace:

Studoval UMPRUM v Uher.Hradišti, prof.K.Hofman, Fr.Nikl.R.1978 o­ceněn na mezinárod.výstavě v Katovicích v Polsku.Ateliér měl v Denisově ulici v Olomouci.

Zdroj:

Stráž lidu, 1987, 6.6., S.4.;ZN, 1987, 1.7., S.2.;Nekrolog.: Hastík, J.: Kdy-kde-co v Olomouci, leden 1989, S.10.; ZKVMO, 1983, č.223, S.9.;
26 mladých výtvarných umělců Olomoucka.Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 1980.;

Marie Suchomelová *23. 5. 1948
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: lidová umělkyně
Anotace:

Rozená Dvořáková. Žačka lidové umělkyně Julie Kummerové – Kubíčkové, která v letech 1957 – 1962 vedla výuku lepení hanáckých kraslic v Domě dětí a mládeže v Olomouci. Od roku 1973 žije paní Suchomelová s rodinou v Nedvězí u Olomouce, kde v roce 1987 založila národopisný kroužek Kraslice pro děti ve věku od 6 do 15 let. Každoročně děti presentovaly své práce, kraslice, perníčky, přáníčka, PF i další výrobky a ozdoby ze slámy, zvykoslovné pečivo a další obyčejové dekorace, dvakrát ročně na výstavkách v předvánočním či předvelikonočním údobí. V roce 1993 byl natočen výukový film Střediskem informatiky služeb škole a práce kroužku byla též inspirací pro fotografický um Vladimíra Galgonka ( 1993, 1996). V roce 1994 připravila ke stálé instalaci kraslice podle historických moravských vzorníků pro Muzeum Jana Ámose Komenského v Přerově pod názvem Volání jara. Kroužek Kraslice má krásnou dokumentaci své činnosti v podobě kroniky, která dokresluje všechny aktivity paní Suchomelové v rozvoji lidové kultury na Hané.

Zdroj:

Ševčíková, Hana: Velikonoce. Olomouc 1996. Ševčíková, H.: Květnová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy. 2008, č.5.

Fotky:
Marie Sobotková *4. 5. 1947
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Katovice (Polsko), Olomouc, Přerov, Varšava (Polsko), Vratislav (Polsko)
Obory působení: pedagog vysokoškolský, polonistka
Anotace:

Narodila se v Ostravě-Zábřehu. Na UP v Olomouci vystudovala češtinu a polštinu a poté pracovala na učilištích v Přerově a v Olomouci. Na olomouckou univerzitu nastoupila v roce 1982. Vedoucí Sekce polské filologie Katedry slavistiky FF UP,
Je autorkou studií z historie a současnosti česko-polských literárních a kulturních vztahů,monografií a vysokoškolských skript. Má velkou zásluhu na tom, že olomoucká polonistika je hodnocena jako nejlepší v České republice. Přednáškové a studijní pobyty na univerzitách ve Varšavě, v Katovicích a ve Vratislavi. Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. nositelka rytířského kříže Řádu za zásluhy o Polskou republiku.

Zdroj:

…a blahopřejeme.Kdy,kde co. Olomouc, květen 2012. S.2.

Fotky:
Slavnostní otevření Univerzity Palackého *21. 2. 1947
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V roce 1946 dala vláda závazek obnovit olomouckou univerzitu. Stalo se tak 21. února 1947 náročné přípravy vyvrcholily v největší organizovanou slavnost , jakou Olomouc ve 20. století zažila.

Břetislav Smysl *15. 9. 1946 - +15. 1. 2008
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Přerov
Obory působení: grafik, chemik, loutkář, prozaik, toxikolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Syn JUDr. Břetislava Smysla (1917–1989). V roce 1964 absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou v Přerově. Poté studoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor analytická chemie, kde promoval v roce 1969. Doktorem přírodních věd v r. 1974, kandidát věd, CSc v roce 1991, kdy obhájil na Karlově univerzitě v Praze disertační práci. Od roku 1969 pracoval jako chemik toxikolog na Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci, od r. 1991 pracovníkem vědy a výzkumu Ústavu soudního lékařství a medicínského práva LF UP v Olomouci, kde do roku 2005. Vyznamenán r. 1985 Cenou Humboltovy univerzity v Berlíně za zásluhy o soudní toxikologii. Literárně činný od studentských let-povídky, fejetony. Publikoval časopisecky v periodikách: Červený květ, Květy. Kmenový člen loutkářského souboru Kašpárkova říše v Olomouci od roku 1958. Držitel zlatého odznaku Svazu českých divadelních ochotníků. Věnuje se i výtvarné tvorbě-plakátová a užitá grafika, koláže. Vystavoval v Ostravě (1968) a v Olomouci r. 1998 a 2001. Sběratel kuchařek (knih) a zabýval se též vařením. Sbíral též vláčky. Připravoval náčrty pravoslavných kostelů na Olomoucku (6), vymýšlel skládací loutková divadla. Olomoucké veřejnosti se presentoval v pořadech: Jablko od stromu; Nesmysloviny (2000, 2001) , které se konaly v Besedním sálu Muzea umění v Olomouci. V letech šedesátých byl činný v amatérských divadlech spolu s P. Dostálem a R. Pogodou. Vysokoškolský pedagog – katedra bezbečnostního managementu, VŠB – Technická univerzita v Ostravě. Ženatý od roku 1972, otec dvou synů : Břetislava (1973) a Oldřicha (1977).

Zdroj:

Dokumentační list  – hš Holanova, Terezie: Vzpomínka a rozhovor. www. http://otavinka.blog.cz http://www.volny.cz/kwezo/touha.pdf

Poznámka:

RNDr. Břetislav SMYSL, CSc.

Fotky:
Zdeněk Smiřický *18. 6. 1946
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Bystřice pod Hostýnem, Dřevohostice, Holešov, Olomouc
Obory působení: historik, středoškolský pedagog, vlastivědný pracovník
Anotace:

Studoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor čeština, dějepis a speciální pedagogika. Promoval v r. 1970. Předseda Vlastivědné společnosti Žerotín Dřevohostice, která byla zaregistrována 15.2.2005 jako občanské sdružení. Bohatá publikační činnost. Stať o pamětihodnostech městečka Dřevohostice pro turistického průvodce – „Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy " (Olympia, Praha 1988 ); "Národopisná výstava záhorské lidové kultury v Dřevohosticích 1893“  – (Studie Muzea Kroměřížska,1992); „Alois Horký – hrdina 2. zahraničního odboje z Dřevohostic“  – ( Sborník SOKA Přerov 2004) „Profesor Josef Sytko / 1828 – 1922 / "  – (Sborník SOKA Kroměříž , 2005); " Pár střípků z rodinné mozaiky " – / Lubomír Smiřický / – alm. Z paměti literární Olomouce, vydala VSMO, editor Bohumír Kolář Olomouc 2006 " Leopold Smiřický – Einšpígl / 21. 2. 1907 – 30. 4. 1990 / – pedagog, odbojový, vlastivědný a kulturní pracovník“ ( SOKA Přerov , 2007); „Josef Sytko / 1828 – 1906 / , profesor Slovanského gymnázia v Olomouci, národní buditel“ ( Vlastivědný věstník moravský, č. 3, 2007 ) Publikace : " Užití současného spisovného jazyka českého v práci kronikáře" – / metodický materiál – Muzeum Komenského Přerov 1986 / „Vítejte u nás v Dřevohosticích“ – vlastivědný sborník ke stému výročí národopisné výstavy Hostýnského Záhoří  – / OÚ Dřevohostice 1993 / „50 let požárního sboru Turovice 1939 – 1989“  – / ČSPO Turovice 1989 / „120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice 1884 – 2004 "  – / Obec Dřevohostice 2004 / stať " Z historie městečka Dřevohostice“ v knize Jana Trojana „Josef Schreier / 1718 – ? / – podivuhodné osudy života a díla zapomenutého moravského skladatele a kantora“  – kompletní realizace publikace – / Votobia Olomouc 2005 / Jan Trojan: „Missa pastoralis / in C boemica /  – Osudy moravské vánoční mše z 18. století“ Zdeněk Smiřický :" Z mozaiky pamětihodností městečka Dřevohostice "

  • kompletní realizace publikace  – / Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice 2008 /

Zdeněk Smiřický : " Z historie obce Turovice" / Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice 2009 / Novinové články – studie o historii, osobnostech a kultuře: 250 článků článků o historii a kultuře v „Kulturním zpravodaji střediskové obce Dřevohostice“ 1979 – 1990 , „Kulturním zpravodaji“ – OÚ Dřevohostice 1991 – dosud , ve „Zpravodaji Města Bystřice pod Hostýnem“ , ve dvouměsíčníku „Bystřické pokroky“ , v „Holešovsku“ – kulturním zpravodaji Města Holešova, v denním tisku „Nové Přerovsko“, " Týdeník Kroměřížska", „Katolické noviny“, Naše rodina, "ZVUK zlínskéhop kraje " – časopis pro kulturu Zlínského kraje,

Zdroj:

Galerie rodáků a nejen jich – dokum. list. 21.10.2009.

Jan Sobotka *11. 1. 1944 „“
Místo narození: Jičín
Místa pobytu: Bruntál, Jičín, Olomouc, Přerov
Obory působení: autor pohádek, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1962 maturoval na SVVŠ v Jičíně. Poté studoval do roku 1967 na FFUP v Olomouci. Po promoci učil na Odborném učilišti OSP v Bruntále a 1969–1988 na SOU Meopta v Přerově. Od roku 1988 učil češtinu, dějepis a občanskou nauku na Obchodní akademii v Olomouci, kde byl 1.1.1989 jmenován ředitelem. ředitelem do konce roku 2009. Diplomovou a rigorósní práci věnoval středověké a humanistické literatuře, spolupracoval s prof. PhDr. Eduardem Petrů na ediční činnosti starší české literatury. PhDr. Jan Sobotka vydal v roce 1999 knižně sbírku 1000 aforismů v nakladatelství DANAL s názvem " Aforismy z tehdy i nyní a možná i příště". Účastnil se na Olomouckém tvarůřku, Haškově Lipnici. Autor povídek a fejetonů. Úzce spolupracuje s olomouckým nakladatelstvím Anag. Napsal taky dvě pohádkové knihy: Čert Papiáš, kouzelníci a čarodějové (Anag 2008) a O čertu Papiášovi (Anag 2009).

Zdroj:

Osobní sdělení – hš http://otavinka.blog.cz/…/jan-sobotka

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11