Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Josef Široký *19. 11. 1893 - +10. 9. 1968
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Velké Karlovice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: astronom, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Od r. 1946 půs. na PřFUP Olomouc. Autor studií z oboru astronomie a matematiky.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska- OA Přerov.1993.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?