Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 789
Friedrich Anton Kolenati *12. 4. 1812 - +17. 7. 1864
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Ovčárna pod Pradědem
Místa pobytu: Brno, Jeseníky, Petrohrad (Rusko), Praha
Obory působení: přírodovědec, vysokoškolský profesor
Anotace:

V r. 1836 promoval na lékařské fakultě KU v Praze. Poté se stal asistentem pražské univerzity. 1842–1846 působil v Rusku na petrohradské akademii věd. 1848 se habilitoval na praž. univerzitě. Založil přírodovědecký spolek Letos. 1949 se stal řádným prof. na technice v Brně. Byl považován za jednoho z nejvýznamnějších přírodovědců 19. stol. ,především v oboru zoologie. Každoročně jezdíval studovat faunu a floru do Jeseníků.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.70;

Leopold Reček *31. 8. 1881 - +20. 6. 1949
Místo narození: Frenštát pod Radhoštěm
Místo úmrtí: Otrokovice
Místa pobytu: Kroměříž, Kunovice, Olomouc, Opava, Otrokovice, Široká Niva
Obory působení: kněz, redaktor
Anotace:

Studoval G v Kroměříži, teologii v Olomouci, vysvěcen r.1908.Poté kaplanem v Bretnově, Kunovicích, Opavě a Kvítkovicích.Ve Frenštátě p.R. založil Farní věstník sv.Martina.Spo­luredigoval sborník Matce boží/1904/.Přis­píval do časopisů: Archa, Náš Domov, Museum, Vychovatelské listy ad.Užíval pseud.Farkasov­.Zemřel v Kvítkovicích (n. Otrokovice).

Zdroj:

Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku.Olomouc 1947.S.210.;Vo­pravil, J.: Slovník pseudonymů.Praha 1973.S.1119.;.

Poznámka:

Bretnov -přejmenován na český název Široká Niva (u Bruntálu).

František Stein *27. 4. 1896 - +16. 2. 1989
Místo narození: Sedlice
Místo úmrtí: Otava (Kanada)
Místa pobytu: Montreal (Kanada), Olomouc, Praha
Obory působení: muzikolog, právník
Anotace:

V roce 1922–1923 působil jako korepetitor v olomoucké opeře, vedené tehdy Karlem Nedbalem. Okolnosti jej však přinutily, že se vrátil k právnickému povolání. Hudbě pak věnoval volný čas. V březnu 1939 emigroval s rodinou do Kanady, kde se stal osob. tajemníkem čs. vyslance dr. Frant. Pavláska. Za působení na čs. vyslanectví pořádal četné koncerty na podporu čs. zahraničního odboje. Po r. 1945 se vrátil do vlasti a pracoval v kulturním odd. amerického velvyslanectví v Praze. V únoru 1948 opět do exilu, působil v Montrealu 20 let jako učitel hudby, muzikolog a koncertní pianista. Člen Společnosti pro vědy a umění.

Zdroj:

Pejskar, Milan: Poslední pocta. 3.díl., vl.n. 1989, S.204.;.

Fotky:
Karel Peška *30. 4. 1914 - +15. 6. 1974
Místo narození: Rozstání
Místo úmrtí: Otaslavice
Místa pobytu: Brno, Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Narozen v obci Baldovec (n. m. č. Rozstání) Studoval Školu uměleckých řemesel v Brně. Působil v Praze. Maloval převážně podobizny.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU.Praha 1947.S.261.;

Zdeněk Černošek *24. 1. 1908 - +15. 3. 1942
Místo narození: Fryšták
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Brno, Přerov, Uherský Brod
Obory působení: středoškolský profesor, zemědělský inženýr
Anotace:

Studoval VŠ zemědělskou v Brně. Profesorem na Hospodářské škole v Přerově a Zemské zimní hospodářské škole v Uherském Brodě, kde byl zatčen a odvlečen do Osvětimi. RTDr. in memoriam. Pamětní deska v Brně, Zemědělská 1/1.

Zdroj:

Encyklopedie dějin města Brna.

Karel Číhalík *31. 1. 1916 - +25. 6. 1942
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Ostrava
Obory působení: učitel
Anotace:

Odb. učil měšťanské školy v Ostravě na Zámostí. Popraven v Osvětimi.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 1947.S.23.;.

Zdeněk Calábek *16. 6. 1912 - +21. 1. 1942
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Brno, Přerov
Obory působení: pedagog středoškolský
Anotace:

Profesor na přerovské obchodní akademii, všestranný sportovec. 1941 byl zatčen gestapem za spolupráci s Fr. Skopalem a Ad. Svozilem, kteří byli činí v Obraně národa. Vězněn byl v Přerově a Brně. Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi.

Hynek David *9. 9. 1891 - +13. 3. 1932
Místo narození: Janoušov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Praha, Zábřeh
Obory působení: právník
Anotace:

Od roku 1903 studoval na gymnáziu v Zábřehu. Po maturitě 1911 odešel na Právnickou fakultu UK v Praze. Po roce 1918 jako mladý právník vstoupil do služeb čs. ministerstva průmyslu, obchodu a živností. V Praze se stal i významným členem vedení čs. Orla. Za nacistické okupace se zúčastnil ilegální činnosti Orla. V prosinci 1942 byl zatčen a zahynul mučednickou smrtí v koncentračním táboře v Osvětimi.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 2.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1993.S.22.;

Jan Helsner *11. 4. 1885 - +20. 3. 1942
Místo narození: Holešov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Litovel, Olomouc
Obory působení: divadelní ochotník
Anotace:

Okresní správce silnic, veřejný pracovník a nadšený divadelní ochotník. Starosta sokolské jednoty v Litovli a místostarosta severomoravské župy. Zatčen 8. října 1941 a vězněn v Olomouci, odkud odvlečen do Osvětimi, kde umučen.

Zdroj:

Šik, L. : Osobnosti a dějiny Litovle. (Disketa 1998).

František Norbert . Hrachovský *11. 9. 1879 - +18. 1. 1943
Místo narození: Kněždub
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Nová Říše, Olomouc, Opava, Praha, Uherské Hradiště, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: kněz řádový, pedagog středoškolský, publicista, redaktor
Anotace:

Maturoval na gymnáziu v U.Hradišti r.1900, poté studoval bohosloví, v 4.roč.přestoupil do Prahy, 1904 vysvěcen, 1907 promoce, studia ve Vídni, střed.prof.ná­boženství.Od r. 1913 v Olomouci- sekretář Cyrilometod.tis­kového spolku a Ligy kněží, r.1915 armád.kurát v Opavě, po r. 1918 Olomouc.1927 vstup do premonstrátorského řádu v Nové Říši.Člen DLU od r. 1916.Norbert- řád.jméno.pse­ud.Dr.F.H.(Ar­cha, 1918), František Nový, Fr.Hrabovský, Fr.Velehradský­.redaktor čas.Nový věk, Archa 1918–22, Apoštolát, přisp.Nový život, Našinec.

Zdroj:

Poselství.Olomouc 1938, S.261–262.; Vopravil, J.: Slovník pseudonymů..Praha, SPN 1973, S.669.;.

Poznámka:

ThDr. František Norbert Hrachovský

Vladimír Kovářík *5. 7. 1906 - +24. 3. 1942
Místo narození: Velký Újezd
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Frýdek-Místek
Obory působení: učitel
Anotace:

Učitelem chlapecké školy. Působil v Místku. Popraven v Osvětimi.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945. Brno 1947. S.39.

Josef Petřek *16. 9. 1881 - +7. 2. 1943
Místo narození: Rožnov pod Radhoštěm
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Olomouc, Skrbeň
Obory působení: odbojář, odborný publicista, učitel
Anotace:

Narozen v Horních Pasekách u Rožnova (n. m.č. Rožnov pod Radhoštěm). Učil v Olomouci na škole v Černovíře, Hodolanech a ve Skrbeni. Podílel se na práci v Sokole, v Národní Jednotě, přispíval do novin a časopisů. 1925 vydal knihu o vzniku a činnosti Národní jednoty. 1935 další kniha Duchem a srdcem. Za činnost v partyzánském odboji byl zatčen a v roce 1943 v Osvětimi popraven.

Zdroj:

Tichák,M.: Příběhy olomouckých pomníků. Olomouc, 2002. S.116.

Egon Redlich *18. 10. 1916 - +23. 10. 1944
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Terezín
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v roce 1935. Právnická studia v Praze nedokončil pro uzavření vysokých škol. Od roku 1942 byl v koncentračním táboře v Osvětimi, kde byl 1944 popraven. V roce 1967 byl objeven jeho deník, který zachycoval autorovy prožitky v Terezíně. Vyšel v roce 1995 pod názvem Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem.

Zdroj:

Slovanské gymnázium literární.Olomouc: Slovanské gymnázium,2000­.S.142;

Jan Sláma *24. 6. 1891 - +25. 12. 1941
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: sbormistr, skladatel
Anotace:

Maturoval roku 1908 na reálném gymnáziu v Litovli a stal se úředníkem.Skladbu studoval u O.Bradáče.Byl dobrým pianistou, ve skladbě se zaměřil na hudbu k sokolským cvičením a scénám.Napsal též písně, známé byly Litovelské písničky na vlastní texty.Uplatnil se jako organizátor sokolského ruchu a hudebního života ve městě.Dirigoval místní pěvecké sbory i orchestrální soubory.Zemřel v koncentrač.ním táboře.

Zdroj:

Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů.2.Praha, Divadelní ústav 1982.S.508.;.

Josef Šmakal *20. 8. 1906 - +18. 3. 1942
Místo narození: Mladeč
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: odbojář, učitel
Anotace:

Narozen v obci Sobáčov (n.m.č. obce Mladeč). Odb. učitel měšťanské chlapecké školy v Litovli. Umučen v Osvětimi. V Brně na Moravském náměstí č.6 je pamětní deska Učitelé Země moravskoslezské.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 1947.S.64.;.

Alois Štěpánek *15. 7. 1886 - +4. 4. 1942
Místo narození: Chrást
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Bělkovice-Lašťany, Dolany, Kutná Hora, Samotišky
Obory působení: národní pracovník, sokolský pracovník, učitel
Anotace:

Po maturitě na učitelském ústavu v Kutné Hoře začal v r. 1908 vyučovat v Samotiškách, Lašťanech a od r. 1914 v Dolanech. Od 1.1.1932 působil na zdejší škole jako řídící učitel.Za svého působení v Dolanech zřídil Živnostenskou školu, kde se učni vyučovali kancelářské teorii. Po adaptaci budovy školy v roce 1932 se zřekl učitelského bytu, aby mohla být vybudována šatna pro žáky.Pan Štěpánek byl předsedou Národní jednoty, která prosazovala a prosadila postavení české menšinové školy ve Vésce. Byl členem dolanského Sokola.V Dolanech působil až do svého zatčení a uvěznění v koncentračním táboře Osvětim.U pří­ležitosti 55.výročí úmrtí a dokončení přestavby Základní školy Dolany, byl škole na podnět OÚ Dolany, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR propůjčen čestný název Základní škola Aloise Štěpánka Dolany.

Zdroj:

Vacek, K.: Proslov u příležitosti propůjčení čestného názvu ZŠ Dolany. Naše ves Dolany, Pohořany, Véska.1997, č.3, S.4.;

Poznámka:

Lašťany – nyní Bělkovice-Lašťany

Jaroslav Šumšal *7. 9. 1905 - +4. 12. 1942
Místo narození: Opatovice
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: básník, kněz
Anotace:

Kněz v arcibiskup. semináři v Olomouci, autor básní Rubín Moravy, Jan Sarkander.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?1937–1962.Praha, NK 1962, S.281;.

Jan Švábeník *24. 6. 1886 - +16. 3. 1942
Místo narození: Kdousov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Brno, Břeclav, Olomouc, Valašské Meziříčí
Obory působení: biolog, fyzik, středoškolský profesor, turistika
Anotace:

Učil přírodní vědy a fyziku na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a Břeclavi. V Brně učil biologii a pedagogiku (mj. i herce Karla Högra). Byl členem Slováckého krůžku v Břeclavi, Klubu českých turistů a Královské české společnosti nauk. V roce 1935 byl PhDr. Jan Švábeník přeložen do Olomouce, kde působil jako ředitel učitelského ústavu. V září 1941 byl zatčen gestapem. Po převezení do Brna vězněn v Kounicových kolejích, odkud byl v březnu 1942 transportován do Osvětimi, kde 16.3. 1942 zemřel. Dne 15. 12. 1945 mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. V Brně je pamětní deska na Moravském náměstí 6.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 147.S.65.; Webové stránky – Encyklopedie města Brna.

Fotky:
Otakar Bystřina *23. 5. 1861 - +18. 7. 1931
Místo narození: Věrovany
Místo úmrtí: Ostravice
Místa pobytu: Brodek u Přerova, Chrudim, Nový Jičín, Olomouc, Plumlov, Praha, Prostějov, Súchov
Obory působení: právník, spisovatel
Anotace:

Vl.jm. Ferdinand Dostál. Narodil se jako pátý syn hostinského. Slovanské gymnázium studoval v Olomouci v údobí let 1871–1878. Zde na něj působil ředitel Jan Evangelista Kosina a profesor dějepisu a kreslení Jan Havelka. Z olomouckého gymnázia byl však pro výtržnost vyloučen a zkoušku dospělosti dělal o rok později v Chrudimi. Poté odešel do Prahy na studium práv. První literární příspěvky posílal do časopisu Koleda, kde publikoval pod pseudonymem Otakar Bystřina. Na studia si v Praze přivydělával. Pracoval jako písař, korektor v tiskárně, sekretář spisovatele J.V.Friče anebo pomáhal na železnici. V letech 1882 až 1885 jezdíval za svým kamarádem Matoušem Beňou na Slovácko do Súchova. Částečným zdrojem příjmů mu byly honoráře za básně publikované časopisecky či vesnické obrázky uveřejňované v různých časopisech. Právnická studia dokončil v roce 1885 a doktorát udělal o pět let později. Po praxi u pražského Zemského soudu pracoval v letech 1886 až 87 jako koncipient u soudu v Plumlově, poté působil rok v Prostějově, dva roky ve Vyškově a pak v Brně, kde setrval do roku 1893. Od roku 1893 byl advokátem v Novém Jičíně, 1921 až 1926 v Brně a odtud přesídlil na chalupu na Ostravici v Beskydech, kterou roku 1920 zakoupil spolu s Petrem Bezručem. V roce 1927 se vrátil do Nového Jičína, kde si otevřel advokátní kancelář.Byl přední osobností Moravského kola spisovatelů, od r. 1912 byl místopředsedou a roku 1921–23 byl jeho předsedou. Debutoval prózou Na vsi v roce 1889. Pravé uplatnění svého literárního talentu našel v humoristických povídkách se svéráznými figurkami z Hané, Slovácka a Valašska. mezi nejobenější prozaické sbírky patřily knihy: Hanácké figuryk (1890), Jak se naši škádlívají (1924), Hanácká legenda (1904), Súchovská republika (1926) a výbory Humor O.Bystřiny (1927), Úsměvná Morava (1979).

Fotky:
Liběna Astrová *17. 7. 1922 - +10. 7. 2012
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Praha, Trnava (SR)
Obory působení: pěvkyně
Anotace:

Pochází z herecké rodiny. Začínala jako baletka Středoslovenského divadla v Trnavě (1938), zpěv studovala u Jarmily Vavrdové. Zpívala v Pražské Unitarii (1939) a následně v Moderním divadle na Žižkově (1940). V roce 1942 nastoupila jako první subreta do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Po válce dostala angažmá v olomouckém divadle (1946/47), ale zanedlouho byla nucena kvůli nemoci pěveckou kariéru načas přerušit. K divadlu se vrátila až v roce 1949, kdy se stala členkou opery Státního divadla v Ostravě, kde se usadila natrvalo. Na operní a operetní scéně ostravského divadla vytvořila množství hlavních postav, vystupovala v rozhlasových i televizních pořadech, estrádách a koncertech. V roce 1982 odešla do důchodu, avšak svou pěveckou kariéru zakončila až později, ostravskému publiku se představila ještě v mnoha rolích. V roce 1999 jí bylo na návrh Herecké asociace uděleno ocenění Senior prix za celoživotní uměleckou práci.

Zdroj:

Hudební kultura na Ostravsku.Ostrava 1984.; Československý hudební slovník. 1.díl. Praha 1963. http://www.seniortip.cz/?…

Fotky:
Jan Balabán *29. 1. 1961 - +23. 4. 2010
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: prozaik, překladatel, publicista
Anotace:

Narodil se v Šumperku, ale od jednoho roku žil v Ostravě. Vystudoval obor čeština – angličtina na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci. Po ukončení studia pracoval jako technický překladatel ve Vítkovických železárnách, poté se živil jako překladatel na volné noze. Pravidelně přispíval do časopisu Respekt, spolupracoval s časopisem Host. Debutoval v roce 1995 v naklad­telství Sfinga, kde vydal 17 povídek s názvem „Středověk“.V próze „Boží lano (1998) hledá víru v Boha. V nakladatelství Host v r. 1998 vyšlo 16 povídek s názvem "Prázdniny“, jejichž společným tématem jsou spolužáci..Celkem vydal na třináct titulů prózy. Za titul " Zeptej se táty" (2010) románu o umírání svého otce lékaře (2005), o smrti, o prázdném místu po člověku, získal v anketě Lidových novin ocenění Kniha roku 2010. Této pocty se už nedočkal. V r. 2011 dostal titul Magnesia Litera Kniha desetiletí. Reprezentativní soubor Balabánovy povídkové tvorby vyšel posmrtně s názvem „Povídky“ (Brno 2010.)

Zdroj:

Vikipedie.cz BSSSM supplement 1.Ostrava 2011. S.19–20.

Poznámka:

Mgr. Jan Balabán

František Benoni *2. 10. 1895 - +21. 6. 1971
Místo narození: Chrudim
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Hranice
Obory působení: divadelní ochotník, herec, knihovník
Anotace:

Dlouhá léta působil jako knihovník městské knihovny v Hranicích. Divadelní ochotník, zakladatel Beskydského divadla v Hranicích r. 1942, kde působil jako herec do r. 1946, poté přešel k činohře Státního divadla v Ostravě. Hrál ve filmu " Portáši" (1947).

Zdroj:

SOKA Přerov.

Oldřich Boreček *21. 9. 1923 - +31. 1. 2002
Místo narození: Bělkovice-Lašťany
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Ostrava, Úvalno u Krnova
Obory působení: novinář, rozhlasový redaktor
Anotace:

Vyrůstal v Brně, kde se oženil s Boženou roz. Tesařovou a r. 1948 se odstěhoval do Úvalna u Krnova. V r. 1958 se odstěhoval do Ostravy, kde působil jako redaktor Československého rozhlasu až do r. 1970, kdy byl z politických důvodů vyloučen ze Svazu novinářů a z KSČ. Po r. 1990 byl rehabilitován.

Zdroj:

Běhal, R. : Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Čekoslovenského rozhlasu. Praha 1992. ; Boreček, Petr – Dodatky k záznamu.

Fotky:
Vladimír Brázda *27. 5. 1920 - +6. 8. 2001
Místo narození: Klopotovice
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Holešov, Ostrava, Přerov
Obory působení: dirigent, hudebník, skladatel
Anotace:

Dětství prožil v Brně, v Holešově navštěvoval reálné gymnázium a roku 1940 absolvoval Obchodní akademii v Ostravě a studoval hru na klavír u L.Tučkové, E.Mikelky a skladbu u F.M.Hradila­.V r.1939 vstou­pil k ostravskému divadlu.Od r.1945 dirigent ostravské operety. Šéfdirigent operetního orchestru SD Ostrava. Autor operetky Ztřeštěné námluvy na slova Jaroslava Seiferta. Skladatelské dílo zaměřil na obor operetky a na scénickou hudbu. V roce 2000 dostal Cenu Oldřicha Nového za celoživotní přínos operetě.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.131.;. Hanácký a středomoravský den, 11, č. 115. S.12 (18.5.2000). BSSSM, seš.3 (15.). Ostrava 2002. S. 46–47.

Zdeněk Dřevojánek *5. 4. 1924 - +8. 6. 1976
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Ostrava
Obory působení: herec
Anotace:

Manžel V.Vlasákové. 1946–49 ve Slezském národním divadle v Opavě, 1949–1954 působil v Krajském oblastním divadle v Olomouci, 1954–60 v Libereci, 1960–62 v Karlových Varech, 1962–1976 v Ostravě. Zasl.um.1976. Spo­lupracoval s filmem a televizí.

Zdroj:

ČBS. Praha Academia 1992, S. 120;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11