Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 126
Rudolf Jan *9. 1. 1788 - +23. 7. 1831
Místo narození: Florencie (Itálie)
Místo úmrtí: Baden (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: arcibiskup
Anotace:

Rudolf Johannes Joseph Rainer kardinál von Habsburg Lothringen – česky Rudolf Jan je nejmladší syn císaře Leopolda II. Roku 1805 obdržel od vídeňského arcibiskupa nižší svěcení, vzápětí se stal olomouckým dómským kanovníkem a byl jmenován kapitulou koadjutorem arcibiskupa Colloreda s právem nástupnickým. Teologická studia absolvoval soukromě, na kněze byl vysvěcen ve Vídni roku 1819, hned přijal biskupské svěcení a 4.6.1819 ho jmenoval papež kardinálem. Arcibiskupská intronizace v Olomouci se konala 9.3.1820. Zavedl v Olomouci akademické bohoslužby v kapucínském kostele. Podpořil beatifikační proces Jana Sarkandera. Renovoval kostel sv. Michala. Díky němu byla zřízena alej mezi Kateřinskou a Tereziánskou branou (dnešní Smetanovy sady). Zemřel na léčebném pobytu v lázních Badenu u Vídně. Byl pohřben v kapucínské hrobce ve Vídni, jeho srdce bylo uloženo v urně do krypty olomouckého dómu.

Zdroj:

Katalog kněžstva arcidiecéze olomoucké. 1949. Olomouc 1949. S. 44. Wikipedia.cz

Poznámka:

Velký nástěnný obraz je v předsálí Mozartea v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Autorem snímku je pan Maňák.

Fotky:
Rudolf von Edelberg Eitelberger *17. 4. 1817 - +10. 9. 1885
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Obory působení: kunsthistorik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval gymnázium v Olomouci, univerzitu ve Vídni. 1852 jmenován docentem dějin umění a archeologie na vídeňské univerzitě, od 1874 řádným profesorem. Zahájil vydávání pramenů k dějinám umění a uměleckých technik. Za jeho života vyšlo 18 svazků v období 1871 – 1882 " Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik". Pamětní deska na rodném domě až do r. 1945, kdy odstraněna a uložena ve VMO. Ve dvoraně rakouského muzea umění ve Vídni postaven 1887 pomník podle návrhu prof. E. Klotze.

Zdroj:

OSN.S.466.;Cha­draba, Rudolf: Olomoucký rodák R.Eitelberger.In: Historická Olomouc a její současné problémy.Olomouc, UP 1987.S.155–161..

Rudolf Kašpar *22. 10. 1821 - +29. 7. 1896
Místo narození: Bludov
Místo úmrtí: Bludov
Místa pobytu: Holešov, Kroměříž, Olomouc, Velký Týnec
Obory působení: geolog, kněz, ornitolog, pedagog, spisovatel
Anotace:

Syn vesnického kováře. Vystudoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci, 1846 byl vysvěcen na kněze. Dva roky působil jako kaplan ve Velkém Týnci, poté se stal vikářem v Kroměříži. Když byl v Kroměříži založen chlapecký seminář, stal se na něm učitelem přírodopisu. 1872–1887 působil jako farář a děkan v Holešově. Po založení Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci se stal jeho stálým spolupracovníkem. Hodně publikoval v ČVSMO. Z jeho odborné přírodovědné práce nutno uvést spis „Ptactvo moravské“ (1889) a zajímavou studii „Bludovit neboli tak zvaná hornina silochroitová, nerosty a geologické poměry v okolí Bludova“ (1885). V okolí Bludova se nalézá taktit – nazelenalý až bělavý nerost s hnědými a červenými krystaly granátu – hesonitu, tzv. „Bludovit“, jehož název navrhl právě Rudolf Kašpar v roce 1884. Jeden kámen byl vsazen do základů Národního divadla v Praze.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999.S.25; Fischer, Richard. Olomoucký památník. Olomouc 1938. S. 132–133.; Spurný, F.: Osobnosti Bludova. Web. Bludov.

Rudolf Javorník *18. 9. 1827 - +30. 12. 1863
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Prostějov
Obory působení: klavírista, pedagog hudební
Anotace:

Užíval jména Raoul Javorník. Studoval gymnázium v Kroměříži v letech 1837–1840 a pedagogikum v Olomouci. Ve Vídni učil na klavír. Po vojenské službě 1848–55 věnoval se hudbě, konal koncerty na klavír v Itálii 1856, 1857, ve vlasti v Praze a v Brně, od r. 1860 se usadil v rodišti jako učitel hudby.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.580.;.

Robert Schoefl *30. 4. 1836 - +17. 4. 1907
Místo narození: Ústí nad Orlicí
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval gymnázium v Praze, medicínu 1854–1859, 1860 promován na dr.med., Mgr.porodnictvía dr. chirurgie 1862. V letech 1859–1860 působil v Praze, 1860–1861 v Brně. Od 1.8.1861–30.9.1865 klinický a sekundární lékař v Olomouci. Srpen až prosinec 1861 suplující profesor vnitřního lékařství. Po odchodu z nemocnice praktický lékařem v Olomouci, 1869 krajským lékařem, 1871 okres. lékařem. V říjnu 1886 pověřen vedením zdravot. odd. v místodržitelství v Brně a 1887 jmenován radou zemského zdravot.referátu v Brně.

Zdroj:

Remeš, M. : K dějinám medic. chirurg. studia a staré nemocnice v Olomouci. In: Časopis VSMO, XLIX, 1936, 1, seš. 181–182. Olomouc 1936, S. 60.

Rudolf Schönhöfer *21. 4. 1849 - +26. 3. 1910
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel, Loštice
Obory působení: starosta města
Anotace:

První čes. starosta Loštic do r. 1904, poté odešel do Litovle. Od té doby čestný občan Loštic.

Zdroj:

Kulturní kalendář Mohelnice, 1969, č.3, S.10.;.

Rudolf Hill *16. 12. 1849 - +24. 2. 1902
Místo narození: Brušperk
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Olomouc, Opava
Obory působení: divadelní pracovník, redaktor, sbormistr
Anotace:

Administrátor a redaktor Pozora v Olomouci, člen Jednoty divadelních ochotníků v Olomouci, sbormistr hudeb. kroužku. Od r. 1883 redigoval Opavský týdeník.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.1848–1918.Olomouc 1938, S.93.;. BSSSM, seš.6(18.) Ostrava 2005. S.36–37.

Romuald Dubový *7. 2. 1856 - +22. 8. 1896
Místo narození: Šumvald
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: básník, právník, překladatel, publicista, spisovatel, veřejný činitel
Anotace:

Pocházel ze selské rodiny Filipa D. Po studiích na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde maturoval r. 1876, pokračoval ve studiu práv na UK v Praze. Po promoci v r. 1879 nastoupil na právnické místo v Opavě, po nedlouhé praxi u zemského soudu se stal advokátním koncipientem a posléze samostatným obhájcem. Zapojil se do veřejného života ve prospěch českých politických stran. Už za studií psal lyriku. Užíval pseudonym Romuald Rakovec a jako překladatel uváděl do české literatury básnickou tvorbu jihoslovanskou a ukrajinskou.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.).Ostrava 2003. S.30.

Poznámka:

JUDr. Romuald Dubový

pseudonym: Romuald Rakovec

Zemřel v Unčovicích (n.m.č. Litovle)

Romuald Promberger *8. 2. 1856 - +29. 10. 1932
Místo narození: Nové Město nad Metují
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: knihkupec, vydavatel
Anotace:

V letech 1876–1878 pracoval v Praze v drogistické firmě, poté u obchodníka s cukrem a pak odešel ke strýci do učení ve Vídni. Ve strýcově filiálce v Olomouci se v roce 1883 vyučil knihkupcem. Dne 4. 12. 1884 zahájil svou vlastní knihkupeckou a nakladatelskou činnost otevřením českého knihkupectví v nynější Denisově ulici. Zpočátku vydával lidové knížky a populární kalendáře (Ječmínek), později středoškolské učebnice, krásnou literaturu, reprodukce obrazů, pohlednice a knihy ilustrované předními umělci. V roce 1898 založil a vydával oblíbenou Moravskoslezskou kroniku lidového čtení. Byl také organizátorem kulturního a společenského života v Olomouci, pořádal přednášky, koncerty i umělecké výstavy. Po 1. světové válce předal firmu svým synům, kteří pokračovali v jeho práci. .Pořádal přednášky, činný v Národní jednotě, pořádal koncerty.Dr.Arne Novák jej nazval moravským Krameriem. Z propagačních tisků Prombergrova nakladatelství se dovídáme, že roku 1907 se skládal jeho podnik z nakladatelství, knihkupectví a antikvariátu, půjčovny hudebnin, výtvarného salonu, prodejny obrazů a lišt. Dále nabízel obstarávání literatury německé, francouzské, anglické, ruské, srbské, polské a italské. Výtvarné umění je další významnou složkou Prombergrovy vydavatelské činnosti. Měl vlastní, kmenové výtvarníky, mezi ně patřil především Adolf Kašpar, kterého doslova objevil a také podporoval na studiích, dále Joža Uprka, Marie Gardavská, Hanuš Schwaiger, František Ondrúšek, Stanislav Lolek Vydával repodukce obrazů Josefa Mánesa, Jaroslava Augusty , Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Hynaise, Alfonse Muchy ad. Většinu spolupracovníků z řad výtvarných umělců tvořili opět malíři čeští. Jeho umělecké pohlednice, národní typy lidové, byly současně cenným národopisným dokumentem. Dbal také na dobrou výtvarnou úroveň svých knih, i po této stránce bývaly jeho knihy vysoce oceňovány. Ceny v soutěžích získávaly pochopitelně i speciální výtvarné publikace, např. roku 1903 Ilustrovaný seznam obrazů.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1939, S.248–249.; Hanácké noviny, 8.2.1996, S.3. Písková, Milada: Živé tradice. Olomouc, KVM a VSMO 1983.

Fotky:
Rudolf Janeček *16. 4. 1856 - +17. 2. 1911
Místo narození: Praskačka
Místo úmrtí: Prostějov
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Profesor české reálky v Prostějově.

Zdroj:

Starý, F.: Městský hřbitov v Prostějově. Prostějov, 1931, S.40.;

Robert Parma *27. 8. 1857 - +21. 2. 1934
Místo narození: Frenštát pod Radhoštěm
Místo úmrtí: Frenštát pod Radhoštěm
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: odborný spisovatel, pedagog středoškolský
Anotace:

Studoval v Olomouci, Praze, od 1886 do 1927 profesorem matičního gymnázia v Opavě.

Zdroj:

Čepelák, V.Č.: Profesor Robert Parma.VMO, 39, 1934, S.98.; Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku.Olomouc 1947.S.223., Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska, 1.díl, Opava 1972.

Rajmund Příbramský *7. 1. 1858 - +14. 10. 1925
Místo narození: Příbram
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: herec
Zdroj:

Moravské osbnosti kultury a umění/REGO SVKOL;.

Rajmund Orel *19. 1. 1859 - +21. 7. 1932
Místo narození: Bystřice pod Hostýnem
Místo úmrtí: Velká Bystřice
Místa pobytu: Bystrovany, Lutín, Olomouc, Těšetice, Velká Bystřice
Obory působení: publicista odborný, učitel, včelař
Anotace:

V rodišti žil šest let, obecnou školu a pět tříd německé reálky vychodil v Kroměříži, kde pobýval u tety. Pak studoval na učitelském ústavu v Olomouci, kde v roce 1878 maturoval a poté nastoupil jako podučitel do školy v Těšeticích. Zde založil čtenářský spolek, ve kterém aktivně přednášel o historii, přírodě a literatuře. V roce 1881 přešel do Lutína, kde učil 11 let. Pedagogickou dráhu ukončil na jednotřídce v Bystrovanech, kde působil pětadvacet let, až do penzionování v roce 1917.
V roce 1903 založil s některými včelaři Okresní včelařský spolek, do kterého vstoupili i včelaři z české části Šternberka. Předsedou spolku byl dvacet let. Uspořádal plno přednášek o včelařství nejen v okrese, ale i v Prostějově, Kroměříži, Malenovicích a v rodišti. Aktivně se účastnil výstav i sjezdů včelařských. Podílel se na založení Zemského sdružení českých samostatných včelařských spolků na Moravě. Když sdružení začalo vydávat spolkový časopis „ Pokrokový včelař“, pravidelně v něm publikoval. Od roku 1917 žil s rodinou ve Velké Bystřici, kde si postavil rodinný domek.

Zdroj:

Plachá, Z.: Rajmund Orel. Velkobystřické noviny,1995, č.2,S. 5–6. Ševčíková,H.: Červencová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy 2002, č. 7.

Poznámka:

Tatínek paní Zdenky Plaché (*1923)

Robert Holzer *7. 6. 1859 - +23. 9. 1938
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Paříž (Francie), Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř akademický, scénograf
Anotace:

Dekorační malíř a krajinář.1875–1880 zaměstnán ve Vídni v ateliéru dvorních dekorač.malířů a abs.zde AVU.Poté odešel do Paříže.R.1883 byl povolán do Prahy k Národnímu divadlu, kde byl zaměstnán do 31.7.1924.První scénograf ND.

Zdroj:

Toman, P. : NSČSVU I. Praha 1947, S. 365. ; Glivický, J. :=Štafeta, 15, 1983, č. 4, S. 32, 1 obr. ; Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha, Academia 1988, S. 156. ;.

Richard Jiřík *12. 9. 1859 - +16. 5. 1927
Místo narození: Grymov
Místo úmrtí: Vyškov
Místa pobytu: Brno, Londýn (Velká Británie), Olomouc, Paříž (Francie), Pavlovice u Přerova, Praha, Přerov, Třebětice, Vyškov
Obory působení: překladatel, publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval r. 1879. Poté studoval práva v Praze. Studia nedokončil a po dvou letech se vrátil na Moravu a nastoupil pedagogickou dráhu v Pavlovicích u Přerova, Třeběticích a v Přerově. Od 1895 na obchod. škole v Brně, 1904–1923 ředitel obchodní školy ve Vyškově. R. 1900 absolvoval studijní cestu do Paříže a Londýna. Literární činnost: překlady angloamerické, zejm. humoristické prózy, přeložil Shakespearovy hry a vydal je r. 1907. Autor učebnic obchod. zeměpisu, účetnictví, němčiny. Do denního a odb. tisku psal metodické nebo národohospodářské články. Přispíval do čas. Domácí hospodyně 1893. ;Lumír 1892;Moravská orlice 1900;Výr. zprávy obch. školy ve Vyškově 1906, 1909, 1912, 1914. 1916.

Zdroj:

Památník 60.výročí čes.Gymnázia v olomouci.Olomouc 1927.S.59, 191.; Lexikon české literatury.II/1­.Praha 1993.S.564.;.

Rudolf Bort *15. 11. 1863 - +31. 12. 1926
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: redaktor
Anotace:

V letech 1888–1893 působil v olomouckém Pozoru. Vydal básnickou sbírku Slzy a směvy, sbírku básní z let 1884–1889.

Zdroj:

Lexikon české literatury, Praha 1985, S. 278. ; Český biografický slovník 20.století, 1.díl, Praha 1999;

Richard Špaček *23. 11. 1864 - +23. 9. 1925
Místo narození: Laškov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Potštát
Obory působení: náboženský spisovatel, teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde v r. 1883 maturoval. Poté studoval teologickou fakultu. Vysvěcen byl v r. 1887. Poté působil v Potštátě (u Hranic), později v kostele u sv. Michala v Olomouci. Od r. 1891 katecheta německé reálky a v letech 1898 – 1903 profesorem náboženství na Slovanském gymnáziu v Olomouci, později univ. prof. věrouky, děkan CM fak bohoslovecké v Olomouci 1911–1912. Psal náboženské spisy.

Zdroj:

Seznam osob a řád veřejných přednášek na CM fak.bohoslovecké v Olomouci.Olomouc 1925.S.5.; Podlaha, A.: Bibliografie české katolické literatury náboženské.Praha 1923.S.21–32.;.

Rudolf Hanf *19. 4. 1867 - +11. 3. 1939
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: písničkář
Anotace:

Složil hudbu na slova O. Přikryla Hanácky pěsničke.

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.397.;Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha 1970.S.56.;.

'

Richard Navrátil *3. 4. 1869 - +31. 3. 1911
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Velká Bystřice
Obory působení: chemik
Anotace:

Ředitel cukrovaru ve Velké Bystřici. Otec Anny Navrátilové, spisovatelky a překladatelky užívající pseudonym Eva Jurčinová.

Zdroj:

Plachá, Z. : Eva Jurčinová. Velkobystřické noviny, 1995, č. 12, S. 3–4. ;

Rudolf Rittner *30. 6. 1869 - +4. 2. 1943
Místo narození: Javorník
Místo úmrtí: Javorník
Místa pobytu: Berlín (Německo), Bratislava (SR), Hannover (Německo), Karlovy Vary, Kolín nad Rýnem (Německo), Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: herec
Anotace:

Syn zámožného rolníka, satrosty obce Bílý Potok u Javorníku, kde se narodil.. 1881 odešel studovat hudbu na konzervatoř do Vídně, 1887 přešel do dramatického oddělení. Herecky působil v Hannoveru, Olomouci, Karlových Varech, Bratislavě, Temešváru, Kolíně nad Rýnem a Berlíně. 1908 nečekaně divadlo opustil a vrátil se do rodiště.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 1.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1993.s.88.;

Poznámka:

Bílý potok u Javorníku  je místní část obce Javorník.

Raimund Otáhal *21. 9. 1869 - +14. 12. 1954
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Dubrovník (Chorvatsko), Záhřeb (Chorvatsko)
Obory působení: hudební pedagog, hudebník, kapelník
Anotace:

Kontrabasista. Absolvoval konzervatoř v Praze 1885–1891 u Vendelína Sládka. Po vojně členem Kovařovicova symfonic. orchestru při Národopisné výstavě r. 1895 v Praze. Poté působil v Národním divadle Záhřebě až do r. 1901, kde vyučoval na hudebním ústavu hru na kontrabas. Poté krátce kapelníkem v Dubrovníku. V letech 1901–1934 člen orchestru Národního divadla v Praze a zároveň učitel hudby v Ústavu slepců v Praze.

Zdroj:

ČSHS II.Praha 1965.S.238–239.;.

Richard Fischer *27. 3. 1872 - +5. 2. 1954
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: politik, právník, starosta města
Anotace:

Absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci r. 1891, starostou města Olomouce od r. 1923–38. Psal do Pozora, Moravského severu, Národních listů aj. napsal více jak 40 knih. Politicky činný ve všech oborech veřejného života. R. 1935 vyznamenán rytířským Křížem čest. legie francouzské.

Zdroj:

Z díla: Cesta mého života. Olomouc 1934. 209 s. České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Díl 1. Čeští spisovatelé a umělci z okresu mohelnického. Olomouc, VSM 1930, 49s, Dr. T. G. Masaryk a Olomouc. Padesát let Národní jednoty. Olomouc 1935. a-d; Kdy kde co v Olomouci 1992, březen, S.1–2. Biografie: Fischer, R. : Olomoucký památník 1848–1918. /fotografie , Lid. demokracie, 17. 9. 1992, .

Fotky:
Raimund Lefenda *25. 8. 1872 - +12. 12. 1952
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: umělecký kovář
Anotace:

Uměleckému řemeslu se vyučil u svého otce Johanna Lefendy (1844–1907). Měl dílnu v rodišti, ve Ztracené ulici a ve své profesi byl mimořádným tvůrcem zdobného kování, mříží, svícnů, lamp, náhrobních křížů a podobně. Byl pohřben na ústředním hřbitově v Olomouci do rodinné hrobky, na níž byl kříž (dnes už zmizelý), koncipovaný podle návrhu Adolfa Kašpara, který pocházel z rodinné dílny.

Zdroj:

Olomoucké hřbitovy a kolumbária. Olomouc2001.,S.138.

Rudolf Kordas *1. 3. 1873 - +4. 2. 1970
Místo narození: Dubicko
Místo úmrtí: Bludov
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov, Příbor na Moravě
Obory působení: hudebník, učitel, violista
Anotace:

Absolvoval reálku v Prostějově a učitelský ústav v Příboře. Od března 1893 působil v Bludově, za okupace byl u dcery v Olomouci a pak se opět vrátil do Bludova.

Zdroj:

Severní Morava, sv. 26, Šumperk 1973. S. 73.

Richard Kantor *10. 10. 1873 - +1. 3. 1931
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel gymnázia
Anotace:

Ředitel gymnázia, literárně činný.

Zdroj:

Kulturní místopis SOKA Přerov, 28.4.1997;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6