Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 179
Korvín Matyáš *23. 2. 1443 - +7. 4. 1490
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: panovník
Anotace:

Dne 6.dubna 1469 přijel Matyáš do Olomouce (obraz na radnici), kdy 7.4. zahájeno jednání o náboženský smír s legáty papežskými mezi Olomouci a Šternberkem. Dne 3.května 1469 Matyáš korunován v chrámu sv.Václava na krále českého.Den oslaven velkou hostinou v domě biskupském. Dne 22.7.1479 uzavřen v Olomouci smír mezi králem Vladislavem a Matyášem.Jednání se konalo v domě kavárny Opery, Horní nám. Mírem olomouckým ponechána Matyášovi Morava, Slezsko a obojí Lužice s titulem krále českého.

Zdroj:

Doležil, R.: Politické a kulturní dějiny královského hlavního města Olomouce.Olomouc 1903.S.28–29.; Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918.Praha, Rovina 1992.S.202–203.;.

Karel St. Ze Žerotína *15. 9. 1564 - +9. 10. 1636
Místo narození: Brandýs nad Orlicí
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Ivančice, Přerov
Obory působení: politik, spisovatel
Anotace:

Významný moravský šlechtic.Vystudoval bratrskou školu v Ivančicích a podnikl desetiletou cestu a studia po Evropě. Získal rozsáhlé znalosti právnické, teologické a jazykové. Dokázal se také výrazně orientovat v evropské politice a měl význačné styky s nejpřednějšími osobnostmi. Po smrti otce převzal panství v Brandýsi nad Orlicí, později zdědil po strýci panství v Přerově, kde žil od října 1633.V roce 1584 se stal členem moravského zemského soudu a byl direktorem moravských zemských peněz. Zapojil se také do válek proti Turkům, kde velel moravské jízdě. Postupně se stal vůdcem moravské opozice a proto byl roku 1599 obviněn zemským podkomořím ze zlehčování císařského majestátu a velezrádného spojení s Francií. Tento proces sice vyhrál, ale brzy byl zbaven úřadu a stáhl se do ústraní. Do politiky se vrátil roku 1607, za rok byl jmenován moravským zemským hejtmanem a z této funkce na vlastní žádost odešel roku 1615. Po bitvě na Bílé hoře mu bylo nabídnuto jako jednomu z mála nekatolíků, že může zůstat na svém panství. Podporoval Jadnotu bratrskou a její kněží (mj. i J.A.Komenského). Roku 1629 odešel dobrovolně do exilu, ale na Moravu stále jezdil. O čtyři roky později se usadil v Přerově, kde vážně onemocněl a zemřel..

Zdroj:

Kdo byl kdo v našich dějinách do r. 1918., Praha Rovina 1996., S.475–476 Honová, S.: V měsíci září si připomínáme… Kdy-kde-co , Olomouc, září 2014. S.2.

Karel z Vrbna Bruntálský *12. 6. 1612 - +29. 1. 1638
Místo narození: Rosice
Místo úmrtí: Přerov
Anotace:

Vnuk a poslední přímý potomek Karla st. ze Žerotína, příslušník kalvínského křídla jednoty bratrské.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Ostrava­.Ostravská univerzita v Ostavě 1996. S.16–17.

Kryštof Alois Lautner *1. 1. 1622 - +18. 9. 1685
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Mohelnice
Místa pobytu: Dolní Moravice, Mírov, Olomouc, Osoblaha, Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: kněz
Anotace:

Studoval v Olomouci a ve Vídni, kde se stal magistrem práva a filozofie. Vysvěcen na kněze v Olomouci 1656.1658–1663 byl farářem v Dolní Moravici (u Sovince) a v Osoblaze. 1668 děkanem a farářem v Šumperku. V době čarodějnických procesů vystupoval proti nim a byl Bobligem rovněž obviněn z čarodějnictví. Uvězněn na Mírově, mučen a v Mohelnici 18.9.1685 upálen.

V roce 1998 byla při olomouckém arcibiskupství zřízena komise, která zkoumala protokoly, výpovědi i rozsudky inkvizičního soudu. V červnu 2000 odhalil v Šumperku olomoucký arcibiskup Jan Graubner děkanu Lautnerovi pamětní desku. V mohelnických Městských sadech je na místě jeho popravy pamětní deska.

Zdroj:

Bibliografický slovník Slezska a severní Moravy.4.Opava, 1995, S.78.; http://cs.wikipedia.org.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1622

Karel František Pfefferkorn z Ottobachu *1. 1. 1657 - +24. 6. 1728
Místo úmrtí: Luže
Místa pobytu: Klatovy, Olomouc, Praha
Obory působení: rektor univerzity
Anotace:

41.- rektor olomoucké koleje a univerzity Tovaryš. Ježíšova. od 24.12. 1715 – 26.4. 1718. Zemřel v Košumberku u Skutče (n.m.č. Luže)

Zdroj:

Žurnál UP, č.29, 1.12./06, S.9. + č.30, 8.12./06, S.7

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1657

Karel Aigen *8. 10. 1685 - +21. 10. 1762
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Brno
Obory působení: malíř
Anotace:

Syn olomouckého měšťana a zlatníka Jana Jáchyma Aigena. Vyučil se malířství u Dominika Mayera. Poté studoval ve Vídni, kde byl později učitelem malby na Akademii. Maloval krajinky a žánry podle nizozemských a francouzských vzorů. Na Moravě jsou od něho oltářní obrazy v dominikánském kostele a 4 obrazy v kostele u sv. Anny v Brně. V Domě umělců Prtaha jsou 3 obrazy.

Zdroj:

Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců.I. Praha 1947.S.9.

Kilian Ignác Dienzehofer *1. 9. 1689 - +18. 12. 1751
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: architekt
Anotace:

Syn Kryštofa D. (1655 – 1722). Navštěvoval malostranské jezuitské G, poté filozofii a matematiku na univerzitě v Praze. Od 1708 – 1716 pobýval v Rakousku. Významný barokní stavitel. V Olomouci působil v říjnu 1720, kdy zasahoval do stavby jezuitské koleje.

Zdroj:

Kdo byl kdo do r.1918.Praha, Rovina 1992.S.57.;Hlobil, I.: Olomouc.Praha, Odeon 1984.S.97.;.

Karel Ferdinand Václavík *10. 1. 1700 - +13. 11. 1784
Místo narození: Hlučín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Březsko, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz řádový
Anotace:

Po studiích na gymnáziu v Opavě a Olomouci vstoupil do řádu premonstrátů. Uchýlil se do kláštera Hradisko u Ol., kde byl vysvěcen na kněze a 1729 získal doktorát teologie. Od 1737 administrá­torem fary v Březku u Prostějova a poté se stal převorem na Svatém Kopečku (n. m.č. města Olomouc). 1753 se stal gen. vikářem čes. provencie. Podporoval rozvoj klášterních a veřejných studií na Moravě.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S. 140;

Kaspar Weltzel *1. 1. 1734 - +21. 9. 1787
Místo úmrtí: Králíky
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: varhanář
Anotace:

Varhanář v Králíkách v 18.století. Welzel, Kašpar mladší synem varhanáře Kašpara W. staršího a jeho ženy Anny Reginy. Vyučil se v otcově dílně a 20.1.1761 se oženil s Terezií, se kterou měl pět dětí. Po její smrti se oženil podruhé 20.2.1781 s Al­žbětou Magdalenou. Měl nejdříve dílnu v domě č.95 a asi od roku 1780 v domě č.5. Zemřel na zápal plic. Z jeho dětí se věnoval varhanářství syn František, nar.1770. Pro shodu mladšího se starším je někdy velmi obtížné rozpoznat, zda varhany postavené po roce 1760 jsou prací otce či syna. V roce 1777 opravoval varhany v Přerově.

Zdroj:

Sehnal, Jiří: Varhanáři na Moravě 1500–1880.2.část M-Z.In: ČMM.Brno 1980, S.134.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1734

Karel Sicha *24. 1. 1815 - +16. 4. 1888
Místo narození: Úsobrno
Místo úmrtí: Eggenberger (Rakousko)
Místa pobytu: Jevíčko, Prostějov, Vsetín
Obory působení: kněz, náboženský spisovatel
Anotace:

R. 1848 v Prostějově, projev před císařem. 1849 s učitelem Rozhonem založil Čtenářský spolek v Prostějově. 1870–1879 farář v Jevíčku, později děkan ve Vsetíně. Psal náboženská a historická díla.

Zdroj:

MSN, VI. Praha, 1932, S. 619. ;Úmrtí. =ČVSMO, 5, 1888, č. 18, S. 99. ; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1938, S. 47. ;

Karel Cigna *27. 11. 1819 - +20. 3. 1880
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: hudební pedagog, sbormistr, varhaník
Anotace:

Po studiích v Kroměříži r.1839, učitel a varhaník v Hradisku u Kroměříže (n. m.č. města Kroměříž), do r. 1842.Pak studoval vídeňskou konzervatoř do r.1845.R.1847 se vrátil do Kojetína a r. 1862 zde založil zpěvác.spolek Jaroslav.Od r.1866 půs.v Kro­měříži, sbormistr Moravana, do r. 1880, ředitel kůru u Sv.Mořice 1876/80 a učitel zpěvu Concordie.Psal drobné chrámové skladby.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha SHV 1963, S.165.;Fric, O.: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku.Kroměříž 1941.;Stárek, Z.: Slovník čes.sbormistrů­.I.Praha 1982, S.65.;.

Karel F. Fromneck *6. 12. 1821 - +20. 10. 1851
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř
Anotace:

Od r. 1839 studoval AVU ve Vídni.

Zdroj:

Toman, P.: Nový slovník ČSVU.I.Praha 1947.S.242.;.

Karel Schrötter *23. 7. 1827 - +7. 11. 1872
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Hulín, Olomouc, Velká Bystřice
Obory působení: starosta města Olomouce
Anotace:

Po ukončení studií a získání doktorátu z chemie v roce 1852 převzal po svém otci lékárnu. Vykonával lékárnickou živnost a kromě ní působil jako externí učitel chemie na olomoucké něm. vyšší státní reálce. Byl též ředitelem a.s. cukrovarů ve Velké Bystřici, Hulíně, Bedihošti, ředitelem Hodolanské továrny na líh a potaš a ředitelem tkalcovnylnu a společnosti pro těžbu břidlice. 1861 byl zvolen do městského zastupitelstva. 1865 byl zvolen místostarostou. 1866 se stal starostou a tuto funkci vykonával až do roku 1872. Provedl reformu obecného školství, reorganizoval městskou policejní stráž, inicioval založení městského parku. Podnikal kroky k opětovnému vrácení univerzity do Olomouce.

Zdroj:

Spáčil, Vladimír: V čele města Olomouce.Olomouc: Memoria, 2002.S.40–41;

Konrad Bayer *10. 11. 1828 - +15. 10. 1897
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: právník, šachový skladatel
Anotace:

V Olomouci působil jako advokát, tajemník obchod. komory. Zakladatel staroněmecké školy šachové. Šachový skladatel. Vítěz 1. mezinárod. skladatel. soutěže r. 1856. ;Redaktor čas. Wiener Schachzeitung.

Zdroj:

Malá encyklopedie šachu.Praha 1989, S.31.;.

Karel Koblížek *30. 1. 1838 - +15. 5. 1897
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Slaný
Obory působení: pedagog středoškolský, překladatel, redaktor, ředitel gymnázia
Anotace:

Studoval gymnázium v Olomouci; Profesor v Olomouci 1868–1878 Učil latinu a řečtinu. Od r. 1878 ředitel gymnázia ve Slaném, 1892 prof. G v Praze-Křemencová ul;1872 zakl. Matice školské. literárně činný, redigoval s prof. Havelkou čas. Komenský od r. 1873 a Koledu od r. 1877. Překládal z latiny.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.139–140.;Spáčil, Vladimír: Historický místopis okresu Olomouc-venkov 1848–1960.Olomouc UP 1968, S.31.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.38.;. Památník 60. výročí založení SGO. Olomouc 1927. S.166–167.

Karel Schubert *10. 4. 1842 - +30. 8. 1918
Místo narození: Plumlov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Jevíčko, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: farář
Anotace:

Obnovitel kostela sv. Urbana v Holici. Studoval na chlapeckém semináři v Kroměříži, teologii vystudoval v Olomouci, první kaplanské místo nastoupil v Jevíčku, v Holici působil 1885–1918. Za své dílo byl oceněn arcibiskupem Frierstenberkem 1890 čestným ttitulem „konsistorní rada“.Zasloužil se rekonstrukci farní budovy a podpory Rolnického holického cukrovaru.

Zdroj:

Žili mezi námi:P. Karel Schubert. Holické noviny. č.1, únor 2005, S.7.

Poznámka:

Holice je součástí města Olomouc.

Karel Starý *11. 3. 1843 - +22. 10. 1929
Místo narození: Heřmanův Městec
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Šternberk
Obory působení: stavitel
Anotace:

V Olomouci působil od 1.8.1876. Zprvu pracoval pro pro podnikatele Mořice Fischera. Pro něho navrhl a realizoval stavby domů v Komenského ulici č.4, na nábřeží Přemyslovců č.12,14,16. Provedl řadu staveb tzv. Úřední čtvrť v Olomouci, V letech 1887–1888 mu byla svěřena stavba Národního domu v Olomouci, při níž zaměstnával 427 dělníků. Současně s touto stavbou probíhala za jeho vedení i výstavba hostince s divadelním sálem !U města Olomouce", později nazvaného " U města Prahy", dnes sídlo kina Lípa. V letech 1890–1893 řídil stavby třinácti budov: Ústav pro choromyslné ve Šternberku., Ústřední záložna rolnická na Horním náměstí č.17 v Olomouci aj. Od roku 1911 pracoval v jeho stavební kanceláři i jeho syn Karel (1884–1918).

Zdroj:

Černoušek, M. : Olomoucká architektura 1910–1950. Olomouc 1981. ; Čapkovič, F. : Interhotel Národní dům v Olomouci 1885 – 1985. Olomouc 1985.S. 4; Fischer, R. : Olomoucký památník. Olomouc 1938. S. 277–278. ; Průvodce po Ústředním hřbitově v Olomouci. Olomouc 1929. S. 50. ;. Karel Starý 28.1.1993. Kdy-kde-co v Olomouci, 1993, leden.S.2. Wi­kipedie.cz – Matrika.

Karl Brandhuber *24. 8. 1846 - +14. 8. 1934
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Vrbno pod Pradědem
Místa pobytu: Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: podnikatel, politik komunální, starosta města Olomouce
Anotace:

Narozen v rodině obchodníka. Vystudoval vyšší reálku v Olomouci a vysokou školu technickou ve Vídni. R.1868 přijal místo ředitele vrbenské přádelny. R. 1870 přesídlil do Olomouce. Zde byl zvolen za direktora Sdružení moravských cukrovarů, spolu s Morizem a Robertem Primavesim založil Vrbenskou přádelnu a tkalcovnu juty ve Vrbně pod Pradědem. Od r. 1886 víceprezident Obchodní a živnostenské komory v Olomouci, 1896–1918 starosta města Olomouce. Průmyslový podnikatel, ředitel textilních továren, cukrovarů.

Zdroj:

Kulturní kalendář okresu Šumperk.Šumperk OVM 1994.S.14.; Spáčil, Vladimír: V čele města Olomouce.Olomouc: Memoria, 2002.S.44–45; BSSSM,seš.4(16­.).Ostrava 2003. S.22.

Karel Žádník *18. 7. 1847 - +26. 12. 1923
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Buchlovice
Místa pobytu: Budapešť (Maďarsko), Velehrad, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř
Anotace:

Od 1867 ve Vídni a v Pešti vydával s K. Klíčem humoristické časopisy, od 1874 pracoval na Moravě v okolí Velehradu a studoval tento kraj národopisně. Maloval lid. slovácké motivy. Pro knížete Lichtenštejna kopíroval staré mistry.

Zdroj:

Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců.Ostrava 1993.;MSN.7.Praha 1933, S.1043.;.

Karel Vojáček *21. 1. 1848 - +25. 3. 1899
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: lékárník, politik komunální, starosta města
Anotace:

2. český starosta města od r. 1890, 1884 moravský zemský poslanec. Velkou část jmění odkázal nár. institucím, zejm. školským.

Zdroj:

MSN.7.Praha 1933, S.711.;.

Klaudius Pacholík *16. 8. 1848 - +19. 2. 1900
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž
Obory působení: hudební pedagog, sbormistr
Anotace:

Vyučoval klavír na škole Moravana v Kroměříži 1882–99, sbormistrem spolku 1882–83.

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.Praha 1965, S.242.;.

Karel Martin Schwarz *12. 11. 1849 - +24. 4. 1907
Místo narození: Smržice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval na c.k. vyšším gymnáziu v Olomouci v letech 1861–1869 s maturitou. Poté odešel na lékařskou fakultu do Prahy, kde promoval r.1875. Vyučoval tělocvik na školách, r.1879 založil léčebný ústav orthopedický v Praze.

Zdroj:

Almanach českých lékařů.Praha 1913.S.280–281.;.

Karel Sojka *30. 11. 1849 - +21. 6. 1925
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: divadelní ochotník, kulturní pracovník, tiskař
Anotace:

V Olomouci od r. 1874 jako ředitel arcibiskupské tiskárny do r. 1919. Spoluza­kladatel Jednoty divadel. ochotníků, předseda 1886 – 1894, ochotnický herec, režisér 1890– 1896, zpěvák v Žerotíně (25 let), náčelník Sokola 1881– 1892, 1904 župní starosta, revizor v Národní jednotě (1886–1912), předseda gremia tiskařů, od r. 1904 politicky činný v katolické národní straně. Redaktor listů : Moravan: 1901 – 1905. Revizorem v Žerotíně (1882–1889).

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník., Olomouc 1938. S.273;,

Karel Wisnar *25. 10. 1852 - +15. 4. 1926
Místo narození: Příbor
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hodnostář církevní, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Profesor dogmatiky na teologické fakultě v Olomouci. Světící biskup, dómský děkan a prelát. Pohřben v Olomouci.

Zdroj:

Nešpor, Václav: Průvodce po Ústředním hřbitově v Olomouci. Olomouc 1929. ;

Karel Kozánek *5. 3. 1853 - +2. 1. 1941
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Kyjov
Místa pobytu: Kroměříž, Kyjov, Olomouc, Praha
Obory působení: hudebník, sbormistr, skladatel
Anotace:

Stud. G v Olomouci v letech 1867–1875, pak práva v Praze, doktorát 1882. Zde se seznámil s Antonínem Dvořákem. V Kroměříži 1881–1886, jednatel Moravana, sbormistr. Psal si s A. Dvořákem a A. Dvořák navštívil Kroměříž v letech 1886–1892 několikrát. Korespondence-19 dopisů v majetku dr. Jana K. a archivu Moravan. Od r. 1887 půs. v Kyjově. Doprovázel mj. Fr. Ondříčka. Harmonizoval moravské lid. písně. Syn Jana K.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.726.; Fric, O.: A.Dvořák a Kroměříž.Kroměříž 1946, S.91.

Poznámka:

JUDr. Karel Kozánek

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8