Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 9
Vojtěch Říhovský *21. 4. 1871 - +15. 9. 1950
Místo narození: Dub nad Moravou
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Dub nad Moravou, Olomouc, Šternberk
Obory působení: hudebník, skladatel, varhaník
Anotace:

Po studiích na němec. gymnáziu ve Šternberku a Olomouci, začal stud. techniku v Praze, nedokončil. 1892–1902 otcův pomocník v rodišti na kůru. Skladatel katolické chrám. hudby, 27 latin. mší, 10 českých, skladby klavírní, houslové, písně aj. Mj. „Vzpomínky na rodný kraj“/Hanácké písně/. Pseud. V. Ř. Dubský.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha, SHV 1965, S.460–461.;Pospíšil­.František: Almanach hanáckého roku.Přerov 1923. S.127.

Jaroslav Řehulka *31. 12. 1886 - +20. 1. 1961
Místo narození: Osek nad Bečvou
Místo úmrtí: Osek nad Bečvou
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Olomouc, Ostrava, Praha, Přerov
Obory působení: politik, právník, prozaik
Anotace:

Dětství prožil v Lipníku nad Bečvou, kde chodil do obecné školy, ve které byl jeho otec řídícím učitelem. Poté studoval gymnázium v Přerově a po maturitě odešel do Prahy, kde studoval práva a souběžně uměleckoprůmyslovou školu. R.1911 byl promován na JUDr. Poté působil v Lipníku nad B., Přerově a od 1.února 1912 v Olomouci. Po válce společníkem advokátní kanceláře Dr.Mořice Hrubana v Olomouci. Od r. 1912 psal hanácké humoresky z ministrantského života v rodišti. Užíval pseudonym Venca Vincórek. Dopisoval do deníku Našinec. Publikoval též v katolickém tisku a lidových časopisech. Některé jeho prózy vyšly knižně: Ministranti (1919), Stréci (1926),Tetky a ježibaby (1929) aj. Patří mezi zakladatele Družiny literární a umělecké (1913), pomáhal tvořit stanovy, od 1914 byl ve výboru z toho 1919–1920, 1924–1927, a 1936–1937 místopředsedou. Po r. 1918 se pustil do politiky, od r. 1928 byl poslancem v Zemském zastupitelstvu země Moravskoslezské a od října 1945-května 1946 a v letech 1946–1948 byl poslancem Národního shromáždění Československé republiky. Po r. 1948 jako křesťanský politik byl zbaven práva vykonávat advokátní činnost. V 50. letech dojížděl za prací do Ostravy.

Zdroj:

Poselství. Almanach DLU. Olomouc 1938. S. 339–341.; Gladišová, M.: Osobnosti Lipníka nad Bečvou A-Z. (webové stránky Lipníka nad Bečvou)

Marie Řezníčková *18. 12. 1900 - +8. 6. 1972
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: hudební pedagožka, pěvkyně
Anotace:

Absolvovala Obchodní školu v Olomouci 1914 / 1916, poté do r. 1926 úřednice, zpěv se učila u A. Petzolda. 1935 /1941 členka SD Brno, 1942/1945 ND Praha, po r. 1945 v Brně, Učila na konzervatoři i soukromě. Nahrávala gram. desky.

Zdroj:

ČSHS.Praha 1965.2.díl.S.457 – 458.;Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.425.;.

František Bernard Říkovský *29. 12. 1901 - +14. 10. 1942
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Brno
Obory působení: pedagog vysokoškolský
Anotace:

Od r. 1930 působil jako mimořádný profesor zeměpisu na univerzitě v Brně, za účast na odbojovém hnutí umučen.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov;Foto-
VVM, 1, 1946, S.VII-IX.

Antonín Řehák *17. 1. 1902 - +5. 4. 1970
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bratislava (SR), Košice (SR), Olomouc
Obory působení: malíř
Anotace:

Narozen na Svatém Kopečku u Olomouce.

Nejstarší syn z devíti dětí tesaře Ondřeje Řeháka. Po vychození obecné školy chtěl studovat malířství, ale finančně to nebylo možné. Po vypuknutí 1. světové války narukoval jeho otec na vojnu a malý Toník se staral s matkou o hospodářství a malé sourozence. Po válce v r. 1918 se přihlásil jako dobrovolník do armády. Zprvu byl přidělen do Olomouce, pak na Slovensko (Košice, Bratislava 1918–1919). V r. 1920 nastoupil vojenskou prezenční službu, poté se vrátil na Sv. Kopeček a r. 1924 se oženil. Od r. 1928 pracoval ve službách arcibiskupství jako zahradník a taktéž u firmy ASO při úpravě zeleně na Sv. Kopečku. V 50. letech byl zahradníkem u MNV Kopeček. Před odchodem do invalidního důchodu pracoval jako topič a zahradník v Domově důchodců v Olomouci-Chválkovicích, kde asi v r. 1959 uspořádal svou první výstavu. První obraz namaloval asi v roce 1929 (Prátr), příležitostně maloval od r. 1939. V celostátním kontextu byla Řehákova tvorba představena poprvé na výstavě Samoukové a lidoví umělci v Praze r. 1963. K účasti Řeháka vyzval Arsén Pohribný na doporučení malíře Bohumíra Dvorského. Výstava měla velký ohlas doma i v zahraničí. Samostatně vystavoval v r. 1967 v Přerově, 1968 v Olomouci, 1969 v Itálii, kolektivně v období 1963–1964 v Brně, Praze, Bratislavě, Ostravě, Paříži, 1965 v Salzburgu, Linzi, 1966 Berlín, Bratislava, Uničov, Ústí nad Labem, 1967 Uničov, Londýn, Expo 67 Montreal, 1969 New York.

Zdroj:

Garčic, J. : Tři moravští naivní malíři. Zprávy KVMO, 1982, č. 217, S. 13–18. Kdy-kde-co v Olomouci 1987, únor, S. 15. ;Hanácké noviny, 1. 4. 1995, S. 7. Daněk, Ladislav: Antonín Řehák. In: Oznámení o Ikarově letu. Olomouc 1998. S. 142–145.;Umělci čistého srdce. Muzeum umění, Olomouc 2001, S. 69;

Poznámka:

Chválkovice a Svatý Kopeček jsou části města Olomouc.

František Řeháček *17. 7. 1910 - +17. 9. 1977
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: politik komunální
Anotace:

Předseda MNV Olomouc.

Zdroj:

Spáčil, Vladimír: V čele města Olomouce.Olomouc: Memoria, 2002.S.72–73;

Jan Říha *1. 4. 1916 - +6. 2. 1987
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Vlastním jménem Miroslav Hanák. Autor regionálních pověstí, publikoval v závodních časopisech ČSD a Stráži lidu v Olomouci. V Olomouci žil od r. 1937. Literární pozůstalost uložena v KVM Olomouc.

Zdroj:

Říha, Jan: Povídky z Olomoucka.Olomouc 1974.187 s. Knihovnička Stráže lidu..

František Řehák *4. 10. 1923 - +28. 6. 2017
Místo narození: Nový Bydžov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín
Obory působení: herec, režisér
Anotace:

V letech 1948–51 angažmá v divadle Olomouc, v letech 1951–59 Divadlo pracujících Zlín, v letech 1959–65 Krajské oblastní divadlo v Olomouci, poté 20 let působil v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci od r. 1968. V letech 1965–68 Divadlo Za branou Praha, 1990–91 Divadlo na Vinohradech. Působil v mnoha filmech (např. Menzl: Rozmarné léto) a televizních pořadech různých žánrů. Do r. 1982 zákaz spolupráce s ČST a

' filmem. Držitel Ceny města Olomouce 1998 v oblasti divadla. a Ceny Olomouckého kraje, Zemřel v DD – Chválkovice.

Zdroj:

Kdo je kdo na přelomu 20. stol., Praha 1991, S.833–34.; ČBS XX. stol., 3. díl, Praha 1999; ;

Jan Římský *15. 7. 1929
Místo narození: Hlušovice
Místa pobytu: Hlušovice
Obory působení: sochař
Zdroj:

Zatloukal, P.: 1.souborná výstava Unie výtvarných umělců Olomoucka.Olomouc 1991.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?