Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 185
Laetitia Dytrychová *10. 1. 1919 - +12. 4. 2006
Místo narození: Gieraltowice (Polsko)
Místo úmrtí: Brodek u Přerova
Místa pobytu: Brodek u Přerova, Chrudim, Opava
Obory působení: umělecká zvonařka
Anotace:

Abs.RG v Opavě r.1936, r.1940 Vyšší hospodář.šk.v Chru­dimi.Její manžel Josef Dytrych založil zvonař.dílnu v r.1950.O práci brodecké dílny byly natočeny filmy: Dvoutunové D.Barrandov 1962;Srdce zvonu a žena.ČsT Ostrava 1968;aj.

Zdroj:

Katalog výtvar.umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989;

  • fk-: Dlouhé odbíjení radosti.=Stráž lidu, 1989, 10.1., S.4;

Zatloukal, P.: 1.soubor.výstava unie výtvarných umělců oblasti Olomoucka.Olomouc, Vlastivědný ústav 1991./Katalog/; ; Lidová demokracie, 9.4.1966, Lid.demokracie, 24.12.1976. http://cs.isabart.org/person/7441

Poznámka:

Obě fotografie jsou z objektivu Bohuslava F. Červinky.

Fotky:
Karel Dytrt *11. 1. 1885 - +21. 1. 1955
Místo narození: Potštejn
Místo úmrtí: Rychnov nad Kněžnou
Místa pobytu: Bludov, Hradec Králové, Chrudim, Postřelmov, Václavov
Obory působení: učitel, vlastivědný publicista
Anotace:

Vyučil se na odborné škole pro zpracování dřeva v Chrudimi. Poté absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové. Učil ve Václavově, Postřelmově, Bludově, kde setrval plných 25 let. Publikoval v týdeníku Moravský sever, v učitelském Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy. Publ. činnost završil publikováním malé monografie o Bludově. 1941 odešel do penze a přestěhoval se do Potštejna. Zemřel v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, pohřben v Potštejně.

Zdroj:

Severní Morava.sv.83.Šum­perk, 2002.S.46–48; BSSSM, seš.3 (15.).Ostrava, 2002. S. 52–53.

Leopold Dýmal *13. 11. 1914 - +24. 5. 1995
Místo narození: Radvanice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Horní Libina, Kyjov, Mírov, Olomouc, Osek nad Bečvou, Přerov, Štěpánov, Šumperk
Obory působení: církevní hodnostář
Anotace:

Narodil se ve farnosti Osek nad Bečvou. Maturoval v roce 1934 na gymnáziu v Přerově.. Teologii studoval a ordinován byl 5. 7. 1939 v Olomouci. Primici slavil v Oseku nad Bečvou 9. 7. 1939, primičním kazatelem byl ThDr. František Tomášek, profesor katechetiky na CM bohoslovecké fakultě v Olomouci (pozdější kardinál a primas český). Od 1. 8. 1939 byl kooperátorem ve Štěpánově u Olomouce, od 1. srpna 1940 kooperátorem v Kyjově, kaplanem byl jmenován r. 1943. 1. září 1945 se stal v Kyjově profesorem náboženství a k 1. září 1948 byl jmenován vicesuperiorem arcibiskupského kněžského semináře. Prof. ThDr. Josef Olšr, který byl v Římě r. 1949 ustanoven postulátorem beatifikace Antonína Cyrila Stojana, jmenoval ThDra Leopolda Dýmala a ThDra Vojtěcha Tkadlčíka svými vicepostulátory v olomoucké arcidiecézi. Po zrušení semináře byl dr. Dýmal od 1. 9. 1950 do 12. 7. 1951 kooperátorem v Kojetíně, vypomáhal v duchovní správě v Přerově a Předmostí, pak byl “postaven mimo službu”, směl pracovat jen jako dělník v přerovské “Medice”. Od 15. 12. 1955 se stal administrátorem Oseka nad Bečvou. Od 3. 7 1957 do 14. 12. 1958 byl opět “mimo službu” jako dělník u silniční správy, pak byl od 15. 12. 1958 kooperátorem v Šumperku a od 1. 12. 1960 administrátorem Horní Libiny, r. 1963 jmenován arcibiskupským radou. Po obnovení olomouckého semináře byl od 1. 10. 1968 do 30. 9. 1970 jeho rektorem. Od 1. 10. 1970 do smrti 24. května 1995 byl administrátorem u sv. Václava v Olomouci, kde byl 1. 7. 1973 jmenován titulárním farářem, později papežským prelátem a čestným metropolitním kanovníkem.

Zdroj:

Katalog kněžstva olomoucké arcidiecéze.Olomouc 1949.S.68.;Kdy kde co v Olomouci 1994, listopad. S.5. Výmola,Mi­roslav: Kdo byl Mons.ThDr. Leopold Dýmal? In: Dómský zpravodaj 2007,č.11. S.6–10.;

Josef Dýma *13. 3. 1882 - +2. 8. 1933
Místo narození: Náměšť nad Oslavou
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: redaktor
Anotace:

od r. 1909–1914 redaktor Pozora v Olomouci

Zdroj:

Ficher, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.55.;.

Karel Dyba *21. 10. 1940
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Praha
Obory působení: diplomat, ekonom, politik, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1964–1971 vysokoškolský pedagog VŠE v Praze, od 1972 zaměstnanec Ekonomického ústavu ČSAV, od 1984 Prognostického ústavu ČSAV. V roce 1990 se stal ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj. V roce 1992 byl zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění za ODS a stal se ministrem hospodářství ČR v první vládě Václava Klause. V roce 1996 neúspěšně kandidoval do senátu za Jablonecko.[1] Od roku 1997 byl soukromým konzultantem v oblasti ekonomického poradenství. Zároveň v letech 1997 až 1998 byl členem dozorčích rad Komerční banky a Českých radiokomunikací [2] V říjnu 2007 se stal velvyslancem – stálým představitelem ČR při OECD.[3] V roce 2009 působil na katedře hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Zdroj:

Kdo je kdo 1991 – 1992.I.Praha 1991.S.177.;. Wikipedie.cz

Fotky:
Anna Dvořáková *4. 5. 1890 - +1. 1. 1954
Místo narození: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: překladatelka
Anotace:

V letech 1919–1923 pracovala ve Studijní knihovně v Olomouci, poté v Univerzitní knihovně v Praze. Pro časopis Styl překládala z francouštiny a němčiny odborné stati z výtvarného umění.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.30.;.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1954

Karel Dvořák *8. 1. 1859 - +12. 4. 1946
Místo narození: Plandry
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Jihlava, Olomouc, Uherské Hradiště, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: fotograf, ministerský úředník
Anotace:

Narozen na Jihlavsku. Studoval gymnázium v Jihlavě, kde maturoval r. 1876. Pak studoval ve Vídni na Vysoké technické škole, ale v r. 1882 musel odejít, měl jakýsi konflikt v Třebíči a byl uvězněn. Od r. 1883 začal pracovat u státních drah. Fotografovat začal v roce 1887 v lounech a r. 1889 vstoupil do KFA.V Olomouci působil u Státních drah v letech 1903–1918. Poté působil v Praze jako přednosta finančního oddělení na ministerstvu. Od roku 1926 penzionován. V Olomouci přednášel v Moravské Unii o cestách po Evropě a Africe. Zabýval se také etnografickými a folkloristickými náměty. vystavoval v Uherském Hradišti. Část pozůstalosti uložena v Olomouci.

Zdroj:

Encyklopedie české a slovenské fotografie. Praha 1993.S.66–67.

František Dvořák *17. 4. 1920 - +9. 11. 2015
Místo narození: Červenka
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kroměříž, Litovel, Loštice, Olomouc, Praha
Obory působení: kunsthistorik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narodil se v Července čp.144,, kde byl jeho otec zaměstnán u ČSD jako strojvůdce. Vystudoval litovelské Reálné gymnázium (maturoval 1943), poté šel na roční doškolení na učitelský ústav do Kroměříže, učil na měšťance v Lošticích a užil si i válečného nasazení na výrobě tanků. Po válce ( 13.5.1945) odešel do Prahy, kde studoval dějiny umění u prof. Antonína Matějčka. V r.1949 absolvoval FFUK, obor dějiny umění, estetika. Poté pracoval půl roku v NG, v oddělení, které vedla dr.Anna Masaryková a pak se na doporučení prof. Matějčka stal v letech 1950–58 asistentem prof. V.V. Štecha na AVU. Pro svůj nekompromisní postoj musel však AVU opustit a vrátil se do Nár. galerie (1958–63) a pak se stal profesorem Střední umělecko-průmyslové školy na Žižkově, kde působil do r. 1969. Tehdy vyhrál v konkursu na docenta umění UP v Olomouci, kde přednášel 1969–1985 celých 16 let (kde učil v úterý a středu a pak se zas vracel do Prahy). Současně dále přednášel již od r.1950 v Praze na FAMU, kde mu byl konečně po 40 letech ( v r. 1993) udělen titul profesora. Pedagogickou aktivitu neustále provázela bohatá činnost publikační, řady katalogových statí, monografií (o Františku Tichém, Janu Kupeckém, Janu Zrzavém a mj.). Je autorem 35 uměleckých monografií..Výz­namná je organizátorská práce prof. F. Dvořáka jako dlouholetého předsedy Spolku českých bibliofilů a zejména v předsednictvu KPVU. Od r.1989 místop­ředseda SČUG Hollar.

Zdroj:

Šik, L.: Litovelské osobnosti. CD-R. 2008. ; Po Karlově mostě. 20 zastavení s Františkem Dvořákem.Praha 2003.; Setkání s prof.PhDr. Františkem Dvořákem, CSc. v Července dne 31.10.2009.;

Fotky:
Karel Dvořák *28. 5. 1913 - +9. 6. 1989
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Berlín (Německo), Bukurešť (Rumunsko), Opole (Polsko), Postupim (Německo), Sofie (Bulharsko)
Obory působení: editor, literární historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Otec byl řemeslníkem. Po absolvování reálného gymnázia v Olomouci (1924–1932) studoval 1932–1938 na FF UK slavistiku a germanistiku u Miloše Weingarta, Jana Horáka, Miloslava Hýska a Otokara Fischera, zároveň navštěvoval komparatistický seminář Václava Tilleho. Od 1938 učil na středních školách v Praze a v Olomouci. Ve 40. letech externě spolupracoval s nakladatelstvím Ladislav Kuncíř. Za války byl totálně nasazen, po válce absolvoval vojenskou prezenční službu. 1949 získal PhDr. na základě komentované edice František LadislavČelakovský: Slovanské národní písně. 1947 se stal asistentem a 1954 byl jmenován docentem dějin české literatury na PedF UK v Praze. Po její přeměně na Vysokou školu pedagogickou (1955) byl zde 1956–1958 děkanem Fakulty společenských věd. Poté přešel na katedru etnografie a folkloristiky FF UK, kterou také 1960–1969 vedl. Titul CSc. získal 1962 prací Kapitoly z literárních dějin českého národního obrození. 1968 byl jmenován profesorem, 1978 odešel do důchodu, ale učil a působil v různých univerzitních funkcích i nadále. Absolvoval kratší přednáškové pobyty na vysokých školách v Opole, Postupimi, Güstrowě, v Bukurešti a v Sofii. 1960 učil jeden semestr na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Aktivně se účastnil řady domácích i zahraničních konferencí a kongresů, organizačně i vědecky pracoval v domácích i mezinárodních folkloristických společnostech. 1962–1967 byl předsedou Národopisné společnosti československé.

Zdroj:

Beneš,B.: Nekrolog. Národopisné aktuality 1990. S.193.

Poznámka:

Prof. PhDr. Karel Dvořák, CSc.

Miloslav Dvořák *9. 7. 1892
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Praha
Obory působení: grafik, malíř
Anotace:

Absolvoval průmyslovou školu v Ostravě a ukrajinskou AVU v Praze, 4 roky malířem dekorací Moravskoslezského divadla v Ostravě, ND Praha, film ateliér Barrandov.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU 1947.I., S.190.;.

Lubomír Dvořák *10. 7. 1940
Místo narození: Rokytnice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fyzik, rektor univerzity, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Rokytnici (u Přerova). Absolvoval Přírodovědeckou fakultu U v Olomouci. Působí zde od roku 1964 nejprve jako asistent, poté odborný asistent, docent a profesor(1998) na Katedře experimentální fyziky. Od února 2003 ve funkci děkana PřF UP, od února 2006 rektorem UP. Publikoval vědecké práce v časopisech a sbornících. Odborně se věnuje luminiscenci anorganických materiálů či optickým vlastnostem tekutých krystalů.

Zdroj:

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.. In: Žurnál UP, č.3, 3.10.2005, S.7; Kdo je kdo v ČR na přelomu 20.století, Praha 1998;

Emil Dvořák *17. 10. 1896 - +28. 9. 1970
Místo narození: Vlkoš
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Kyjov, Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: spisovatel, železniční odborník
Anotace:

Gymnázim absolvoval v Kyjově, práva v Praze a Brně. V letech 1923–24 studoval železnič. odbor. školu v Olomouci a působil jako železnič. úředník v Opavě 1924–35, v Olomouci 1936–37, odkud přešel na ministerstvo dopravy do Prahy. Penzionován r. 1958. Do literatury ho uvedl Vojtěch Martínek. Debut

  • sbírky spirituální poezie. Pseud. E. Mák;-ák;Publikoval v

Moravskoslezském děníku, Nivě od r. 1922, Právu lidu 1924 a krajin. čas. v Olomouci.

Zdroj:

Lexikon české literatury I.Praha, Academia 1985, S.635; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.39.; Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Opava 1993.S.28 – 29.;.

Poznámka:

Vlkoš (u Kyjova, okr. Hodonín)

František Dvořák *29. 9. 1816 - +28. 12. 1887
Místo narození: Věrovany
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: kněz, redaktor
Anotace:

Redaktor časopisu Cyril a Method

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.53.;

Šimon Dvořák *30. 1. 1818 - +7. 11. 1883
Místo narození: Dub nad Moravou
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: odborný publicista, politik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Dubu u Tovačova (n. Dub nad Moravou). Důlní inženýr. Poslanec. Doc .Ing. Šimon Dvořák působil v Praze.

Zdroj:

Ing. Jaroslav Pinkava.

Milan Dvořák *6. 12. 1934
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: hudebník, skladatel
Anotace:

Maturoval v Prostějově. Tamtéž studoval v letech 1942–1953 hudební školu L.Janáčka. Po maturitě odešel studovat do Prahy ČVUT, kde studoval elektrotechnickou fakultu. Profesionální hudebník od r. 1965, hrál s orchestry Z. Marata, divadla Semafor, klavírista a ved. orchestru, který doprovází Hanu Hegerovou, hudební aranžér a komponista.

Zdroj:

Svaz čes.skladatelů­.Praha, Supraphon 1975, S.78.;.

Josef Dvořák *25. 3. 1913 - +25. 9. 1998
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: zahradník
Anotace:

V době 2. světové války chtěl emigrovat a byl chycen při přeplavbě řeky Dunaje v Bratislavě. Byl v několika koncentračních táborech, Dachau a Mauthausen. Po propuštění v roce 1945 začal pracovat v Technických službách Olomouc a později na Floře. V roce 1958 dostal státní cenu za nejlepší výzdobu.

Zdroj:

Osobní zpověď jeho dcery Marie Suchomelové.

Fotky:
Vladimír Dvořák *1. 11. 1919 - +1. 9. 2000
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v roce 1938. Po vysokoškolských studiích působil od roku 1958 na Katedře očního lékařství LF UP. Doc. MUDr. Vladimír Dvořák, CSc. odcházel do důchodu v roce 1987.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava 1973. S. 321.; Za kým s kytkou. In: Pacemaker, 2, 1989, č.11. S. 8.;

Ladislav Dvořáček *2. 8. 1912 - +22. 10. 1991
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Místo úmrtí: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Brno, Lipník nad Bečvou
Obory působení: malíř, učitel
Anotace:

Malíř a učitel v Lipníku nad Bečvou, soukromě studoval v Brně u Fr. Hlavici.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU 1947.I, S..185.;. http://www.mesto-lipnik.cz/…a/osobnosti/

Karel Dvořáček *31. 10. 1911 - +20. 8. 1945
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brankovice, Ivanovice na Hané, Karviná, Kroměříž, Olomouc, Orlová
Obory působení: spisovatel, učitel
Anotace:

Stud. na učit. úst. v Kroměříži, 1931 mat. Poté vyučoval v Karviné. Od r. 1935 na VZS v Olomouci, později v Kroměříži, po vojně učil v Orlové, události r. 1939 jej přiměly vrátit se do rodiště, kde půs. v Brankovicích a poté v Ivanovicích až do zatčení gestapem v listopadu 1941. Publikoval v Lid. novinách, Našem kraji. Autor románů. Pro děti-převyprávěl pověsti a lid. povídky. Zájem o pověsti rodné Hané. Lidovou slovesností se zabýval i teoreticky.

Zdroj:

Stará píseň.Zkazky a lidová vyprávění.Vyd­.A.Sivek.Ostra­va 1967.;Sivek, A.: Ze slezské domoviny.Výbor­.Ostrava 1960, S.29–49.;Biografie: Doupalová, Eva: Slovník sběratelů a vydavatelů…Olomouc UP 1987, S.129–130.;Pazourek, V.: Karel Dvořáček-osud člověka.Zlatý máj 14, 1970, č.5, S.288–291.;Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Opava 1993.S.27 – 28.;.

Čestmír Dvořáček *22. 10. 1915 - +4. 12. 1988
Místo narození: Paskov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava
Obory působení: patolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Působil na Patologicko-anatomickém ústavu prof. Neumananna v Brně. Poté přednostou patologického oddělení nemocnice v Olomouci. Po obnovení lékařské fakulty UP se snažil o modernizaci tohoto ústavu. Nakonec zůstává v krajské nemocnici v Ostravě-Zábřehu, odkud organizačně řídil výstavbu dalších diagnostických oddělení a pracovišť.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.43–45;

Jaroslav Dvořáček *18. 2. 1908 - +20. 8. 1980
Místo narození: Svitávka
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Boskovice, Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: karikaturista, malíř akademický, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Sasina u Boskovic (n.m.č. obce Svitávka). Abs.AVU v Praze r.1930 (V.Nechleba, J. Loukota), od r. 1948–1950 odb.as.PdF UP Olomouc, figurální kreslení a kreslení pro vědec.oboru.Výs­tavní činnost zahájil v r. 1939 ve SVU Aleš Brno.Kreslil pro brněnskou Rovnost.

Zdroj:

Výtvarníci a teoretici VVUP 1946–1986.Olomouc UP 1987.;. http://www.svitavka.com/…dvoracek.pdf

Prokop Václav Dvorský *12. 1. 1806 - +28. 7. 1890
Místo narození: Slaný
Místo úmrtí: Moravská Třebová
Místa pobytu: Benešov, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litomyšl, Praha
Obory působení: kněz, rektor, středoškolský pedagog
Anotace:

Středoškolský profesor vyučoval na piaristických hlavních školách a gymnáziích v Benešově, Litomyšli, Slaném a Praze, kde 1835–1868 na Akademickém gymnáziu profesorem náboženství. Od 1848 byl členem Matice české při Národním muzeu v Praze, jež vydávala české knihy. Jako rektor vedl pražskou piaristickou kolej v Panské ulici 1859–1876. Poté pobýval jako důchodce na Moravě. Jeho badatelská práce byla publikována v tisku. Byl spolupracovníkem první české moderní encyklopedie Riegrova Slovníku naučného a publikoval v Časopisu katolického duchovenstva.

Zdroj:

Svátek, Josef: Je spravedlivé vzpomenouti.Ka­tolické noviny, 25.7.1965, S.3.;.

Bohumír Dvorský *21. 10. 1902 - +11. 1. 1976
Místo narození: Paskov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Ostrava, Praha
Obory působení: akademický malíř
Anotace:

Abs.AVU v Praze r.1930-prof.Nejedlý;Od r. 1939 působil na Kopečku u Olomouce-malíř, krajinář, kytice, zátiší..Titul národ.umělce v roce 1971.,

Zdroj:
  • bk=: Malíř našeho kraje.=Stráž lidu 1986, 7.1., S.4.;

Chadraba, R.: Bohumír Dvorský.Olomouc KN 1959.;Kotalík, J.: Bohumír Dvorský.Praha Odeon 1976.;Lakosil, J.: K nedožitým osmdesátinám nár.um.B.Dvor­ského.=ZKVMO 1982, č.217, S.6–11.;

Karel Dvorský *11. 2. 1942
Místo narození: Zlín
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

V letech 1966–1967 hrál na bicí nástroje v Moravské filharmonii Olomouc.

František Dvorský *25. 9. 1846 - +3. 11. 1917
Místo narození: Strážnice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Třebíč, Uherské Hradiště, Uničov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: mineralog, redaktor, středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval na univerzitě ve Vídni a pak působil jako středoškolský profesor na gymnáziích v Uherském Hradišti a v Uničově. Od r. 1875 pak dlouhodobě v Třebíči. Zabýval se mineralogií. Redaktorem Vlastivědy moravské.

Zdroj:

Významná výročí Třebíčska. Web. stránka.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8